24 10 2009

========

૫૬૧

નાનાવિધ !

શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ

=============================

દૈત્ય હો કે દેવતા હો;બન્ને છે મહાન બળવાન.

એક બને શયતાન ને બીજો બને છે ભગવાન.

=============================

Advertisements
22 10 2009

 

========

560

છૂપી નારી !

શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ.

======================

નારીએ ઉપાડી છે જ્યારથી કલમ

કલમમાં આવી ગયો ત્યારથી દમ.

નારીએ મૂક્યાં છે જ્યાં જ્યાં કદમ.

ખીલી ઉઠ્યા છે ફૂલો નરમ નરમ.

હો નજાકત સ્ત્રી ત્યાં ત્યાં છે હાજર.

જરુર લોખંડી,એ છે વજ્રના કદમ.

ધરમ કે કરમ,નારી છે ત્યાં હાજર.

મરમ કે શરમ,નારીનાં ત્યાં કદમ.

ભાંગો રે ભરમ,નારીમાં નથી દમ.

નર ભાંગે,નારી ત્યાં ઉપાડે કદમ.

નારી તું નારાયણી એ સાવ સાચું.

નર,બનવા નારાયણ,ઉઠાવ કદમ.

                                               ======================

22 10 2009

==========

૫૫૯

કવિનો જન્મ !

શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ

=======================

સનન એક ગોળી છૂટી

દેહ થયો વૈદેહી;

ત્યાં કક્કાનો ‘ક’લખાયો

ને પહેલી કવિતા લખાઈ.

રક્તનું ટીપું જ્યાં ઝરે છે

કવિતાનો અક્ષર ત્યાં ઠરે છે.

રક્તનું ટીપું જ્યાં ઠરે છે

કવિતાનો ત્યાં જન્મ થાય છે.

કવિનો અહીં પુનર્જન્મ થાય છે.

                                                 ===================     

22 10 2009

===

558

======

પ્રાર્થના !

શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ

=======================

હોય,હશે,થાય,હરિ ઈચ્છા બળવાન.

સાંભળી સાંભળી ફૂટી ગયા બેઉ કાન.

આપ એવો ગુરુ, ઠીક ચલાવે વહાણ.

નહિતર બોલાવી લે મને મૂળ સ્થાન.

                                               =======================

22 10 2009

==========

557

અંતિમ આશા!

શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ

=========================

છોને આજે આપણે મોટા છૈયે,તો શું?

ચાલો આજે નાનાં નાનાં બાળક થઈને

ફેરફૂદડી ફરીએ,અલક ચલાણું રમીએ.

મમ્મી પપ્પા મમ્મી પપ્પા બોલી બોલી

ગામ આખું ગજવીને ઘર માથે લઈએ.

છો લાગે સહુને ગાંડાં જેવું,ગાંડાં થઈએ.

પણ એકદા,બસ એકદા,મરતાં પહેલાં

ચાલો,આજે નાનાં નાનાં બાળક થઈને

ફેરફૂદડી ફરીએ,અલક ચલાણું રમીએ.

ઘરને ખૂણે નાનપણમાં કરેલી લીંટીઓ

શોધી બાજુમાંનવીનકોર દોરી દઈએ.

જૂની રેતીની ઢગલીઓ  જડી આવે તો

સોના વરખે મઢી દઈને,મરકી પડીએ.

બા-બાપુના ફોટા પાછળ જે છુપાવીતી

ધોળીકાળી લખોટીઓથી પાછા રમીએ.

આપ પાછું આપ બચપણ,હે ભગવન!

તારો ઉપકાર કદીયે નહીં ભૂલી જઈએ.

                                        ==========================

18 08 2009

==============

556

કવિતાઃબલા,અબળા.

શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ

=======================

આ કવિતા એ શું બલા છે?

શું હું લખું છું એ કવિતા છે?

શું હું વાંચું છું એ કવિતા છે?

કવિતાના પુસ્તકમાં છે એ કવિતા છે?

કવિ મુશાયરામાં બોલે છે એ કવિતા છે?

આ કવિતા એ શું બલા છે?

કે પછી કવિતા એ અબળા છે?

મને લાગે છે જે બોલાવો તો ન આવે તે બલા એ કવિતા.

અને બોલાવો તો દોડી આવે તે અબળા પણ ખરી કવિતા.

                          ===================================

My Gujarati Poetry

1 07 2009

================
555
જીવ અહીં,આત્મા ત્યાં !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================================
કેમ આવશોને કવિસમ્મેલનમાં;બહુજ મજા આવશે.
ડ્રાઈવીંગમાં હાર્ડલી ફીફ્ટીન મિનિટ્સ નહીં લાગશે.

તમારો ફોન આવ્યો;આનંદ થયો.થયું કો’ક તો છે
આ પરદેશમાં;જ્યાં મોટરો ઝાઝીને માણસો કમ છે.

ઘરમાં ય માણસોની નહીં,મોટરોની વાતો થાય છે.
ને માણસ કરતાં મોટરની ઝાઝી માવજતો થાય છે.

કેમ આવશોને કવિસમ્મેલનમાં;બહુજ મજા આવશે.
ડ્રાઈવીંગ મને આવડતું નથી.કહી ફોન મૂકી દીધો.

વાહ,વાહ!વાહ વાહ!દુબારા દુબારા!ક્યા બાત હૈ!
સદા ગુંજતા મુંબઈના શબ્દો અહીં જીવતા રાખે છે.
================================
=======
554
પ્રાણસંચાર !!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================================
ખેતરમાં ઊભેલો પાક આમેય લીલોછમ ક્યારે નથી હોતો?
વરસાદ જરા અટક્યો નહીં કે એ લીલું લીલું હસતો લાગે.
કવિલેખક શબ્દ ગંજીપાનાં પાનાં જ્યાં આડા અવળાં નાખે
અને રંગીન જોકર જીવંત બનીને ખડખડાટ હસતોલાગે
=================================
===========
553
કોઇ કારણ જોઈએ?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================================
એક ક્ષણની જિંદગીને જીવવા, જિવતર અસાધારણ જોઈએ.
ને છેલ્લી ક્ષણની પ્રાપ્તિ લ્યો આ મળી,કોઇ કારણ જોઈએ?
==================================
==========
552
કારણ જ કારણ!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=======================================
વહેલી સવારે નાહીધોઈ, શરીર લૂછી પહેરવાને એક પહેરણ જોઈએ.
કેમ નથી પહેર્યું તો પૂછનારને આપવા માટે એકાદ તો કારણ જોઈએ.
=======================================
====
551
ઊભરો
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================
ગેસ પર દૂધ મૂકો ગરમ કરવા.
ગરમ થાય એટલે ઉતારવું પડે.
અને જો ધ્યાન ના અપાય તો
ઊભરાય,દઝાડે’ને વળી બગડે,
==========================
===========
550
વરસ્યો મેહુલો !!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==============================
ગરજ્યાં આ વદળો. ટન ટના ટન,ટનન ટન ટન;
વરસ્યો મેહુલો;out of home run,run,run.
==============================
============
549
રાતાચોળ અક્ષર !!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===============================
લોહી વહે ત્યારે જ કાગળ આગળ ધરી દેવો જોઈએ.
એવા રાતાચોળ અક્ષર વાંચતા પણ આવડવું જોઈએ.
===============================
=============
548
રામ તો શબરીનો જ !!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=======================================
તન તંબૂરો બોલી ઊઠ્યોઃ આવ્યો મારો રામ આવ્યો મારો રામ.
શબરીનું મન મ્હોરી ઊઠેઃ આવ્યો મારો રામ આવ્યો મારો રામ.
========================================
=======
547
નિયતિ!!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================================
દિવસભર આંખો રહે છે ખુલ્લી કોઈ પણ આયાસ ના.
રાત પડતાં થઈ જાય છે બંધ કોઈ પણ આયાસ ના.
જે બન્યું હોય છે જે કામ માટે એ કામ એને કરવા દો.
જો દિવસે સૂઈ જાવ તો પડખાં રાતભર ઘસતાં રહો.
==================================
=================================
546
પ્રગટાઓ દીવડા આશાના
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ

===================================
અનંત નિરાશાનાં વાદળોમાંથી અનંત કાળથી વરસી રહેલો નિઃશબ્દ ‘વરસાદ’
બહુજ સશક્ત રીતે શબ્દસ્થ થઈને કવિતા સ્વરુપે આકાર પામ્યો છે એ વરસાદ.
આવા વરસાદમાં ભીંજાઈને વહી જવા દો એ નિરાશાઓ જે લાવ્યો એ વરસાદ.
પ્રગટાઓ દીવડા આશાના અને જીવો મૂશળધાર જાણે લાવ્યો ન હો એ વરસાદ.
===================================
================
545
નથી મરતું અહીં કોઈ!!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ

==============================
એક કાગડો મરી ગયો એમાં અવડી મોટી કાગારોળ?
આ કાંવકાંવ હજી થઈ રહ્યું છે કાગડાઓનું ચારે કોર.
નથી મરતું અહીં કોઈ દુનિયામાં;જીવે છે પશુ,નર.
આકાશે પંખીઓ,ધરાપર માનવો કરી રહ્યાં કલશોર.
==========================
544
વિષાદ !!!!

શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=========================
“યાદ આવ્યાં એ સુખથી ભર્યાંભર્યાં વર્ષો;
આનંદની કિલકારીઓ,પંખીઓનો નિનાદ.
આજ ઘડપણમાં શોકથી ભર્યાંભર્યાં વર્ષો;
ડૉક્ટર,દવાની શીશીમાંથી ઝરતો વિષાદ.”

==========================
543
હવે તો
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================================
“શબ્દોના પહાડોમાં બહુ ફરી ચુક્યો.
હવે તો બે અક્ષરો વચ્ચે વાંચવું છે.”
======================
===
542
વાંક
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=======================
બે કદમ આગળ વધ્યા ને નજર પાછળ વળી.
ન જોવાનું જોવા મળ્યું,ત્યાં વાંક કોનો કાઢવો?
=======================

==
541
પ્રેમ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
============
પ્રેમ ક્ષણમાં વ્યક્ત થાય.
તોયે ક્ષણિક ન કહેવાય.
પ્રેમ એટલે પ્રેમપ્રેમપ્રેમ.
પ્રેમનો ન અન્ય પર્યાય.
============
=====
540
ઉલઝન !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================
તરત કરે છે સ્નાન સ્મશાનથી આવ્યા પછી;
કેવું હશે એ સ્નાન સ્મશાનમાં સળગ્યા પછી?
======================
=======
539
ઉપચાર !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================
કરવો છે દર્દનો કાયમી ઉપચાર,મને પૂછો.
કરો કવિતાનો અભ્યાસ આંખનાં અશ્રુ લુછો.
======================
========
538
આસીમ-લીલા
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================
લીલા લીલા લીલા લીલા લીલા લીલા લીલા લીલા
વદતા વાણી આસીમ આજે કેવા લાગે રુડા રંગીલા.
==========================

==============
537
આસીમ સાહેબ,આપને!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==============================
ભૌતિક આયુષ્ય ૧૦૪ વર્ષનું ભોગવી હવે અસીમ આયુષ્યના કાળચક્રમાં વિલીન થઈ ગયા,આસીમ તમે!
હવે કોણ વંચાવશે લીલાની કંકોતરી;કોણ દર્શાવશે સાદાઈમાં પણ લીલાની જાહોજલાલી,શું આસીમ તમે?
આમ રાંક કરીને અમને કાં ચાલ્યા ગયા?સહુ શાયરના શાયર બનીને જન્નત જોવા ગયા,શું આસીમ તમે?
શ્રદ્ધા છે અમને, જન્નતના દ્વારે ઊભા હશો તમે, અને આવકારો મીઠો આપશો અમને.ખરુંને?આસીમ તમે?
અમારી લાખો સલામ,આસીમ સાહેબ,આપને!
===============================
===
536
શબ્દો
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================
પાંદડાં લીલાં હતાં એતો પીળાં થયાં.
પણ શબ્દો મારા એવાને એવા રહ્યા.
===================
======
535
ગઝલ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================

હું કાં લખતો નથી કોઈ ગઝલ?
ખાંડાનો ખેલ છે લખવી ગઝલ.

જગ આખું હવે લખે છે ગઝલ.
ગાંડાનો ખેલ સમજે છે ગઝલ.

તો આ લખી રહ્યા છો તે શું?
બુરખો પહેરી ઊભી છે ગઝલ.

=================

=========================
534
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================================
હું સોળ વરસની સુંદરી;મને મળી ગયો એક વૃદ્ધ.
હવે લાગે છે એવું મને જાણે બની ગઈ છું હું બુદ્ધ.
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=========================
===============
533
પંખીઓ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================
પંખીઓ ઊડે છે રે આસમાન.
એ આસમાને ઊડતાં વિમાન.
નથી એ પંખીઓનું અપમાન?

===============
========
532
ઓગળ્યો !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================
ભલે લાગે ડીલ પથ્થરનું પ્રભુનું મંદિરે
નથી હોતું દિલ પથ્થરનું પ્રભુનું ક્યારે.
માગી જુઓ સાચા દિલથી જઈ મંદિરે.
ઘરે આવી જુઓ માગ સત્કારે છે દ્વારે.
====================

531

કવિ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===============================
જોયુંને,કવિ કોને કહેવાય?મારા ભાઈ,આને કહેવાય.
કાનો માતરકે મીંડાની ભૂલ પણ જેનાથી ના સહેવાય.
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===========================
================
530
ઈસ્ત્રી
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
સ્ત્રી ઈસ્ત્રી જેવી છે.
સ્વયં બસ બળે છે?
પોતે કરચોળાતી
ને બીજાનાં વસ્ત્રોને
કરચલી રહિત રાખે.
વાહ સ્ત્રી,વાહ!
================
================
529
વરસાદ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
વરતારો છે કે વરસાદ આવશે.
કાગો બોલ્યો,વર તારો આવશે.
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================
528
સુરતમાં ઘર !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================================
આ બધું જોઈને લાગે છે મારે સુરતમાં ઘર વસાવવું પડશે.
વ્યાસ,કાલિદાસ તો નહીં,મારી હેસિયતમાંતો ઢસાવું પડશે.
પ્રતિભા છો રહી ના સૌમ્ય,જોશીલી,એ વાત બાજુ મૂકી દો.
છ કાવ્ય ને છ વાર્તાસંગ્રહો એક સાથે,વાહ.ત્યાં જાવું પડશે.
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================================
====
527
હદ!!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=========================
હશે.
માર્યો હશે લાફો.
એની પત્નિ છે.
એ બધું જોવાની મને ફૂરસદ ક્યાં છે?
કવિતાઓ લખવાની અને ભૂંસવાની
પરોજણમાંથી ઊંચો આવું તો ને?
વળી મનેતો લાફો માર્યો નથીને?
અને માર્યો હોય તોયે શું?
આપણને ક્યાં એની ખબર પડવાની હતી?
આપણે તો રહ્યા કવિ.
કવિસમ્મેલનમાં ના બોલાવે તો
લાફો વાગ્ય જેવું લાગે.
બાકી ભલેને આખી દુનિયા લાફા મારે.
=========================
=======
526
આવશ્યક!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ.
================
કાલે મેં એક કવિતા લખી.
આજ મેં એને ભૂંસી નાખી.
આજ હું એક ફરી લખું છું.
તો જ કાલે ભૂંસી શકું ને?

સૂરજ પાસેથી આ શિખ્યો.
હર રોજ સવારના ઊગવું.
વળી રોજ સાંજે આથમવું.
સૃષ્ટિ ચલાવવા આ કરવું.

કાલે સવારે કવિતા લખીશ.
અને સાંજના ભૂંસી નાખીશ.
સમજવા જેવી આ વાત છે.
સૂરજનું અસ્તિત્વ મટી જશે?
=================
========
525
મૂરખ વૃક્ષો !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
========================
આ વૃક્ષો કેમ આટલાં બધાં બેવકૂફ છે?
માણસ જેમ હડતાળ ઉપર જતાં નથી.
આ બધાં વનનાં વનો કપાઈ જાય છે.
ને આ મૂર્ખોનું પેટનું પાણી હલતું નથી.

અમે માણસોતો કેટલા બધા હોંશિયાર.
શેરીમાં કોઈક પથ્થર નાખેને હડતાળ.
એક દિવસ પાણી ના આવ્યું,હડતાળ.
રાતે કૂતરું ભસ્યું સવારે પાડી હડતાળ.

આ મૂરખા જેવા વૃક્ષ મૂર્ખાજ રહેવાના.
વરસાદ ન વરસે તો પણ ન હડતાળ.
========================
===
524
વાંક
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=======================
બે કદમ આગળ વધ્યા ને નજર પાછળ વળી.
ન જોવાનું જોવા મળ્યું,ત્યાં વાંક કોનો કાઢવો?
=======================

==
523
પ્રેમ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
============
પ્રેમ ક્ષણમાં વ્યક્ત થાય.
તોયે ક્ષણિક ન કહેવાય.
પ્રેમ એટલે પ્રેમપ્રેમપ્રેમ.
પ્રેમનો ન અન્ય પર્યાય.
============
=====
522
ઉલઝન !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================
તરત કરે છે સ્નાન સ્મશાનથી આવ્યા પછી;
કેવું હશે એ સ્નાન સ્મશાનમાં સળગ્યા પછી?
======================
=======
521
ઉપચાર !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================
કરવો છે દર્દનો કાયમી ઉપચાર,મને પૂછો.
કરો કવિતાનો અભ્યાસ આંખનાં અશ્રુ લુછો.
======================
========
520
આસીમ-લીલા
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================
લીલા લીલા લીલા લીલા લીલા લીલા લીલા લીલા
વદતા વાણી આસીમ આજે કેવા લાગે રુડા રંગીલા.
==========================

==============
519
આસીમ સાહેબ,આપને!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==============================
ભૌતિક આયુષ્ય ૧૦૪ વર્ષનું ભોગવી હવે અસીમ આયુષ્યના કાળચક્રમાં વિલીન થઈ ગયા,આસીમ તમે!
હવે કોણ વંચાવશે લીલાની કંકોતરી;કોણ દર્શાવશે સાદાઈમાં પણ લીલાની જાહોજલાલી,શું આસીમ તમે?
આમ રાંક કરીને અમને કાં ચાલ્યા ગયા?સહુ શાયરના શાયર બનીને જન્નત જોવા ગયા,શું આસીમ તમે?
શ્રદ્ધા છે અમને, જન્નતના દ્વારે ઊભા હશો તમે, અને આવકારો મીઠો આપશો અમને.ખરુંને?આસીમ તમે?
અમારી લાખો સલામ,આસીમ સાહેબ,આપને!
===============================
===
518
શબ્દો
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================
પાંદડાં લીલાં હતાં એતો પીળાં થયાં.
પણ શબ્દો મારા એવાને એવા રહ્યા.
===================
======
517
ગઝલ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================

હું કાં લખતો નથી કોઈ ગઝલ?
ખાંડાનો ખેલ છે લખવી ગઝલ.

જગ આખું હવે લખે છે ગઝલ.
ગાંડાનો ખેલ સમજે છે ગઝલ.

તો આ લખી રહ્યા છો તે શું?
બુરખો પહેરી ઊભી છે ગઝલ.

=================

=========================
516
હું સોળ વરસની સુંદરી;મને મળી ગયો એક વૃદ્ધ.
હવે લાગે છે એવું મને જાણે બની ગઈ છું હું બુદ્ધ.
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=========================
===============
515
પંખીઓ ઊડે છે રે આસમાન.
એ આસમાને ઊડતાં વિમાન.
નથી એ પંખીઓનું અપમાન?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===============
========
514
ઓગળ્યો !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================
ભલે લાગે ડીલ પથ્થરનું પ્રભુનું મંદિરે
નથી હોતું દિલ પથ્થરનું પ્રભુનું ક્યારે.
માગી જુઓ સાચા દિલથી જઈ મંદિરે.
ઘરે આવી જુઓ માગ સત્કારે છે દ્વારે.
====================
513
===========================
જોયુંને,કવિ કોને કહેવાય?મારા ભાઈ,આને કહેવાય.
કાનો માતરકે મીંડાની ભૂલ પણ જેનાથી ના સહેવાય.
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===========================
512
================
સ્ત્રી ઈસ્ત્રી જેવી છે.
સ્વયં બસ બળે છે?
પોતે કરચોળાતી
ને બીજાનાં વસ્ત્રોને
કરચલી રહિત રાખે.
વાહ સ્ત્રી,વાહ!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================
================
511
વરતારો છે કે વરસાદ આવશે.
કાગો બોલ્યો,વર તારો આવશે.
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================
510
સુરતમાં ઘર !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================================
આ બધું જોઈને લાગે છે મારે સુરતમાં ઘર વસાવવું પડશે.
વ્યાસ,કાલિદાસ તો નહીં,મારી હેસિયતમાંતો ઢસાવું પડશે.
પ્રતિભા છો રહી ના સૌમ્ય,જોશીલી,એ વાત બાજુ મૂકી દો.
છ કાવ્ય ને છ વાર્તાસંગ્રહો એક સાથે,વાહ.ત્યાં જાવું પડશે.
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================================
======
509
નર-નારી
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================
નારી એટલે શક્તિ.
ને નર સહનશક્તિ.
એટલે તો નર કરે
જો નારીની ભક્તિ.
==================
=============================
=====
508
તાકાત !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===========================
માણસ માણસને ઓળખી નાખે,તાકાત છે માણસની?
એને માટે તો કૂતરો થાવું જરુરી.વાતતો છે ને ખરી?
=============================
==============================
========
507
સાચી વાત !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================
સાચી વાત છે આંસુમાં તરવું કોઈને માટે સહેલ નથી.
છ ફૂટનું કદ આંસુના ટીપામાં કદી તરી શકેલ નથી?
==============================
=====
506
પ્રાર્થના!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=========================
પાશેર મારાં આંસુ, પોણો શેર મરીઝના શેર.
બનાવ્યો છે એનો શીરો,ભાવશેને તને,ઈશ્વર?
=========================
==
==========
505
કાકા હાથરસી
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================
એક મુડદાને એકદા મન થયું હસવાનું.
ચિત્રગુપ્તની સલાહ લીધી શું કરવાનું.
બોલ્યા તેઓઃકાકા હાથરસીને બોલાવો.
હાસ્યતો ઠીક,હાસ્યના ફટાકડા ફોડાવો.
========
504
ભયો ભયો!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
========================
અહીં તો જાગ્યા ત્યાંથી પડે સવાર.
ભલેને વાગ્યા હોય બપ્પોરના બાર.
નથી તમારું હિંદ,આ તો અમેરિકા.
અહીં શનિ,રવિ છે કાયમી તહેવાર.
=========================
=========
503
“કાગ-પ્રતિષ્ઠા”
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================
કાગડો નામ પડે ને મોં મચકોડાય.
કાગડો બારીએ બોલે અને પુજાય.
કાગડામાં લાખો અવગુણો દેખાય.
પણ કાગડાનો બારીગુણ વખણાય.
===================
===
502
પાપ !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================
એક બિંદુએ શું કર્યું એવું તે પાપ?
સિંધુમાં અલોપ થઈ ગયું અમાપ.
===================
==============
501
કવિ અને કવિ સમ્મેલન !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================
શું કરો છો?
જોતા નથી?
કેમ જાણું?
હાથમાં શું છે?
પેન છે.કેમ?
ને ટેબલ પર?
કાગળ. કેમ?
આ કેમ કેમ શું છે?
ખબર નથી.કેમ?
તો હું કોણ છું?
કવિ છો.કેમ?
ઓહો,તો કવિતા લખો છો.
એમ ભસી મરોને.
હું કૂતરો નથી.કવિ છું.
ઠીક મારા ભઈ.કવિ છો.
લો ત્યારે,ઘસડી નાખો.
આતો કવિ સમ્મેલનમાં આમંત્રણ દેવા આવ્યો’તો.
કવિતા લખાઈ જાય ત્યારે જણાવજો.
બેસો,બેસો.
પહેલા કેમ બોલ્યા નહીં.
ક્યારે સમ્મેલન છે? ક્યાં છે?
હું વખતસર પહોંચી જઈશ.
તમે બોલાવો ને હું આવું નહીં,એવું બને?
હું વખતસર પહોંચી જઈશ.
ચાલો ત્યારે કોણ કોણ નથી આવવાનું
એ તપાસીને હું તમને જણાવીશ.
નહીં નહીં.મારું ચોક્કસ જ છે.
ઠીક છે.કવિતા પૂરી થઈ જાય એટલે કહેજો.

=======================
======
500
જીવવું છે !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================
આપમેળેતો જીવે છે સહુ અહીં
કોણ જીવે છે આત્મબળે અહીં?
તો જીવવું છે લ્યો જીવી લઉં.
ધત્ત તેરીકી હો કે હત્ત તેરીકી.
================
====
૪૯૯
શબ્દ !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================================
શબ્દનો ઈતિહાસ છે બહુ જ જૂનો ને જરી-પુરાણો.
નો’તું જાણ્યું શબ્દનો ઉપયોગ હતો આટલો શાણો.
===================================
============
498
નાનીસૂની વાત !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=====================================
રોજ રોજ વાંચો,વાંચો વાંચોને ભૂલી જાઓ.કદી પાછું યાદ ન આવે.
કાયમ યાદ રહે એવું જ્યારે મળે વાંચવા,એ નાનીસૂની વાત નથી.
=====================================
====
497
ખેલ !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
========================
આંખો બંધ હોય છે ત્યારે ક્યાં કશું દેખાય છે?
આંખો ખૂલે છે ત્યારે પણ ક્યાં કશું દેખાય છે?
ખેલ આ આંખોનો નથી,મારા પ્યારા દોસ્તો!
આંખો બંધ,નજર ખુલ્લી,ને બધું દેખાય છે.
========================
========
496
ક્યાં સંતાણી?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================
આટલી મનભર કવિતા આજ સુધી ક્યાં સંતાણી?
ગિરીશના ભાર નીચે શું આજ સુધી રહી દબાણી?
==========================
====
495
શિસ્ત!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================
તેથી શું? હો ઉદય,હો અસ્ત .
ઊગવું નિત્ય એ સૂર્ય-શિસ્ત!
=================
===
494
ભૂલ !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=====================
સપનાંઓ સાચાં લાગ્યાં રાતમાં
બધાંય ખોટાં પડ્યાં પ્રભાતમાં.
અંત,તંત ને દિગંતની વાતમાં
ખોઈ બેઠાં જીવનને સોગાતમાં.
=====================

=======
493
પ્રેમ-ભાષા
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
========================
જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં સર્વત્ર હેમખેમ છે.
હો વાઘ-સિંહ આજુબાજુ,હેમખેમ છે.
જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં સર્વત્ર હેમખેમ છે.
========================
======
492
આ દિલ*
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================================

દીવો પ્રગટાવો આ દિલમાં,ચાલો ગઝલની આરતિ ઉતારીએ.
શયદાએ પ્રગટાવ્યો ચૂલો,આદિલે જે અજબ સાચવ્યો,નમીએ.
જ્યોત ગઝલની ઝળહળે,ગઝલ,કવિતા હળેમળે એવું કરીએ.
દીવો પ્રગટાવો આ દિલમાં,ચાલો ગઝલની આરતિ ઉતારીએ.

આદિલ ગમે,ગઝલ ગમે,નદીની રેતમાં રમતું નગર પણ ગમે.
બસ એક વાત ન ગમે,આદિલ,તમે ચાલ્યા ગયા એ ના ગમે.
સફરના સાથી મંઝિલે છૂટા પડે એ વાત અમને પૂરી માન્ય છે.
ચાલો દીવો પ્રગટાવી આ દિલમાં,ગઝલની આરતિ ઉતારીએ.

* આદિલ મન્સુરી સાહેબને ભાવાંજલિ
===================================
======
491
સરળ !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==============
પડવું હોય,ચઢવું પડે.
મરવું હોય,જીવવું પડે.
ચઢવું કઠણ,છોડી દ્યો.
જીવી લેવું મરવા માટે.
=============
=============
490
મફતમાં માણસ !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===============================
બોંબ ફોડો,મકાનો પાડો,ખર્ચા કરો કે માનવી મરી જાય.
ખાલી બે પળ નાક દાબો કે મફતમાં માનવી મરી જાય.
શા માટે આ શસ્ત્રો,અણુ-બોંબો,લશ્કરોના ફાલતુ ખર્ચાઓ?
કેટલા સસ્તામાં,તમે ધારો ત્યારે,ગમે ત્યાં એ મરી જાય.
===============================

====
489
સપનું !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================
રાતે તો આવીને કૈં કૈં કરી જાય છે સપનું.
મને તો દા’ડેય કૈં કૈં કરી જાય છે સપનું.
======================

=======
488
ઊંચાઈ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
========================

ગતિને ઉન્નતિમાં પરિણમતાંતો વાર લાગે છે.
ગતિને અધોગતિ બનતાં ક્યાં વાર લાગે છે?
ઉન્નતિ માગે છે પ્રયાસ,સમય,સતત જાગૃતિ.
અધોગતિતો એકાદ વ્યસન પળવાર માગે છે.

========================
=======
487
અમર કવિતા
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================
જન્મશે ત્યારે હર્ષના ગીતો ગવાશે.
મરશે ત્યારે પણ ગવાશે મરશિયા.
બસ,અમર રહેવાની ફક્ત કવિતા.
વિકલ્પ કવિતાના ન કોઈ સર્જાયા.
===================
=====
486
સનાતન!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==============
જે દેખાય છે તે ઈન્સાન.
ને ન દેખાય તે ભગવાન.
==============
=================
========
485
મીઠો પ્રેમ!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===============

હું તારો એકનો એક ભાયડો.
તું મારી એકની એક બાયડી.
તું આટલું બધું કામ ના કર.
થઈ રહે માથે લીલી છાંયડી.

===============

=====
484
‘મરીઝ’
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===========================
નથી લાગતું જરી કે મરીઝ તમે હયાત છો નહીં.
લાગે છે સહુ ‘મરીઝ’આજ,તમારી ગઈ કાલમાં.
===========================
===
483
મા !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===========================
મા મારી તું ક્યાં ગઈ,હું શોધું છું ઘર ઘર,દ્વારે દ્વારે.
ઊંઘ નથી,કે સપનું આવે.સપનામાં તું મળી આવે.
===========================
========
482
ખેવના!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=====================
નજર સપાટી પર છે ને તાગ જોઈએ છે.
પગલાં બરફ પર છે ને આગ જોઈએ છે.
=====================

==========================
====
481
કવિતા
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=======================
એકવાર ડાયરામાં ગ્યો’તો હું ભાગ લેવા.
વાંચી બેઠો કવિતા.
એકવાર કવિતા ભૂલી તો જો.
=======================
==========
480
ઉઘાડી લૂંટ !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===========================

અમારા હાઉસમાં સીક્યુરીટી એલાર્મ છે.
ને પાસવર્ડ ‘સુનામી’ એનો રાખ્યો છે.
સુનામી આવ્યું.લાખોને લૂંટી પણ ગયુ.
પણ એલાર્મ ના વાગ્યો તે ના વાગ્યો.

===========================
=======
479
વિનંતિ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================
આંખો મારી,તમને આ શું થઈ ગયું?
આંસુનો ખજાનો ક્યાં વિસારી આવ્યા?
હૃદય બિચારું ગદગદ તરસ્યા કરે છે.
આવો,સ્વીકારો આંસુ,મારી વિનંતિ.
==========================

==========
478
અમાપ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================

મેં પાંખો પ્રસારી તો આભ મને ટૂંકુ પડ્યું.
મેં નજરો નાંખી તો પણ એ ટૂંકુ જ પડ્યું.
એટલે મેં કવિતા લખી.
હવે પાંખ ને આંખ બન્નેને બખ્ખંબખ્ખા છે.

======================
====
477
ગઝલો
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=====================

જુઓ આ ગઝલોનું આવ્યું ઘોડાપૂર
બાપડી કવિતા જુઓ તણાઈ ગઈ.
ધાઓ રે ધાઓ જોષી ને સુંદરમો;
બાપડી કવિતા જુઓ તણાઈ ગઈ.

======================

==========
476
ક્યાં ગઈ કવિતા?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================
ગઝલસમુદ્ર ચઢ્યો છે આજ ભરતીએ
મોજાંઓએ કબજો કર્યો છે કિનારાનો;
પરંતુ કવિતાતો ક્યાંય દેખાતી નથી?
શું થયું કવિઓને એજ સમજાતું નથી.
====================
=======
475
શબ્દશક્તિ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=============================

શબ્દ છે શ્વાસ મારા,અપશબ્દ છે નિઃશ્વાસ.
ગુરુ-ગાળણે ગળાઈને આવે છે મુજ પાસ.

=============================
474
================
આ આઝાદી શું આવી અંધ છે?
પાંજરું ખુલ્લું ને પંખી બંધ છે.
================
473
==========================
આંખો છે સાવ ખુલ્લી અને ગઝલો પણ છે સામે.
અક્ષરો તો વંચાય છે પણ ગઝલો વંચાતી નથી.
==========================
472
=====================
પ્રવીણ જીવે છે શ્વાસ વગર,અદ્ધ્રર શ્વાસે.
મળશું કોક દિન ક્યાંક જરુર એ વિશ્વાસે.
=====================
471
==================
સારું જ્યારે જ્યારે જ્યાં પણ થાય
મન મારું આનંદથી ઊભરાઈ જાય.
==================
========
470
ઉપેક્ષિત
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================

એક હજાર એકસો એક વર્ષ પૂર્વે મારો જન્મ થયો.
અગણિત તારાઓમાંથી ત્યારે એક તારો ખરી ગયો.
ગહન માનવ મહેરામણમાં એક માણસ હું તરી રહ્યો.
ન તારોયે ખોવાયો,ન એક માણસેય કંઈ યાદ રહ્યો.

===========================

==========
469
“આસીમ” રાંદેરી
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
========================

“આસીમ”ને વળી આયુની સીમા હોતી હશે?
“લીલા”ના શાયરની લીલા કમ હોતી હશે?
આપણે આવશું અને જાશું, આ ચોક્કસ છે.
ને “આસીમ” આપણને કાયમ જોતા રહેશે.

======================
============
468
વિવેક
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=========================

ખસ ખસ આઘો ખસ.પણે પેલા ખૂણામાં બેસ.
કહીને શેઠ પાછા વળ્યા કે લાગી પગમાં ઠેસ.

===============================

==========
467
સલાહ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==============================

પહેલાં ફરેબથી લૂંટી લીધી સઘળી દોલત.
પછી સાદગીથી જીવવાના રસ્તા બતાવ્યા.

==============================

===============================
=============
466
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================
‘સૉરી’બોલ્યા કે હૃદયમાંથી એની સાથે બધો ‘સૉરો’પણ નીકળી જાય.
સાવ સસ્તામાં આવડો મોટો લાભ બીજે ક્યાંયથી ક્યારે ય પણ ના થાય.

===============================
========
465
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================
લોકોએ ભલે ફેરવી દીધા ફેરા સાત બંનેના
જિંદગી આખી ગુજરી બે દિલ એક કરવામાં.
====================
==================
464
આમ જ થાય !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

જાર બાજરીનો રોટલો
કે હો ઘીગોળનો શિરો
હસી ખુશીથી ખાઈ લઈ
ને દિવસ કરવો પૂરો.

=================
=======
463
શા માટે?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
========================

આકાર સંકડાઈને ઊભો છે ચારેકોર.
નિરાકારને માટે જગા ક્યાં છે અહીં?
જ્યાં નજર પડે આકાર જ આકાર.
ક્યાંથી પકડાય નિરાકાર મહાશય!

=======================
========================
=============
462
કવિતા
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================

“જો દે શક્તિ મને જગત વિધાતા,
તો કરી દઉં જગત,કવિતા કવિતા”
====================
=========
461
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=====================
અશક્ત છું,વૃદ્ધ છું,બિમાર છું.
આ સંપૂર્ણ જીવનનો સાર છું.
=====================

=========
460
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================

પીટર પીટર આખો દિન ના કર્યા કર
આ કર ને તે કર,હૂકમ ના કર્યા કર
ગમે તે કહોને તો યે હું છું તારો વર
નથી તારા બાપનો વળાવિયો નોકર.

===================

==========

459
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================

હું ઊછળ્યો મોજાં જેમ જોઈને દરિયો
મુંબઈનો ખોવાઈ ગયેલો મારો દરિયો
ન્યુ જર્સીમાં દસ વર્ષે જોઈને દરિયો
હું ઊછળ્યો મોજાં જેમ જોઈને દરિયો

======================
======
458
રોજ કવિતા !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================
અમે કવિતા એમ રોજ લખીએ
પ્રભુને જેમ અમે રોજ ભજીએ.
===============
=======
457
દવા,દુવા !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==============

દવા લઉં?દુવા લઉં?
છે તો બન્ને અકસીર.
દવામાં ડૉક્ટર આવે.
દુવામાં ઈશ્વર આવે.
દવામાં પૈસા વેરાય.
ઈશ્વર મફતમાં થાય.
તો ડૉક્ટર જવા દો.
ઈશ્વરને આવવા દો.

===============
===========

456
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================

અમે ઈચ્છ્યું એવું ક્યાં ફળ મળ્યું?
કૂવા કાંઠે પણ નળમાં જળ મળ્યું.

=================
==========
455
આંસુ છે !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=====================

રડતાં રડતાં આવી પડે,ભઈ,આંસુ છે.
હસતાં હસતાં આવી ચઢે,ભઈ,આંસુ છે.
આ શું છે,ભઈ,આ શું છે?
આંસુ છે.

====================
===========
454
મને ક્યાં ગમે છે ?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===========================

મને ક્યાં ગમે છે આ જગતમાં જરા પણ કશું?
ફરી રહ્યો તે છતાં,જેમ ફરી રહ્યાં જગે પશુ.

===========================
================
453
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================

કર નિજ કામ
જપ રામ નામ
થશે સહુ કામ
જપ રામ નામ

બેસતાં,ઊઠતાં,
જપ રામ નામ
સૂતાંને જાગતાં,
જપ રામ નામ
========
452
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================

વહાલું ગુજરાત,મારું વહાલું ગુજરાત
જાગતાને સૂતાં લાગે વહાલું ગુજરાત.

======================
451
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=========================

બે રુક્ષ વૃક્ષોની વચ્ચે ઊભેલું એક લીલુંછમ વૃક્ષ.
સેંકડો ઝૂંપડાં વચ્ચે ઊભી એક બહુમાળી મંજિલ.
ગામડાના ગરીબો વચ્ચે વસતો એક ધનિક શેઠ.
એવાં જડ!નથી લાગતી આપણને જરી નવાઈ.

==========================
450
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===========================

અમે ક્યાં હજી પૂરી કરી’તી અમારી વારતા.
તમે ડબડબ આંસુથી વધાવી અમારી વારતા.

===========================
449
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
============================

જે વાત હતી છાનીછપની,અફવામાં ફંગોળાઈ ગઈ.
ચઢી ચોતરે,ચબૂતરે,ગોંદરથી ગામમાં ગવાઈ ગઈ.

==========================
448
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=========================

ઘૂઘવતો દરિયો શાંત કરી દઈને સોંપ્યો તમને.
અમારું સહુ એમાં ભરી દઈને લ્યો આપ્યો તમને.

========================
447
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================================

માણસ છોને ઘરમાં બેઠો,પહોંચ છે એની હર માનવ સુધી.
ફૂલો છોને બેઠાં રહે છોડ પર,ફોરમ એની ફોરે ગગન સુધી.
એક સદગુણ લઈ ઘરે બેસો,દસ્તક દેશે માણસો આવી દ્વારે.
સુગંધ લઈને ફૂલો બેઠાં ડાળે,ભમરાઓ પહોંચ્યાં ફૂલો સુધી.

=================================
446
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================================

પોતાના પ્રણયની વાત કરતાં સહુનું મન બહુ ખચકાય છે.
તેથી અન્યના પ્રેમની વાતો કરી નારીનું મન હરખાય છે.
પણ હોય છે ચતુર વાચકો આ જગતમા ફેલાયલા ચારેકોર.
અસલમાં જે વાત હોય તે પલભરમાં નજરેં ચઢી જાય છે.

================================
445
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
============================

હસતાં હસતાં થઈ જાય છે વિરહ,કલહ.
પ્રેમનો જ આ પ્રતિભાવ છે,વિરહ,કલહ.

============================
444
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================================

એક હસતું રમતું નાગુંપુગું ભૂલકું મારા ખોળામાં મૂકી દો આજ.
જગતનો શ્રીમંત ભિખારી છું.છોડી દઉં આ મહેલ,તખ્તોતાજ.

===============================================
443
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===============================

હું સદા હસતો રહ્યો,હસતો રહ્યો બે વાત પર
એક મારી વાત પર,ને બીજી તારી વાત પર
જેમ ફૂલ ને કળી હસતાં રહે છે એક ડાળ પર
હું પણ હસતો રહ્યો,હસતો રહ્યો એ વાત પર.

===============================
442
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

હું છું સૂરજની ગરમી
હું છું ચંદાની શીતળતા
હું પ્રભુનો પડછાયો છું
હું જ સહુનો સર્વેસર્વા
તું મને શોધે છે ક્યાં?
હું છું તુજમાં આપાતેપા.
મૂરખ મનવા શોધી લે
તું મુજમાં છે તું મુજમાં.

====================
===========================
441
પીટર પીટર આખો દિન ના કર્યા કર
આ કર ને તે કર, હૂકમ ના કર્યા કર
ગમે તેમતો યે હું છું તારો વર
નથી તારા બાપનો વળાવિયો નોકર.

===========================

======================
440
હું ઊછળ્યો મોજાં જેમ જોઈને દરિયો
મુંબઈનો ખોવાઈ ગયેલો મારો દરિયો
ન્યુ જર્સીમાં દસ વર્ષે જોઈને દરિયો
હું ઊછળ્યો મોજાં જેમ જોઈને દરિયો

======================
439
================
અમે કવિતા એમ રોજ લખીએ
પ્રભુને જેમ અમે રોજ ભજીએ.
===============

==============
438
દવા લઉં?દુવા લઉં?
છે તો બન્ને અકસીર.
દવામાં ડૉક્ટર આવે.
દુવામાં ઈશ્વર આવે.
દવામાં પૈસા વેરાય.
ઈશ્વર મફતમાં થાય.
તો ડૉક્ટર જવા દો.
ઈશ્વરને આવવા દો.

===============
437
=================

અમે ઈચ્છ્યું એવું ક્યાં ફળ મળ્યું?
કૂવા કાંઠે પણ નળમાં જળ મળ્યું.

=================
436
=====================

રડતાં રડતાં આવી પડે,ભઈ,આંસુ છે.
હસતાં હસતાં આવી ચઢે,ભઈ,આંસુ છે.
આ શું છે,ભઈ,આ શું છે?
આંસુ છે.

====================

435
===========================

મને ક્યાં ગમે છે આ જગતમાં જરા પણ કશું?
ફરી રહ્યો તે છતાં,જેમ ફરી રહ્યાં જગે પશુ.

===========================
================
434
================

કર નિજ કામ
જપ રામ નામ
થશે સહુ કામ
જપ રામ નામ

બેસતાં,ઊઠતાં,
જપ રામ નામ
સૂતાંને જાગતાં,
જપ રામ નામ
========

======================
433
વહાલું ગુજરાત,મારું વહાલું ગુજરાત
જાગતાને સૂતાં લાગે વહાલું ગુજરાત.

======================
432
=========================

બે રુક્ષ વૃક્ષોની વચ્ચે ઊભેલું એક લીલુંછમ વૃક્ષ.
સેંકડો ઝૂંપડાં વચ્ચે ઊભી એક બહુમાળી મંજિલ.
ગામડાના ગરીબો વચ્ચે વસતો એક ધનિક શેઠ.
એવાં જડ!નથી લાગતી આપણને જરી નવાઈ.

==========================
431
===========================

અમે ક્યાં હજી પૂરી કરી’તી અમારી વારતા.
તમે ડબડબ આંસુથી વધાવી અમારી વારતા.

===========================
430
============================

જે વાત હતી છાનીછપની,અફવામાં ફંગોળાઈ ગઈ.
ચઢી ચોતરે,ચબૂતરે,ગોંદરથી ગામમાં ગવાઈ ગઈ.

==========================
429
=========================

ઘૂઘવતો દરિયો શાંત કરી દઈને સોંપ્યો તમને.
અમારું સહુ એમાં ભરી દઈને લ્યો આપ્યો તમને.

========================
=================================
428
માણસ છોને ઘરમાં બેઠો,પહોંચ છે એની હર માનવ સુધી.
ફૂલો છોને બેઠાં રહે છોડ પર,ફોરમ એની ફોરે ગગન સુધી.
એક સદગુણ લઈ ઘરે બેસો,દસ્તક દેશે માણસો આવી દ્વારે.
સુગંધ લઈને ફૂલો બેઠાં ડાળે,ભમરાઓ પહોંચ્યાં ફૂલો સુધી.

=================================

427
=================================

પોતાના પ્રણયની વાત કરતાં સહુનું મન બહુ ખચકાય છે.
તેથી અન્યના પ્રેમની વાતો કરી નારીનું મન હરખાય છે.
પણ હોય છે ચતુર વાચકો આ જગતમા ફેલાયલા ચારેકોર.
અસલમાં જે વાત હોય તે પલભરમાં નજરેં ચઢી જાય છે.

================================

============================
426
હસતાં હસતાં થઈ જાય છે વિરહ,કલહ.
પ્રેમનો જ આ પ્રતિભાવ છે,વિરહ,કલહ.

============================

425
================================

એક હસતું રમતું નાગુંપુગું ભૂલકું મારા ખોળામાં મૂકી દો આજ.
જગતનો શ્રીમંત ભિખારી છું.છોડી દઉં આ મહેલ,તખ્તોતાજ.

===============================================

424
===============================

હું સદા હસતો રહ્યો,હસતો રહ્યો બે વાત પર
એક મારી વાત પર,ને બીજી તારી વાત પર
જેમ ફૂલ ને કળી હસતાં રહે છે એક ડાળ પર
હું પણ હસતો રહ્યો,હસતો રહ્યો એ વાત પર.

===============================
423
==================

હું છું સૂરજની ગરમી
હું છું ચંદાની શીતળતા
હું પ્રભુનો પડછાયો છું
હું જ સહુનો સર્વેસર્વા
તું મને શોધે છે ક્યાં?
હું છું તુજમાં આપાતેપા.
મૂરખ મનવા શોધી લે
તું મુજમાં છે તું મુજમાં.

====================
=============
422
ગગન ધરા પર !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================================

માણસ છોને ઘરમાં બેઠો,પહોંચ છે એની હર માનવ સુધી.
ફૂલો છોને બેઠાં રહે છોડ પર,ફોરમ એની ફોરે ગગન સુધી.
એક સદગુણ લઈ ઘરે બેસો,દસ્તક દેશે માણસો આવી દ્વારે.
સુગંધ લઈને ફૂલો બેઠાં ડાળે,ભમરાઓ પહોંચ્યાં ફૂલો સુધી.

=================================
====
421
==========
હું જ હું !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

હું છું સૂરજની ગરમી
હું છું ચંદાની શીતળતા
હું પ્રભુનો પડછાયો છું
હું જ સહુનો સર્વેસર્વા
તું મને શોધે છે ક્યાં?
હુંજ છું તુજમાં ચારેપા.
મૂરખ મનવા શોધી લે
તુ મુજમાં ને હું તુજમાં.

====================
=====
420
============
ફૂલ તું,ફૂલ હું !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===============================

હું સદા હસતો રહ્યો,હસતો રહ્યો બે વાત પર
એક મારી વાત પર,ને બીજી તારી વાત પર
જેવાં ફૂલ ને કળી હસતાં રહે છે એક ડાળ પર
હું પણ હસતો રહ્યો,હસતો રહ્યો એ વાત પર.

===============================
================
419
આવ ભાઈ હરખા…!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================================

આકાશે ઊડતા પંખીને જોઈ સહસા પૂછી બેઠો
પંખીભાઈ,પંખીભાઈ,તમને પાંખો ના હોત તો?
પંખીભાઈ નીચે ઉતર્યા,મારી સામે સહજ જોયું.
આંખો કાઢી બોલ્યાઃતમને આંખો ના હોત તો?

=================================
418
========
સુગમ નથી
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===============================

આમ જોવા જાવ તો વાતમાં કંઈ દમ નથી
આમ જોવા જાવ તો વારતા કંઈ કમ નથી.

વાત વાતમાં પ્રીત થાયે એવું તો થાતું નથી.
ખાધી ના ખાધીને તૂટી એવી એ કસમ નથી.

હાથ હલબલી ગયા ને ઝટ ઊભા થઈ ગયા;
પ્યાલીમા ચા હતી;એક બુંદ એમાં રમ નથી.

શેઠ હતા,શેઠાણી હતાં;ચાબૂકને વિદૂષક હતા;
રાજા,રાણી હતાં;કોઈને કોઈ વાતે ગમ નથી.

મારું મારું ના કર;એ તારું ને તુજને મુબારક.
જાય ત્યારે લઈ જાજે,આજે જરા શરમ નથી?

આવું આવું જોઈને,પ્રવીણ નદી પહોંચી ગયો.
લગાવી સીધી ડૂબકી,પણ પાણીમાં દમ નથી.
==================================
==========
417
માણસ છે !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================

કાણો,માણસ છે.
નાણો,માણસ છે.
પાણો,માણસ છે.
માણો,માણસ છે.
રાણો,માણસ છે.
જાણો માણસ છે.
તાણો,માણસ છે.
શાણો માણસ છે.

================
=============
416
આજ હું ખુશ છું !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=====================

આજ હું હસી પડ્યો ખડખડાટ.
તમે કહી શકો એને અટ્ટહાસ્ય.
આયુષ્યનો અવિરામ વ્યાયામ
રંગ લાવ્યો,હું ખડખડાટ હસ્યો.

રણમાં રખડ્યો,વનમાં ભટક્યો.
દર્દ,ડોક્ટર દવાઓમાં દટાયો.
ઢૂંઢવા ઓ મોત તુજને શું કહું.
તુજ દ્વારથી બહુવાર હું ઠેલાયો.

આજ મુજ સુભાગ્ય તુજ દર્શન.
તું સ્વયં અહીં મને લેવા માટે.
છેવટે મારી જીત,તને મેળવ્યું.
ખડખડાટ આજ હું કેમ ન હસું!

આયુષ્યનો અવિરામ વ્યાયામ
રંગ લાવ્યો,હું ખડખડાટ હસ્યો.

==================
============
415
શું સમાચાર છે?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================

આજ અહીં આ નભ સ્વચ્છ છે.
દીસતી નથી એક પણ વાદળી.
કંઈક તો ક્યાંક ઊકળી રહ્યું હશે.
નહીં તો આવું ના બને કદી યે.

ચાલ આજ પૂરતું અહીં જ અટકું.
જે હશે તે કાલ ખબર પડી જશે.
પ્રભાત ફૂટે રોજ અખબાર વેચવા.
ભાત ભાતની વારતાઓ વહેંચવા.

લો,કૂકડો બોલ્યો,અખબાર આવ્યું.
ખૂણેખાંચરે ખોળી વળ્યો,ન મળ્યું.
કાલ આ આકાશ સ્વચ્છ કેમ હતું
કાલ કેમ ક્યાંય કાંઈ ના ઊકળ્યું.

આજ પણ દીસે,નભ સ્વચ્છ છે.
કાલ પણ આજ નભ સ્વચ્છ હતું.
આજના અખબારમાં સમાચાર છે.
બે દિ’થી નભ સ્વચ્છ સ્વચ્છ છે.

=======================

==============
414
રામનામ,વાનરકામ.
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

એક વાનર હતો
ને એક પાણો હતો
આમ રામ હતા
પાણો તરતો હતો

કામ રામનું છે
પાણો તરતો કરે
શર્ત આટલી છે
પાણો વાનર મૂકે.

===================
========
413
હરખ-પદુડી
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

એકદા કહે છે સાસરુ સારુ
ને એકદા કહે છે મહિયર.
વાત તારી સાંભળી મારા
કાન ગ્યા કંટાળી સહિયર.

કાલ કહેતી’તી નણદલડી.
આજ કહે છે મુજ ભાભલડી.
કાલ કહેતી’તી મુજ સાસુ.
આજ કહે છે મુજ માવલડી.

મેં પૂછ્યું કેમ છે રે તારા એ.
તો ચૂપ થઈ ગઈ જીભલડી.
આંખો તારી પાંખો થઈ ગઈ.
જા મૂઈ કહી ઊડી સાહેલડી.

================
==========
412
પારકી મા જ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================

મારી કવિતા મને ન લાગે કાચી.
કાચી હોય તોયે મને લાગે સાચી.
સાચું છે કે પારકી મા કાન વીંધે.
કવિતાની કચાસ વાચક જ ચીંધે.

=======================
==========
411
માફ કરજો !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=========================

આતો અમથી સાવ ખોટી વાત છે.
તમે કહ્યું દિવસ,અમે કહ્યું રાત છે.

લોકોનું ટોળું વળ્યું’તું એક દિવસ.
મેં કહ્યું મેળો,તેં કહ્યું અકસ્માત છે.

ઘાટ છે,આવે લોક,એમની મરજી.
પણ આતો મડદું;એજ આઘાત છે.

ઘંટ વાગે ભાગે બાળક,ભાગે આગે.
જેલ કેદી જેમ,કેદીની જો જાત છે.

પ્રવીણ,બકવાસ બંધ કર,બસ કર.
આ શબ્દ-કાંટા છે,ન દાળભાત છે.
=================================
410
નિતનવું!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

કંકુના એકએક ચાંદલે
શબ્દ અવતરે રંગીલો

ચહેરા હોય છે આપણા
અસલ ઉપરથી નકલો

કથા છે તો સાવ સરળ
અંતમાં ઉમડશે વાદળો

શ્વાસનું ભાથું બહુ ચાલ્યું
દેહે સહ્યા દુખોના ડુંગરો

મુજ અવસરે, હું જ નથી
પ્રવીણ ક્યાં ગયો એકલો
===================
=====
409
ખાલીપેલી !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================================

કોઈ નથી મારું, રે ભાઈ, કોઈ નથી અહીં મારું;
અમથા અમથા કરતા રહેવું આ મારું આ મારું.

==================================

===============
408
મારો કક્કો જ સાચો !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

કવિકર્મ છે કવિતા પૂરી કરીને મૂકવાનું.
કવિતા ન થાય ત્યાં સુધી મૂક રહેવાનું.
છંદ, લય બધી ચિંતા કવિએ જ કરવી.
લાગે સારું ત્યારે ઘરની બહાર લાવવી.

પ્રસવની વેદનાઓ નવ માસ ભોગવવી.
ગોરી કાળી રુપકડી, ચિંતા સહુ છોડવી.
આપણે ચિંતવ્યો હોય અર્થ એજ સાચો.
અન્યનો ચિંતવ્યો એ ગાલ પર તમાચો.

=======================
=========
407
મોંઘું મૌન!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================

હું કહું છું તુ મારી છે
તુ કહે છે હું તારો છું
પ્રેમ અધૂરો હોય જ્યાં
ત્યાં તે આવું જ બોલે.

=================
406
============
પૈસો ને Purse
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
========================

પૈસા હોય ત્યારે શોભે છે purse.
પૈસા ના હોય તો એ છે curse.
આવી સ્થિતિ જો આવી જાય કદી
Position થૈ જાય worse.

માટે પૈસાને પહેલાં ગાંઠમાં બાંધો.
પછી તમે purse હાથમાં રાખો.

========================

======
405
મા તે મા !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=====================================================

નાના બાળકને ક્યાં ભાન હોય છે કે મા અડધી ભૂખી રહીને તેને ખવડાવે છે.
ને આ બન્ને ગાંડાઓ તો જુઓ;ખાતાં ખાતાં હસી હસીને બેવડ વળી જાય છે.
તેથી જ તો બાળક ગમે એટલો મોટો થાય પણ એનાથી મા કદી ન વીસરાય.
ને મા ઘરડી થાય,બાળક જુવાન થાય;પણ માને એ નાનો બાળક જ દેખાય.

======================================================
=====
404
પ્રાર્થના
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================

દુખીનાં દુખ જોઈ ના રડી પડું;
સુખીનાં સુખ જોઈ હું બળી મરું;
પડતાને જોઈ જો ના દોડી પડું;
તો પ્રભુ નવ કરતો માફ મુજને.

=======================

403
હાઈકૂ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================

મારા ઘરની
વાત ઘરોઘરમાં
ફોરમ પેરે !

================
=======
402
કક્કાનો કૅર !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

કાગારોળ,કકળાટ,
કલકલ,કિલકિલાટ,
કલરવ,કલશોર,
કિલકારી,કલ્લોલ,
કેકા,કૂકૂ,કિલ્લોલ,
કાકા,કલબલ,
કિકિયારી,કસક,
કાનાફૂસી,કટકટ,
કાટકૂટ,કાણપોક,
કચકચ,કિચુડાટ,
કડાકૂટ,કલકલ,
કાળોકેર,કોલાહલ,
કંકાસ,કજિયો,
કોલાહલ,કડડભૂસ,
કમખાણ,કીચૂડકીચૂડ,
કિલકારી,કિલકાટ,
કૂક,કલહ,કમમમાટી,
કંપ,કચરકચર,કડકડ,
કલબલાટ,કરકર,કડેડાટ,
કટાકટ,કડાકટ,કડાકૂટ,

કાંટાળો કંકટતાજ કેશે
કેશરીનર કેવો કડડભૂસ!

====================
==============
401
કોનું કહ્યું ચાલશે ?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=======================

ગાડું,ઘોડાગાડી,બસ,મોટરવાન.
ચાલશે.
વિમાન,હેલિકૉપ્ટર,અવકાશયાન.
ઊડશે.
બાળક,યુવાન,પુરુષ,જનજહાન.
દોડશે.
જન્મ,જરા,રોગ,મરણ-ફરમાન.
આવશે.
તું ચાલ તારી ચાલ,મૂકીને માન.
ફાવશે.
પાછળ પાછળ મોટરગાડી,માન
આવશે.

========================
============
400
============
ના,એમ નથી !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================================

કોણ કહે છે રાત પડે ત્યારે જ અંધારુ થાય છે?
આંખ બંધ કરો ને દિવસેય અંધારુ પથરાય છે.
સૂરજ ભલે લાગે કે પાથરી રહ્યો ચોપાસ ઉજાસ.
એકાદ જ નાની વાદળી ને અંધારુ વરતાય છે.

=================================
==============
399
એતો આમજ ચાલે!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================

ઘણી વેળા મેં જોયું છે
સવાલો હોય છે સદ્ધર;
ઘણી વેળા મેં જોયું છે
ઉદ્ધત હોય છે છે ઉત્તર.
મૂર્ખ ઉચ્ચાસને બેસે છે.
ને સુજ્ઞ પ્રશ્નો પૂછે છે.

====================
398
======
ઊંધુચત્તું
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================

નવજીવન છે બાબા છે નવજીવન
નવજીવન છે બાબા છે નવજીવન
ઊંધુ વાંચો ભાઈ સીધુ વાંચો ભાઈ
નવજીવન છે બાબા છે નવજીવન
છોડો જીવન અને તેડો નવજીવન.
તોડો જીવન અને ખેડો નવજીવન.

======================
=====
397
જીવન-ગણિત
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================
ઉમેરો,ઓછા કરો,ગુણો ને ભાગો.
આજ તો છેઃ
જન્મ,મૃત્યુ,કુટુંબ અને વિભાજન.

===========
========
396
કવિ-કવિતા
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================

કવિતા કાળી ધોળી.
શબદ કાળા ધોળા.
અરથ રંગ-રંગીલા.
કવિઓ રાતાપીળા.

===================
395
========
ઈદકા ચાંદ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=====================

પ્રવીણ ઉવાચઃ
———-
‘ખુશી જ ખુશી છે ચારે બાજુ.
ખુશી આવી છે મારી બાજુ.
આજ ભલા શું દિવાળી છે કે?
ભૂલી પડી ખુશી મારી બાજુ?’

ખુશી ઉવાચઃ
———
‘ના રે ના,ના ભૂલી પડી હું.
દિવાળી આવે વર્ષે એક વાર.
બસ સમજી લ્યો શાનમાં આ.
મારો વારો પણ વર્ષે એકવાર.’

=========================

====================================
394
બળબળતી
બપોરે,તરુ તળે,
ટાઢો તડકો.
====================
393

તેથી શું? હો ઉદય,હો અસ્ત .
ઊગવું નિત્ય એ સૂર્ય-શિસ્ત!
======================================

==========
392

ડર્યો કે મર્યો!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================

ડરી ગયાં જોઈ આવાં પવન-આંધી?
થઈ ગયાં ચિત્ત જાણે લાગી સમાધિ.

જીવન સમજો છે મરણની મથામણ;
વન ને રણ,ઘરભીંતો અડધીપડધી.

વૃક્ષો તૂટ્યાં,પંખી ઉડ્યાં,ઈંડાં ફૂટ્યાં.
ધરાનો ઝટકો કોણ શક્યું છે સાંધી?

હવામાં સોડમ;બાગમાં આવી બહાર?
જોઉં તો બાગ લીધો છે આગે બાંધી.

પ્રવીણભાઈ,કેવા પહોંચી ગયા ઉપર?
કરો મજા!ન કો’ આધિવ્યાધિઉપાધિ.

===========================

==========
391
પ્રભુની મદદે!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================

પ્રભુ તારી સૃષ્ટિ અમને લાગી અધૂરી.
અમે લખીને કવિતા કરી એને પૂરી.

===========================
===========
390

ગઝલી દુહાઓ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===========================

સ્ટેજ ઉપર જેનો હતો, ભર્યોભર્યો ઉલ્લાસ;
રસ્તામાં આજે મળ્યો,જાણે જીવતી લાશ.

મર મર તું ના બોલ, શુભ શુભ તું બોલ.
બટક છે હાડનો માળો,તડાક તોડશે ખોલ.

જીવનભર સળગ્યાં,આ માન ને અરમાન;
આગ હવે શું બાળશે?બહુ બહુ તો વાન.

બત્રીશ ભોજન મનને,તન તોયે ઉપવાસી;
શીતળ જળની માછલી,સદા મીનપિયાસી.

તન સાપની કાંચળી,જરુર ઉતારી દઈએ;
ભૂખ જેટલું જ ખાઈને,ખુશીથી ઉઠી જઈએ.

પ્રવીણ,અહીં અટક ને હવે આગળ ના લખ.
ડર છે અટકી જશે,આગળ ઊગતા આ નખ.

================================

===============================
389
હું જ મારો ભાગ્યવિધાતા
-શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુ્રચંદ
===============================

શું સમજે તું નાદાન રે,વહેવાર આ મારો?
હું તો રેતીના દરિયાઓ પલકમાં તરનારો.

પગ આ મારા હોડી ને બે હાથ આ હલેસાં;
મરજીવો હું;મૃગજળમાંથી મોતી મેળવનારો.

કહેવાય છે ઘડિયાળમાં કાંટા રહે છે ફરતા;
પણ હું સ્થિર કરું સમય, ના ફરી શકનારો.

શનિ મંગળની ઐસીતૈસી,ના જરી ડરનારો;
સ્થિર બેસી રહીને સામે,નવગ્રહો ફેરવનારો.

પ્રવીણ આંટી મારી બેસ,આવશે આવનારો;
પેનપાટી પાસે રાખ.તું લખ;તુંજ લખનારો.

ઑક્ટોબર ૧૩,૨૦૦૭
===============================

388

દુઃખ મારું,સુખ તારું!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

સુખને સાજણ વહેતું રાખો
દુઃખ સાજણ મનમાં રાખો
ફૂલતો ફોરમને વહેતી છોડે
પણ કાંટાને તો કેડમાં તેડે.
વાત જો આ મનમાં વાસે
દુઃખ રક્ષે જો સુખ પ્રવાસે.

==================
============
387
નટવરલાલ માસ્તર!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===============================
ત્રીસ વર્ષ! અધધધ; ફરીને પાછો આ શહેરમાં.
ભણ્યો,ગણ્યો,બચપણને છોડી જરા મોટો થયો
જ્યાં એ આ શહેર.કેટલું બધું બદલાઈ ગયું છે?
મારો એ સર નટવરલાલેય બદલાઈ ગયો છે?
રસ્તા વચ્ચે ઊભો હું ભાળી રહ્યો નટવરલાલને.
ઝૂકી ઝૂકી કમ્મર ને વળી હાથમાં જાડી લાકડી.
બબ્બે ડગલાં ભરે,હાંફે,ઊભો રહે ને વળી ચાલે.
આ એજ નટવરલાલ જે મને જોતાં વેંત ભડકે!
આમજ હોય;હવે સમજ આવી હશે બેટમજીને;
બહુ માર્યો છે મને; ભણાવ્યો સાવ ઓછો મને;
કુદરત પણ કેવી સરસ ન્યાયાધીશ છે,ખરુંને?
મરવા દે સાલાને.જોયું મને માર્યાનું પરિણામ?
ત્યાં તો હાંફતો નટવરલાલ આવ્યો મુજ સમીપે
ને હું પખાળી રહ્યો’તો સરનાં બન્ને ચરણપદ્મને!
જુલાઈ ૦૩,૨૦૦૭
===============================

=========
386

ટીક ટૉક ટીક
તાલબદ્ધ ચાલો
સમયની સાથ
ઠીક ઠાક ઠીક .

============

================
385

અડાબીડ જંગલો.
અવાવરું વાવડી.
ઘટાટોપ વાદળો.
ચકાચોંધ વીજળી.
કેવાં છે જગજનો.
જઈ વસે ગામમાં.

જુલાઈ ૧૯,૨૦૦૭
============

===========================
384

==========
આંખોના મેહ !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================================

ગરજી ગરજી વરસ્યો વરસ્યો મેહો અનરાધાર.
જેમ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રોયો’તો હું એકવાર ચોધાર.

=================================

=======================

=======================
383

ભર બપ્પોરે વાયુ વાયો શીતલ ઠંડો ઠંડો
પવનપૂત્રે સૂરજને માથે માર્યો જાણે દંડો.

=======================

==============
382

ધડાકા અને ભડાકા થાય;
તણખા એના આભે ઊડે.
આંખને એ જોવું તો ગમે;
શું સ્થાપિત વ્યવસ્થા રડે?

કહેવું હોય તે કહો સહુ;
ને મર્યાદામાં રહો સહુ.
તાવ આવે તો ઝેર નહીં
દવા આપો;એમ હું કહું.

==============

=============================
381

ઓળંગી બચપણ જુવાની જેમ જઈ વળગે કન્યાને.
સવારનો સૂરજ બપોર ઓળંગી જઈ વળગે સંધ્યાને.

=============================
=====
૩૮૦
============
હું માગતા ભૂલ્યો!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=========================

તમે તો બહુ ભલા,બહુ ભોળા નીકળ્યા.
અમે ધાર્યુંતું એથી વધુ ઉદાર નીકળ્યા.
અમે ડરી ડરી રુપિયા માગ્યા અગિયાર
ને તમે ફટ દઈ દીધા અગિયાર હજાર .

જુલાઈ ૦૧,૨૦૦૭
=========================

૩૭૯
=============
અંતરપટ !

શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=============================

પીઠ પાછળ ખંજર ભોંકે,દુશ્મનની મજાલ છે?
કોણ બીજું હોઈ શકે?કોઈ મિત્રની આ ચાલ છે.

માનતો’તો કે તરસ મારી નીર જ પૂરી કરશે.
બે ઘૂંટ શું પી ગયો;નીરમાં આવી કમાલ છે?

બાગ હતો,ફૂલો હતાં,ફોરમ હતી ને તુંયે હતી.
બાગ કે ફૂલો નથી,ફોરમ નથી;તુંયે સવાલ છે.

બખોલમાં બેઠું કબૂતર ઘુંટર ઘું ઘુંટર ઘું કાં કરે?
છેતો સાવ એકલું તો પણ ધમાલ ધમાલ છે?

પ્રવીણ કહો હવે જગમાં સાચું શું ને ખોટું શું છે?
રહી શકાય તો ઘર નહિતર ઈંટોની દીવાલ છે.

જૂન ૨૨,૨૦૦૭
=============================
૩૭૮
==========
બમ્ બમ્ ભોલે!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================

આ દુનિયાથી અલગ છે મારી રફતાર
ચાલી શકાય તો ચાલો તમે પણ,યાર!

રાતે ઊંઘને સૂંઘવા પણ નથી દેતો,
અને દિવસે ઊંઘતો નથી પલવાર!

થોડી ભૂખે ખાઈ લઉં શબદ બે-ચાર,
બહુ ભૂખે લખી નાખુ કાવ્યો દસ-બાર!

વાંચવાનું મન થાય તો જોઉં આકાશે;
વાંચી નાખું નવલખ શબ્દ પારાવાર!

ભલે હાથની રેખાઓ પડી વાંકીચૂંકી;
સીધી-દોર કરી દઉં વાંકી રેખાધાર!

આ દુનિયાથી અલગ છે મારી રફતાર
પ્રવીણ બોલે ચાલો,તમે સહુ દોસ્તાર!

જૂન ૨૧,૨૦૦૭
=========================
========
377
પ્રથમ દેવળ કે પ્રથમ ઘર?
પ્રથમ ઘર કે પ્રથમ દેવળ?
વિચાર ના,પ્રભુ ધ્યાન ધર.
આપશે એ દેવળ અને ઘર.
==================================
376
=============
માટીનું માટીમાં !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================

આ મારું મારું શું કરે રે!
તારું નથી અહીં કાંઈ રે.
લાખોની ભલે વાતો કરે.
તારી નથી એક પાઈ રે.

=================
==================================
375
==========
તંબૂર બોલે…
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===============================

હવે મુજથી રહેવાતું નથી ઘડીભર તારા વગર
ડોક ટટ્ટાર નથી ગર્વથી.શોધી રહી તને ઉપર.

===============================
===================================
374
=============
આ તે કેવો જણ?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================

કણ કણ કાજ કણસતો જણ
મણ મણ કોઠે ધરબતો જણ
તંદુરસ્તી કાજ તડપતો જણ
કોઈનું યે ધન હડપતો જણ
એકલ આવ્યો જગતમાં જણ
એકલ જવાનો જગતથી જણ
તો પણ કાંઈ ન સમજે જણ
પાછળ મૂકી બધું સરકે જણ

====================

====================================
373

સંતૃપ્તિ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================

હશે જરુર તમને,ના અમને.
ક્યાં કહું છું હું કાંઈ તમને?
હુંતો છું ત્યાંનો ત્યાં જ હજી.
ભલે વસો રંગમહેલોમાં તમે.
આવો !
ઘર મારું ત્યાંનું ત્યાં જ છે.
“ભલે પધારો”
તકતી હજી ય ત્યાં જ છે.

====================
===================================
372
=========
એક સરખા !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=======================

કોઈ દિન છોટા,કોઈ દિન મોટા;
કોઈ દિન હસતા,કોઈ દિન રોતા;
વાત વાતમાં વીતી જશે દિન;
રોતાં હસતાં અને હસતાં રોતાં.

=======================
==========
૩૭૧
==========
મૌનને હવાલે !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================

સતત સળગતાજ રહેવું છે.
જગતનું સહુ દુખ સહેવું છે.
આખરી વારજ બોલી લીધું.
હવે મૌન કહેશે જે કહેવું છે.

====================
==========
370
કાગળની હોડી
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================================

કાગળની નૈયા ચાલી કરવાને જળ-વિહાર.
કાચી માટીની કાયા ચાલી કરવા ભવપાર.
થોડું ચાલી ડૂબવું નક્કી આ સંસારનો સાર.
તો ચાલો મનવા ડૂબવા;આવે ભવનો પાર.

============================================
369

=============
સાચું તો આ છે !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
============================

કોઈ નથી કરતું કંઈ કોઈની પર ઉપકાર.
પુરાણી લેવડદેવડનો સહુ ઉતારે છે ભાર.

============================
d¡ 22,2007
===================================
===
368
=========
દૂર રાખો !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================================

જગતમાં સહુ સારી વસ્તુઓ પાસે હોવી જરુરી નથી.
ચાંદતારા છે તો સારા તેથી પાસે હોવા જરુરી નથી.

====================================

૩૬૭
સફળ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=======================

કેવું સફળ રહ્યું અભિયાન અમારું?
બહું સફળ રહ્યું અભિયાન અમારું.
યાન ઉડ્યું કો’પણ વિઘ્ન વિના.
બે ઉલ્કાઓ પડી,યાન પાછું ફર્યું.
બાકી સફળ આ અભિયાન અમારું.

========================

૩૬૬
સ્વાગત
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================================

તમે લઈ જશો તો લઈ જશો મને બસ કબર સુધી;
સફર તો મારે જ કરવાની છે મારા નવા ઘર સુધી.
મિત્રો,માઠું ના લગાડતા જો સાથે ન લઈ જઈ શકું.
ઘર છે નવું,તમો કાજ સજાવું,બસ થોભો ત્યાં સુધી.

=====================================
=====
365
==========
નવો જમાનો !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=======================

ધોતિયું ટોપી શહેરમાં પહોંચ્યાં
ને ગામડે પહોંચ્યાં નેક્ટાઈ હેટ;
ઘરમાંથી બિલાડી ભાગી બહાર
જરા હાઉસમાં જ્યાં બોલ્યો રૅટ.

આ નવો જમાનો દોડતો આવ્યો
ભઈલા,ધરતી હવે વરસશે મેહ;
વનનાં વૃક્ષો જ હવે દૂધ આપશે
ને ગાય-ભેંસોને થાશે મધુ-પ્રમેહ.

વૃક્ષની ડાળીઓ ચૂસતાં ચૂસતાં
દીકરા ને વહૂ આવી વાતો કરશેઃ
બાપા માને ધાઈ મોટા થ્યાતા
માને તો બહુજ દુઃખ પડ્યું હશે.

નથી જીવવું હવે આ દુનિયામાં
જ્યાં જોઈ છછુંદરને ભાગે સાપ.
નવો જમાનો નવતરને મુબારક
ભાગો ભાઈ ભાગો,બાપ રે બાપ.

=======================

===================
=============
364
અકસીર ઈલાજ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

ચીંચીં ચીંચીં ચકલી બોલી
ચૂં ચૂં ચૂં ચૂં કરે છે ઉંદર.
શોભામાં અભિવર્ધન કરતો
હૂપા હૂપ કરે છે બંદર.

વાદળો છાયાં ચારેકોર.
જોઈ મોર કરે કલશોર.
હૈયું મારું થા થૈ નાચે.
નજર ફરે ઘરની કોર.

ચકલી ઉંદર મોર બંદર
જોઈ રહ્યાં મારી ઓર.
નજર મારી પડી ત્યાં
ભાગ્યાં સૌ જંગલ ઓર.

હું પણ ભાગ્યો
જાણે કે કોઈ ભાગે ચોર.

==================

૩૬૩
આંધળી મા !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================

લખાવ્યો છે પત્ર મેં;
વાંચ યા ફાડી નાખ.
જવાબ ના જરુરી છે;
વાંચવા છે ના આંખ.

====================
========
362

===========
દરિયાવ દિલ!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
========================

તમે તો ઘણા દિલદાર નીકળ્યા.
અમે તો ખોબો પાણી માગ્યું’તું
અને તમે તો દરિયો દઈ દીધો.
તમે તો ઘણા દિલદાર નીકળ્યા.

========================
=========
361

રાત એટલે?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
============================

રાત એટલે દિવસની બીજી બાજુ નહીં.
પણ દિન પર પડછાયાઓનું આક્રમણ.
વાદળો ઘટાટોપ છવાઈ જાય દિનપર.
રાત છે પડછાયાઓનું સામટું સંક્રમણ.

===========================

=========
૩૬૦

પ્રેમ એટલે?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================================

પ્રેમ એટલે ! ? . , ; આવું બધું હોય કેમ?
પ્રેમ એટલે પ્રેમ,પ્રેમ,પ્રેમ.બસ, પ્રેમ અને પ્રેમ.
સતત વહેતું નિર્મળ ગંગાજળ.પ્રેમ હોય ગંગા જેમ.
પ્રેમ એટલે નરનારી જ નહીં;પશુ-પક્ષી નહીં કેમ?

પ્રેમ એટલે સહુ કોઈ;હોય સહુનું એમાં કુશળ-ક્ષેમ.
પ્રેમ એટલે પ્રેમ,પ્રેમ,પ્રેમ.બસ, પ્રેમ અને પ્રેમ.

===================================

========================
હાઈકૂ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===================

૩૫૯
ફળ અન્નનાં
પૂર;પેટનો કૂવો
ખાલી ને ખાલી
————
૩૫૮
વીજકડાકા
મેઘ અનરાધાર
લીલો દુકાળ
——–
૩૫૭
હુંસાતુંસીનો
ખેલ;ભેરુ આખડે.
ઝરે તણખા.
——-
૩૫૬
વધતું પેટ,
વય;ખેલ આયુનો
કાળ ખેલતો.
=================

355

ભૂલશો ના !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

યાદ રાખો જગ આખુંય ભૂલે તમને
પણ ઘરનાં કદીય નહિ ભૂલે તમને.

વિદ્વાન તમે,જગ જ્ઞાન લેવા આવશે;
અનુભવી તમે,અનુભવનો લાભ લેશે;
પૈસાદાર તમે;ધનની લાલચે આવશે;
બોદા આમાં તો કોઈ ભાવ ન પૂછશે.

અપંગ,અભણ છો,છો બિનઅનુભવી,
ગુનેગાર છો,જેલમાં સડ્યાં,તેથી શું?
જગત આખું પીઠ ફેરવીને ઊભું હશે,
ઘરવાળાં જ સહું ખમ્મા ખમ્મા કરશે.

યાદ રાખો જગ આખુંય ભૂલે તમને
પણ ઘરનાં કદીય નહિ ભૂલે તમને.

============================

૩૫૪
ચિંતા ના કરો !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================

જુઓને આ રાતના બાર વાગી ગયા.
તમારા ભાઈ હજી ઘરે નથી આવ્યા.
શોક જરી ના કરો તમે મારી બાઈ;
આ એમનો શોખ,જરીય ના નવાઈ.

==========================
====
૩૫૩
મોંઘા છે દામ!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================

જરુરી એવી કોઈ પણ વસ્તુ
મફત મળવાની ના જગમાં;
માગવા જાઓ ભલે ને દુખ;
મોંઘું થઈ જાશે એક ક્ષણમાં.

====================

=====
૩૫૨
જગત આવું જ છે !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=====================

બનો મહાત્મા,ફાંસી તૈયાર છે;
ઉગાડો ગુલાબ,કાંટા તૈયાર છે.

=====================

=======
૩૫૧
વાહ રે વાહ !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================

કાષ્ઠ,કાથો,કંકુ,કફન,કાંધો,કબર.
કાયાનો કેવો કમાલનો કારોબાર!
==========================

======
૩૫૦
સ્મરણ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
================================

બાળપણ હતું ત્યારે કેવું બધું યાદમાં રહેતું’તું?
અડધું તમે,અડધું અમે, કેવું હવે ભૂલી ગયાં?

================================

=====
૩૪૯
સુભગ અવસર !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===========================

હું પણ પથ્થર છું,તું પણ પથ્થર છે.
ઈશ્વર બનવાનો આ રુડો અવસર છે!

===========================

=====
૩૪૮
પાછળ પડી ગઈ !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================================

બેઠો હતો ગૂપચૂપ ઘરમાં તો કવિતા ત્યાં આવી;
ગયો બાગમાં ફરવા તો કવિતા ત્યાં પણ આવી;
લ્યો,શ્વાસની બંસરી બજાવવાનું બંધ કરીને જોઉં;
મૌન બનીને છાનીમાની કવિતા ત્યાં પણ આવી.

=====================================

====
347

===========
વાહ ભઈ વાહ!
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=====================

મેઘ આજે પેટ ભરીને વરસ્યા.
તોય*,અમે તરસ્યા ને તરસ્યા.

*તોય=જળ
*તોય=તે છતાં
======================
====
346

=======
શા માટે?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================

બીડી પીનારને હંમેશા બાળે છે;
જોનારને રોજ બાળે છે ધુમાડો;
સહુનું બળવું એકદિન છે નક્કી;
તો આવું રોજ બળવું શા માટે?

==========================================================

====
345

પ્રકારે પ્રકારે
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===========================

અમે એના એ,તમે એના એ,ઘર પણ એજ
તો અવાજો કેમ નીકળે છે જુદા પ્રકારે પ્રકારે
સૂરજ એજ,ચંદ્ર એજ,તારા પણ તેના તે જ
તો કેમ વહેલા મોડા થાય છે સવારે સવારે

પ્રીતની લીધી દીધી અમે કસમ ઉઘાડે છોગ
કેમ પ્રીત રાતે રાતે ને ઝગડા સવારે સવારે
છતાં યે જીવી લીધું ને ઘરે ય વસાવી દીધું
સુખદુખ,કલહપ્રેમ,રહ્યાં સાથમાં પ્રકારે પ્રકારે

પ્રવીણ એમાં નવાઈ શી?એતો એમ જ હોય.
આ એનું,તે તેનું,લેખ ભાગ્યનો પ્રકારે પ્રકારે
.

============================================

===============
344

==============
સ્નેહ એટલે મૌન !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================

સખી,તું તો વસે છે પરદેશમાં
ને હું રહેતી આપણા સ્વદેશમાં
હાલ તુજ હું જરાપણ ન જાણું
હાલ મુજ તું જરાપણ ન જાણે

સખી,
મુ જ દિલની રે વાત કહું
મનનો ભાર જરા તબદિલ કરું
કેટલું છે વહાલ મુજને તુજપર
સહુ વાત તને વિગતવાર કરું

વહાલ,એ તોલ્યું તોલાય ના
કાટલાં સઘળાં યે ખૂટી પડ્યાં
શબ્દો યે ઓછા પડ્યા શું કરું
સખી,મુગ્ધ હું,વાત હું શું કરું

મુખથી ઘટે અને મૌનથી વધે
વહાલ સખી મૌનનો મહેલ છે
ચાલ સખી,મહેલમાં સરી પડું
વહાલ સખિ મૌનને વરેલ છે.

======================

=========
343

ગુનેગાર !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
======================

આવો સરકારી હૂકમ ક્યાંય છે?

નદી કેમ સતત દોડ્યા કરે છે?
નદીને પણ થાક લાગી શકે છે.
નદી બિચારી બિમાર પડી જશે.
દવાદારુ બાપડી ક્યાંથી કાઢશે?

આ નદીને માટે કોઈક કંઈક કરો.
બાપડી વગર વાંકની કુટાઈ જશે.

જાગો,અરે સરકાર માબાપ જાગો.
જાગો,અરે જનગણમન સહુ જાગો.
નદી માટે પેન્સન યોજનાઓ કરો.
નદી માટે સરસ હૉસ્પિટલો બાંધો.
નદીઓની ઈંસ્યુરંસ વ્યવસ્થા કરો.

પણ નદીઓને કોણ જાણે શું છે?
સાલી કદી બિમાર જ પડતી નથી.
લોકો માટે કંઈ કામ છોડતી નથી.
સરકાર માટે કૈં કામ છોડતી નથી.
લોક,સરકાર એટલે બિમાર રહે છે.
નદીઓ જ આ માટે જવાબદાર છે.
પોતે જાતે કદી બિમાર પડવું નહીં.
લોકને સરકારને બિમાર પાડી દેવા.

આ નદીઓને શું કહેવું,મારા બાપ!

=========================

====================
342

kfLpf A_¡ h¡`pf

fQ_p:
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
=================================

kfLpf Sp¡ Lf¡ h¡`pf
sp¡ h¡`pfu b_¡ b¡Lpf
hps R¡ kp¡ VLp kpQu
bß¡ Lf¡ Ap hps¡ rhQpf.

kfLpf Qgph¡ kfLpf
h¡`pfu Lf¡ r_S h¡`pf
sp¡ kpfu Qpg¡ kfLpf
_¡ kpfp¡ Qpg¡ h¡`pf.

kfLpf _p `X¡ h¡`pfdp»
h¡`pfu _p `X¡ kfLpfdp»
kfLpf h¡`pf_¡ Lf¡ klpé
h¡`pfu Ýép_ ^f¡ h¡`pfdp».

kfLpf Ýép_ fpM¡ ApdS__y»
h¡`pfu Ýép_ fpM¡ Apd^__y».

4/6/2006
=================================
================
341

=========
રેશમી ભૂલ !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================================

આજ બાગમાં હું એક મોટી ભૂલ કરીને આવ્યો છું.
એક ગુલાબી ફૂલ પર દિલ ગુલ કરીને આવ્યો છું.

ચાલ જરા મોસમને કહું કે પૂરબહારમાં ખીલે ના.
બહુ પ્રેમથી રાખેલું આ દિલ ડૂલ કરીને આવ્યો છું.

આંબા ડાળે મૉર ખીલે છો ને ચોમાસે ગહેકે મોર
ફૂલ પાસે ના ચાલ્યું,મીઠી ભૂલ કરીને આવ્યો છું.

સરોવરે ખીલ્યાં કમળદળ ક્યાંથી આમ અચાનક?
હું ભમરો એમાં પુરાવાની ભૂલ કરીને આવ્યો છું.

કાળી રાતે ધોળા પાને હોશ હવાશે પ્રવીણ લખે.
મોસમ પર મરો ના,જે ભૂલ હું કરીને આવ્યો છું.

============================================
340

kyM_p¡ fõsp¡

fQ_p:
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
============================

ã¢L¡ cg¡_¡ Lfp¡Xp¡_y» vp_
kpd¡ Aphu_¡ cNhp_
A¡L `pC _p õhuLpfy»
A¡hp¡ Ry» dwM®,_pvp_.

hjp¡® `l¡gp»_u Ap hps R¡.
`pC `pC_p¡ dp¡lspS lsp¡.
Ap`_pf¡ Nh®\u ã¢Lépsp
rh_é\u d¢ `pRp kp¢àépsp.

ApS¡ `rfrõ\rs bvgpC R¡.
NfSd»v_¡ ly» ip¡^u LpYy» Ry».
kdS¡ `l¡gp» A¡_p» NShp»
AphíéL\u cfu vE» Ry».

dpfu Ap V¡h LyV¡h S¡ NZp¡ s¡
d_¡ gpcvpéL kprbs \ép»
d_¡ Ndsp» dpfp» kyM-ip»rs
rvhk _¡ fps h^sp» S Nép».

3/24/2006
================================
=====
339

અસલ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

દર્પણને તું ફોડી નાખ
ગરદનને મરોડી નાખ
બેઉ પગને છોડી નાખ
બાવડાંઓ તોડી નાખ

ફરી દર્પણ જોડીને જો
ફરી ગર્દન જોડીને જો
પગને પાછા જોડી જો
બાવડાં તારાં જોડી જો

તારું સાચું કામ હતું આ
એ અસલ પામ હવે તું
છોડી દે આ આખો દેહ
થઈ જાને સ્વયં તું દેવ

======================
338

શું જરુરી છે!
શાહ પ્રવીણચંદ્ કસ્તુરચંદ
==========================

પાટી આપો ને પેન આપો
શાળાઓ ને ઓરડા આપો
બેસવાને માટે બેંચ આપો
શિક્ષણ માટે શિક્ષક આપો.

શિક્ષકને માટે પગાર રાખો
પગાર ચૂકવવા કર નાખો
કરવસુલાત કર્મચારી રાખો
કર્મચારીને કાર્યાલય આપો
આ સંભાળવા સરકાર રચો
પ્રધાન મંત્રી,પ્રધાનો નીમો.

આથી બેસવા બેંચ મળશે.
ભણાવવાને શિક્ષકો મળશે.

વનમાં પેલો વાઘ ના ભણે.
વનમાં પેલો સિંહ ના ભણે.
વનમાંતો ગધેડો ના ભણે.
ના ભણે રે ભાઈ ના ભણે.
=================================

=========
337

dlpNus

fQrésp:
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
=================================

Sp.
Np.
kp.
f¡.
N.
d.
`.
^.
_u.
kp.

Sp hp Mp.
lp» f¡ lp».
_¡ hp `u.
lp» f¡ lp»

kp
_u
^
`.

3/22/2006
==========

================
336

Aop_ A¡S op_
fQrésp:
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
=================================

D_u D_u gwAp¡ hpé
VpY `X¡ kly \uÆ Spé
hp h»Vp¡m _¡ Sm b»bp¡m.
dpfp M¡sf¡ A¡L kkgy».

LC dpVu_y» Ap kkgy»?
_pNy`wNy» ãf¡ kkgy»
kkgp_¡ L»C \sy» _\u
kkgy» kpgy» dfsy» _\u.

kkgp_¡ ly» `wRu b¡Wp¡
Apd sy» Æh¡ iu fus¡?
kkgpA¡ kpd¡ dyS_¡ `wRéy»
ipdp» iy» Æh¡ iu fus¡?

DÑf dpfp¡ dyS_¡ dmu Nép¡
op__p¡ cpfp¡ bmu Nép¡
L¡d kkgy» kpgy» _p df¡
L¡d kkgy» kpgy» Æìép Lf¡.

3/22/2006
===============================

============================
૩૩૫

જય હિમાલય !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=======================

જય હિમાલય,જય હિમાલય
જય હિમાલય,જય હિમાલય

મુખ મારું મધુરું બોલે
જય હિમાલય,જય હિમાલય

મન મારું મીઠું મલકે
જય હિમાલય,જય હિમાલય

આંખો મારી હરખે છલકે
જય હિમાલય,જય હિમાલય

અંતર મારું ધબધબ ધડકે
જય હિમાલય,જય હિમાલય

હાથ મારા તાળી પાડે
જય હિમાલય,જય હિમાલય

હરહર બેઠા જેના માથે
જય હિમાલય,જય હિમાલય

ગંગા નિજ જટામાં ઝીલે
જય હિમાલય,જય હિમાલય

નારદજી જ્યાં હરે ફરે
જય હિમાલય,જય હિમાલય

જગનાં લોકો પાવન થાયે
જય હિમાલય,જય હિમાલય

ધવલ જેનાં શિખરો શોભે
જય હિમાલય,જય હિમાલય

ઉરથી જેનાં ગંગા પ્રગટે
જય હિમાલય,જય હિમાલય

જેનાં જળથી ભારત પાવન
જય હિમાલય,જય હિમાલય

હરદમ જપીએ નામ જેનું
જય હિમાલય,જય હિમાલય

અંતકાળે જે આવે યાદ
જય હિમાલય,જય હિમાલય

તેથી ધન્ય બન્યો હું આજ
જય હિમાલય,જય હિમાલય

પ્રવીણે કરી તુજ પદ્યપૂજા
જય હિમાલય,જય હિમાલય

જય હિમાલય,જય હિમાલય
જય હિમાલય,જય હિમાલય

======================

================
334

A¡L `pNg ApriL
fQ_p:ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
==========================================

Qpg vuhp_p,ApS s_¡ ly» spfy» Sw_y» Of bsphy»
S¡Z¡ spfp Lép® lpg Ap,lpg s_¡ A¡_y» Of bsphy».

Sp¡ `¡gu b¡Wu R¡ A¡ spfu A¡L hMs_u dpiyLp R¡
ApS h¡f rhM¡f A¡_y» Æh_;Sp¡,s_¡ Æhsu Lbf bsphy».

A¡Lvd vuhp_p¡ vp¡X¹ép¡, SC VNf VNf A¡_¡ _ufMhp gpÁép¡
vuhp_p¡ L»C Xpüp¡ gpÁép¡;ly» dpiyLp_u LC Mbf bsphy»?

L¡idp» Ap»NmuAp¡ ãfhp gpNu,Rpsu kfku Qp»`u vu^u
Qpf Ap»Mp¡_p¡ vrfép¡ Mpfp¡,SyAp¡ Ad©s_p¡ àépgp¡, kcf bsphy».

vuhp_pA¡ vuhp_u_u Mbf gu^u,vuhp_Nu vXbX cpNu
ApriL dpiyLp_p¡ _hp¡ vp¡f Ap;âhuZ, Lp¡_¡ Lp¡_y» Of bsphy»?

3/21/2006

===================
333

chp¡ch_u âus

fQ_p:
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
================================

d_¡ Nçép¡, sy» dpfp¡ âusd
s_¡ Ndu ly»,_p ly» spfu
A¡L dpNu® dpfN Ap âus_p¡
Adpfu Qp¡¿Mu vpvpNufu.

Sph Nd¡ Ðép» fph _p¢^php¡
`p¡rgkdp»,vfbpf¡,kfLpfu
âus_p¡ vphp¡ kvp Æshp¡
Lf_u f¡Mp Lrv _p lpfu.

Sép» gN Ad¡ lp _p cZuA¡
`pXsp flp¡ b¡ lp\¡ spgu
Ad\p Ad\p _p Lfp¡ ghpfp¡
sd¡ Ad_¡ Lfu gu^u sdpfu.

Sph hpgd,bpÆ sd¡ Æsu Nép
Sép» dyM sd¡ gu^y» ã¡fu
ly» sp¡ Ry» ch ch\u sdpfu
lsu Ap ãLs hpsp¡_u ãwgTXu.

A¡L dpNu® dpfN Ap âus_p¡
Adpfu Qp¡¿Mu vpvpNufu
Sph Lfu gp¡ Lfhy» lp¡é s¡
sd¡ Rp¡ dpfp, ly» Ry» sdpfu.

3/21/2006

================
332

hZksp¡ dpZk
fQ_p:
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
=================================

LZ LZ LpS¡ LZksp¡ dpZk
dZ dZ `¡Vdp» `ufksp¡ dpZk

vyMdp» cpÁé_¡ Lp¡ksp¡ dpZk
kyMdp» r_S bply sksp¡ dpZk

cpN `Xphu g¡ SC_¡,Xksp¡ dpZk
cpN Ap`¡ _p Lp¡C_¡,cksp¡ dpZk.

õhp\® lp¡ sp¡ kph Mp¡Vy» lksp¡ dpZk
hlpg _p lp¡ sp¡ ^uf¡\u Mksp¡ dpZk.

dwLu hs_ SC rhv¡i¡ hksp¡ dpZk
lpé `¥kp¡,A¡L `¥kp_p¡ Ap kõsp¡ dpZk

âhuZ_u NTg!hpl hfksp¡ dpZk
lp¡ buSp_u,lp¡W¡ spmy» hpksp¡ dpZk.

3/15/2006

====================================
==============
331

bpf bpmpAp¡ !

fQ_p:
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
=================================

f»cp _¡ d¡_Lp IÖ_u kcpdp» Shp _uLmu
Q»`p,ip»sp fõs¡ dýép» b¡J A¡d_¡ Of¡ Qpgu
Q»`p_u k¡h`wfu,ip»sp_u c¡m`wfu Mp^u
bß¡ IÖ_y» _pd _¡ õhN®_p¡ fõsp¡ Nép» cwgu.

`©Õhu `f b¡D A¡ bpmpAp¡ dpV¡ _©ÐéLmp_p hNp¡® Mp¡ëép
Spl¡fps hNf `Z LurXépfp_u S¡d A¡ EcfpC Nép
Sp¡s Sp¡spdp» _©Ðép»N_pAp¡,Arc_¡ÓuAp¡\u ^fp cfpC NC
_pV¹éN©lp¡ _¡ d^yipmpAp¡ f»cp _¡ d¡_LpAp¡\u EcfpC NC.

bpfbpmpAp¡_¡ ku^¡ ku^p¡ õhN® rinZ_p¡ A_ych lsp¡
‚plLp¡ rbQpfp ^fsu `f A¡\u kph ASpZ lsp
IÖkcp_p _ursr_éd ^fsu\u rh`fus lsp
Al] kfLpfu r_édp¡ A¡ r_édp¡\u Syvp kph lsp.

bpf bpmpAp¡ blpf \C NC,‚plLp¡ kly A»vf \C Nép
õhN®sp¡ ^fp `f _p Apìéy»,d¡_Lp f»cp `pRp õhN® ãép®»

fpl Sp¡C_¡ b¡Wu R¡ kly bpmpAp¡ Lépf¡ IÖ bp¡gph¡
^fsu_p S¡hp _kub,lh¡ õhN¡® SC IÖpk_ Xp¡gph¡.

3/16/2006

=========
330

Lép»\u Lép»?

fQ_p:ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
=====================================

kpLu Ðép»,kyfp Ðép»,kyfpgé `Z Ðép»_y» Ðép»
ApS h¡fp_ L¡d R¡? `u_pfp kly iy» dfu Nép?

drõSvp¡ _¡ d»rvfp¡ R¡ Ðép»;rNrfSpOfp¡ `Z Ðép»_p Ðép»
Lp» Ecfpé¡ dp_h Vp¡mp»?iy» `u_pfp Aphu Nép Ðép»?

sghpf lsu,suf lsp», cpgp¡ _¡ rLf`pZ lsp» Sép»
A¡Vdbp¢bp¡,ân¡`põÓp¡,gpip¡_p A»bpf lh¡ Ðép».

_vuAp¡ _¡ kpNf A¡_p» A¡,hfkspsp» hpvm `Z A¡
rQÓ Sfp L bvgpC Néy» R¡;sp¡é_¡ bvg*¡ gp¡lu Ðép».

âhuZ sd¡ `Z Lpg ky^u hpsp¡ Lfspsp kpLu_u,kyfp_u
ApS lh¡ iy» Xfu Nép? Lp¡C Aãkf dpNi¡:`frdV Lép»?

3/13/2006

*`pZu_¡ bvg¡

=====================
329

Lép»L sp¡ L¦L R¡
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
===================================

sdpfu Æv L¡ Æshy»,Adpfu V¡h L¡ lpfu Shy»
gp¡Lp¡ L¡hu lku Myiu\u bpÆ Ap Sp¡sp fl¡ R¡.

Lf¡ R¡ L»VLp¡ L¡hu rlãpSs d_¡ A¡_u SpZ R¡
ãwg gw»Vpsp fl¡ R¡ L»VLp¡ Ap Sp¡sp fl¡ R¡.

d¢ Lüy» kwé®_¡:dl¡fbp_u Lfu rkspfp kp¢`u v¡
A¡ Ll¡ Q»Ö_p A¡ Q¡gp ApO¡\u d_¡ Sp¡sp fl¡ R¡.

vrfép fp¡S Lf¡ NS®_p;_vuAp¡ A¡ `p fl¡su hl¡su
Xy»Nf S¡hp Xy»Nf bp`p `Z fp¡S Ap Sp¡sp fl¡ R¡.

âhuZ_u vyr_ép Þépfu R¡,gp¡Lp¡ kly Ap kdS¡ R¡
A¡ gMsp¡ fl¡ Lrhsp _¡ gp¡L kly Ap Sp¡sp fl¡ R¡.

3/13/2006

====================
328

Xp¡kp Xp¡ku_u hps

fQ_p:
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
=================================

A¡L lsp¡ Xp¡kp¡
A¡L lsu Xp¡ku
Xp¡kp¡ cXhuf
Xp¡ku lsu ãp¡ku.

fps¡ Owõép¡ Qp¡f
Xp¡kp¡ cpÁép¡ blpf
_¡Lg¡k,lpf gC
Qp¡f Apìép¡ blpf.

v»Xp¡ dpép¡® Xp¡kpA¡
`X¹ép» _¡Lg¡k,lpf
D`pXu gu^p Xp¡kpA¡
cpÁép¡ Qp¡f blpf.

Xp¡kp¡ Ofdp» Apìép¡
Xp¡ku `pX¡ Quk
Ow»kp¡ Xp¡kp_¡ dpép¡®
Xp¡kp¡ `pX¡ Quk.

^uf¡\u _uQ¡ dwLép»
Xp¡kpA¡ _¡Lg¡k,lpf
Xp¡ku bp¡My lku `X¹ép
Aphu Ofdp» blpf.

fps \C `wfu
hps \C `wfu
Aphp¡ lsp¡ A¡L Xp¡kp¡
Aphu lsu Xp¡ku.

3/10/2006
===============================
============================
327

બા !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================

ભીંજાઈને બહારથી ઘરે હું આવ્યો
છીંકાછીંક શરદી તાવ સાથ લાવ્યો
છાતી ગળે પત્નીએ બામ લગાવ્યો
આંખોમાં આંસુ ત્યાં તો ધસી આવ્યાં
બા,તમે આજ બહુ જ યાદ આવ્યા.
બહુ યાદ આવ્યા,બહુ યાદ આવ્યા.

મંદિરમાં જઈ આજ દર્શન કર્યાં મેં
ઘંટ વગાડ્યો,પૂજા-અર્ચના કરી મેં
પ્રસાદ લીધો,લઈને ઘરે હું આવ્યો
આંખોમાં આંસુ ત્યાં ભરાઈ આવ્યાં
બા,તમે આજ બહુ જ યાદ આવ્યા.
બહુ યાદ આવ્યા,બહુ યાદ આવ્યા.

બા,તારા પૌત્રના આજે લગ્ન કીધાં
તુજ વહૂને પોંખીને ઓવારણા લીધાં
પૂત્રવધુના ઘરે આજ પગલાં પડ્યાં
હૃદયનાં બંધ બેફામ સૌ તૂટી પડ્યાં
બા,તમે આજ બહુ જ યાદ આવ્યા.
બહુ યાદ આવ્યા,બહુ યાદ આવ્યા.

ઝરણાં,નદીઓ એમ જ વહેતાં રહેશે
સાગર ઊછળશે,વાદળો પણ છવાશે
એજ વાયુને એજ રોજિંદુ વાતાવરણ
પણ બા,તમે ક્યાં છો,તમે ક્યાં છો?
બા,તમે આજ બહુ જ યાદ આવ્યા.
બહુ યાદ આવ્યા,બહુ યાદ આવ્યા.

============================
===============
326

NTg-âh¡i

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
=================================

Sép» hku Nép s¡ S hs_
A¡LS cwrd_p¡ b^p¡ âv¡i R¡.

hs_ Adpfy» Ap \C Néy»
cg¡ kly Ll¡ `fv¡i R¡.

NZp¡ sp¡ hs_ b^¡ S R¡
iy» v¡i L¡ rhv¡i R¡.

lp¡ b»Npm cg¡ `wh®dp»
ApMp v¡idp» A¡ S k»v¡i R¡.

Ofdp» fl¡ s¡ _f NZpé
dl¡gp¡dp» fl¡ s¡ _f¡i R¡.

lp¡é R¡ v¡hp¡ s¡Óuk Lfp¡X
`Z â\d v¡h sp¡ NZ¡i R¡.

Lrhsp S¡hy» Ap NsLXy» âhuZ
Aphp¡ sdpfp¡ NTg-âh¡i R¡?

3/6/2006

====================
325

================
આપ તો મહાન છો !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================

આપ તો મહાન છો.
આપની વાત થાય.
આપ કહો કે એક છે
એકના અનેક થાય.
જાદુગરોની શાન છો.
આપ જો મહાન છો.

આપને પુછાય નહીં.
જવાબ મગાય નહીં.
જવાબ અગર મગાય
તો કૈં પણ થઈ જાય
કાંઈ યે કહેવાય નહીં.
આપ જો મહાન છો!

આપ સહુની શાન છો.
દ્વારની કમાન આપ છો.
આપ ફૂલોનો હાર છો.
હર્ફ આપનો ફરમાન છે.
એનેતો ઉથાપાય નહીં.
આપ જો મહાન છો.

લ્યો લવારો બંધ કરું.
ને લખવાનું બંધ કરું.
આપ હાજરાહજૂર છો.
તો આની શી જરુર?
લ્યો,આંખો બંધ કરુ.
આપ જો મહાન છો!

==================
=============================

==============
324

કવિતા કેમ લખું?
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=============================

કવિ છું,કવિતા લખવી એ છે ધર્મ મારો.
કોઈ મનોહર કારણ મળે તો કવિતા લખું.

મન મજબૂત મારું,તન પણ દુરસ્ત મારું.
હોત આ વ્યાજબી વાત તો કવિતા લખું.

જો અસહ્ય દુઃખ આપો,સુખથી દૂર રાખો;
મારું જો અપમાન કરો;તો કવિતા લખું.

ધનથી દૂર રાખો અને ધાનથી દૂર રાખો;
દરદર ઠોકરો દેતા રહો તો કવિતા લખું.

કરમાં પ્યાલી ખાલી,સાકી પણ સવાલી.
બે ઘૂંટ ઊતરે જો ગળે તો કવિતા લખું.

કરમાં કંકણ ખખડે ને પાયે ઝાંઝર રણકે.
ફૂલનો દડુલિયો મારે કો’તો કવિતા લખું.

હાલ મારા ના જાણે કોઈ,કહે લખ કવિતા.
કલમ-કાગળ જો દે કોઈ,તો કવિતા લખું.

પડી તાળીઓ,વાહવાહ ને દુબારા દુબારા.
ભાવતું’તું ને મળી ગયું લો લખી કવિતા.

==============================

============================================
323
આભાસી અસ્તિત્વ
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================

ઉપર અવકાશ,નીચે અવકાશ,
સ્વયંને કહે છે હું ચંદ્ર,હું સૂરજ,
હું પ્રકાશ,હુંજ સર્વેસર્વા આ જગતમાં.

ભલા,જેનો પાયો પોકળ,તે સહુની આગળ?

સળગે છે તો શું થયું?
એમતો માણસ પણ સળગે છે.
પણ માણસ બુઝાઈ જાય છે.
કારણ માણસ અસ્તિત્વ છે.
ચંદ્ર,સૂરજ અસ્તિત્વ નથી.
અસ્તિત્વનો આભાસ માત્ર છે.
આયનો જોયો છે ને?
પ્રતિબિંબ પ્રકાશ છે.
અસ્તિત્વતો ક્યાંક બહાર ઊભું છે.
તો આ દેખાય છે તે શું છે?
ફક્ત અસ્તિત્વનો આભાસ માત્ર છે.
આયનાને શી ખબર અસ્તિત્વ ક્યાં છે?
પ્રતિબિંબને શી ખબર અસ્તિત્વ ક્યાં છે?
અસ્તિત્વ જાણે છે આ સઘળું.
પ્રતિબિંબ શું છે.
આયનો શું છે.
સ્વયં શું છે.

સૂરજચંદ્ર આયના છે.
બહાર અસ્તિત્વની ચકાચૌંધથી ઝળહળી રહ્યા છે.
ભ્રમમાં પોતાને અસ્તિત્વ માની રહ્યા છે.
ભૂલી ગયા છે કે પોતે આયના છે.
આ ભાસ આભાસ છે.
એમાં એમને ના જરી વિશ્વાસ છે.
માણસ ખડખડાટ હસી રહ્યો છે.
આભાસી અસ્તિત્વને માણી રહ્યો છે.
સૂરજચંદ્રના પ્રકાશને ઉપયોગમાં લઈ રહ્યો છે.
બિચારા સૂરજચંદ્ર!

આભાસી અસ્તિત્વની કંદરામાં કૂદી પડો!
પણ ભલા થઈને બળવાનું બંધ ના કરતા.
આભાસી તત્ત્વની માણસને આદત પડી ગઈ છે.
તમારા વિયોગમાં એ પોતાનું અસલ અસ્તિત્વ ખોઈ બેસશે.
ભલા થાજો,આ ભૂલ ના કરશો.
ધન્યવાદ !

=====================
322

lp¡ dvlp¡i Lrhsp !

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
=================================

Lrhsp S¡hy» SfpL Sép» Lmpé R¡
Qp»v ApNm Ðép» hpvmp¡ Rhpé R¡
hpO bLfu h©n `lpXp¡ _vu kd»vf
Ah_hp» ê`p¡dp» Lrhsp gl¡fpé R¡.

iåvp¡_p dpmMpdp» L¡d ly» kp»^u iLy»?
ìépLfZ_p `l¡fpdp» L¡d ly» Np¢^u iLy»?
Lép» R¡ Ap Lrhsp L¡ kp\dp» Qpgu iL¡?
hpvmp¡_¡ r_édp¡dp» L¡d ly» bp»^u iLy»?

Lrhsp_¡ Llp¡ cg ¡Sfp Apfpd ãfdph¡
hpvmp¡_p» gl¡frZép» cg¡ gl¡fphp vp¡
A_yóVy` riMrfZu d»vp¾p»sp D`Sprs
S¡gdp»\u dyLs \C dvlp¡i bl¡Lphp vp¡

Lrhsp S¡hy» SfpL Sép» Lmpé R¡
Qp»v ApNm Ðép» hpvmp¡ Rhpé R¡

2/23/2006

=================================

==========================
321

Lép» NC Lrhsp?

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
=================================

Q»Ö spfp `f\u g`õép¡
_X¹ép» hQdp» Sm-hpvm
RVLép¡ Ðép»\u Sgtbvy \C
`VLpép¡ kpNfSm cwsm
sp¡é d_¡ _p dmu dpfu
râé Lrhsp Lp¡C Ldmvm.

vp¡õs,ApS ly» Dvpk Ry»!
Lép» NC dpfu râé Lrhsp?
fps rv_ r_fpi Ry»
Lép» NC dpfu râé Lrhsp?
b_u Nép¡ cÁ_ Api Ry»
Lép» NC dpfu râé Lrhsp?

Lp¡C ip¡^u Ap`p¡ dpfu Lrhsp
ApS ly» bly Dvpk Ry».

2/22/2006
================================

========================
320

hps hpsdp» fps… !

fQ_pLpf:ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
==============================

hps hpsdp» fps NC
ldZp» \i¡ âcps
hpgd Lp»C Lpd \éy» _l]
Lp¡C fp¡Lu fpMp¡ fps.

Lp¡C AVLphp¡ `fcps
lSy Lép» MwVu R¡ hps?
ldZp» sp¡ Lfu R¡ i{Aps
Lp¡C fp¡Lu fpMp¡ fps.

hpgd SyAp¡ LwLXp¡ bp¡ëép¡
R¡ rbRp_y» LX¡XpV
LdMp¡ swVy swVy \pé¡
Rpsu ^bL¡ OwOhpV

hpgd Lp»C Lpd \éy» _l]
hpsy»dp» h¡Xãu vu^u fps
Lp¡C fp¡Lu iL¡ sp¡ fp¡Lu fpMp¡
dpf¡ hpgd_¡ Lfhu A¡L hps.

ch_p õhpdu _p kp»cmsp
lh¡ `Ru dpfu Lp¡C hps
LwLXp bp¡gi¡ _¡ hlpZp» hpi¡
A¡d_¡ A¡d ApMu husu Spi¡ fps

lfM¡ õhpduA¡ bplydp» gu^u
b»^ Ap»Mp¡dp» husu NC bpLu fps.

2/16/2006

===================
319

Lp_yXp_u ip¡^

fQ_pLpf:ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
==============================================

fp^p spfp Lp_yXp_¡ ly» Np¡su Np¡su \pLép¡
h©vph__u Ngu Ngudp» Lép» Lép» _p ly» cVLép¡?
lf Np¡hpmp_¡ `wRu `wRu dpfu Æ‹p NC \pLu
cpm dmu _p L_yXp_u, dp¢Op¡ spfp¡ Lp_yXp¡ bly MVLép¡.

fp^p dgLu dfL dfL hps kp»cmu dpfu, ly» QdLép¡
vp¡Xu fp^p ApNm ApNm _¡ A¡_u `pRm `pRm ly» vp¡X¹ép¡
Lwvu Lwvu sp¡é¡ dpfu `pRm Sp¡C flu iy» Ap fp^pfpZu
d¢ `Z Sép» Sp¡éy» `pRm sp¡ c¡v kOmp¡ ly» kdÆ Nép¡.

h©vph_dp» Np¡su füp¡sp¡ Lp_yXp_¡ ly» dpfu ApNm ApNm
_VMV Lp_p¡ Aphu füp¡sp¡ Nw`Qw` Nw`Qw` `pRm `pRm
TV `LX¹ép¡ d¢ Lp_yXp_p¡ lp\,vC fp^p_¡ lp\, ly» cpÁép¡
fp^p spfp Lp_yXp_¡ ly» Np¡su Np¡su \pLép¡.

2/15/2006

=======================
318Aphu füp¡ R¡ ….?

fQ_pLpf:ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
=============================

`pZu \pi¡ \f `f \f blpf cusf `Õ\f `Õ\f
h©np¡ ENi¡ ApLpi¡ _¡ gVLi¡ D`f\u _uQ¡ AÙf
Ofp¡ sfi¡ lhpdp» S¡d sfsusu dpRguAp¡ kfhf
Of Spi¡ dmhp Of_¡ S¡d dmhp Spspsp _f_¡ _f.

cwM gpN¡sp¡ SC Rp`f¡ Tugu Mphp» _uQ¡ `Xsp» ãm
gpN¡ sfk sp¡ dp¢ Mp¡gu Tughy» _uQ¡ `Xsy» TpLm.
Mp¡éy» dpZk¡ op_ L¡d fl¡hy» Sp¡CA¡ Ap ^fsu `f
Aphu füp¡ R¡ iuMhhp _hp¡ Sdp_p¡ Ap _hsf.

\C SpAp¡ s¥épf cZhp, cwgu Nép Sw_y» cZsf
_hp¡ Sdp_p¡ iuMhu v¡i¡ Sw_y» cZsf _hy» QZsf.

SpÞéyApfu 13,2006.
======================

======
317

ચક્કર
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
=================

જન્મ પામ્યો.
તો શું પામ્યો?

કોલેજમાં ભણ્યો.
એટલે શું ગણ્યો?

પુસ્તકો વાંચ્યાં.
એટલે જ્ઞાન લાધ્યું?

દર્શન કર્યા.
એટલે પ્રભુ પામ્યો?

મરણ પામ્યો.
એટલે શું છુટ્યો?

==============

2/9/2006

===================
==========================
316

હજામ ઠરાવ !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
============================

હજામોની ચળવળથી ગભરાયેલી સરકારે
નીમ્યું ‘હજામ સંકટ વિમોચન કમીશન.’
કમિશને બહુ જ મસલતો બાદ સરકારે
ઠરાવ પાસ કર્યો જે હતું કમિશન સૂચન.
lh¡\u dp\pdp» Lp¡CA¡ Vpg `pXhu _l];
vf¡L VpghpmpA¡ dp\pdp» hpm DNpXu v¡hp;
Ap Lpddp» kfLpfu Aãkfp¡A¡ dvv Lfhu;
Ap Wfph Sp¡C Lp¡CA¡ Sfp é¡ Ncfphy» _l].
lSpdp¡_u hõsu Sëvu\u bdZu Lfpi¡;
kfLpfu _p¡Lfp¡_u dvv,kgpl gC iLpi¡;
lf Ngudp» l¡f LV]N kgw_p¡ Mp¡gpi¡;
l¡f LV]N_p QpS®dp» vf hj¡® 10% h^pfpi¡;
lSpdp¡_u kpübu_u Lp¡CA¡ Cjp® Lfhu _l];
Ap Wfph_u spÐLprgL AdgbShZu Lfhu.

kph^p_, b¡vfLpf Adgvpf_¡ kSp \i¡ ApLfu;
Aphp¡ Adgvpf l¡f LV]N kgw_ Mp¡gu iLi¡ _l].

ã¡b°yApfu 7,2006

================================
==============
315

NyS¢N Lrhsp (GujEng)
fQ_p:ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
===========================================

Ngu-Lw»Qudp» ãfsp ãfsp» Ad¡ lost \C Nép
h_hNXpdp» ãfsp» ãfsp» `»Mu vp¡õs \C Nép».

A»^pfpdp» AVhpC Nép» Qpf¡ bpSy ghost ãfu hýép»
\p¡Xu hpfdp» V¡hpC Nép», Op¡õV Adpfp host \C Nép.

Lp¡Z Mp¡Vy», Lp¡Z kpQy»,Ad_¡ sp¡ b^p» kfMp» gpÁép»
group ãp¡Vpdp» Lép»L Aphu Nép L¡ wanted most \C Nép.

lp\ Sp¡Xu LfNfspsp fõs¡ fõs¡,fTmspsp fõs¡ fõs¡
b¡ `¥kp Ap iy» Apìép,L¡ kp¥_u _Sf_p toast \C Nép.

âhuZ hs_\u cg¡ vwf,`Z Æhsy» fpMp¡ Rp¡ NySfpsu
Rp¡_¡ b¡-Qpf A»‚¡Æ_p words Lrhspdp» post \C Nép.

SÞéyApfu 26,2006

======================
===============
૩૧૪
ઉંદર અને છછુંદર !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==================================

એક હતો ઉંદર,રહેતો હતો જમીનમાં ખોદીને દર;
એક છછુંદર રહેતું’તું બાજુમાં જ્યાં હતું બીજું દર.
ઉંદર આખો દિવસ કરતો ધમાચકડી ને દોડાદોડી;
એથી છછુંદરની ઊંઘ આખો દિ’ જાતી’તી ઊડી.

છછુંદરે ચેતવણી મૂકી લખીને નિજ દરની બહાર
‘દોડાદોડી કરતાં પહેલાં વગાડવી ઘંટી એકવાર’
ઉંદરભાઈને ચઢી રીસ ને લાવ્યા દળવાની ઘંટી.
છછુંદરજીના દરને માથે દળ્યા કરે બાજરો-બંટી.

ઉંદરજીએ નિજ દર પર લખ્યું ‘ઘેલાજી મુછાળા’
છછુંદરેય નિજ દર પર લખ્યું ‘છેલાજી છોગાળા’
ઉંદરભાઈએ તો ચાલુ રાખી દિન આખો દોડાદોડી.
છછુંદરે રસ્તો કાઢ્યો દિવસભર જાવું બસ ઊંઘી.

એક સાંજે સાપ આવી ઘુસ્યો ઉંદરભાઈના દરમાં;
ઉંદર ભાગીને ઘુસ્યો સીધો છછુંદરભાઈના ઘરમાં.
સાપ દોડ્યો પાછળ,ઉંદરને બદલે ગળ્યું છછુંદર.
છછુંદર ઉંદર સમજી કરે દોડંદોડી સાપની અંદર.

સાપે ઉઘાડું રાખ્યું મોઢું કે નીકળે બહાર છછુંદર;
જેવું મોં ખોલે સાપ કે છછુંદર ઘૂસે ઊંડે અંદર.
તો મિત્રો,સમજીને કરવું જ્યારે પણ કરવું કામ.
નહિતર થાશે સાપે ગળ્યું છછુંદર જેવું સૌ કામ.

=====================================

===============
313

Ap R¡ Æh_!
================================

S¡ sdßp spfu lsu
s¡ sdßp dpfu lsu
ly» L»C _p bp¡gu iLép¡
sy» L»C _p bp¡gu iLu.

hfkp¡_p hlpZp» hlu QwLép»
hfkp¡ `Ru ApS¡ ãfu dýép.
Ap»Mp¡\u Ap»Mp¡ hfku `Xu
bpmLp¡_¡ dp\¡ lp\ ãfu hýép.

MX¹MX sy» lku `Xu
MX¹MX ly» lku `X¹ép¡
fXhp_u Ap L¡hu fus SXu?
Æhhp_u Ap L¡hu fus SXu?

rXk¡çbf.26,2005
=====================================

=============
312

sd¡ Sip¡ Ðépf¡!
===================================
sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡?
kwfS-Qp»v,fps-âcps,A¡d S Qpëép Lfi¡.

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡?
kNp», hlpgp», rdÓp¡, bk rv_ vk épv Lfi¡.

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡?
`Ð_u-`yÓ-`yÓu,dp-bp`,dpk b¡ dpk épv Lfi¡.

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡?
S¡d sd¡ cwëépsp kp¥_¡, kly sd_¡ cwgu Si¡.

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡?
b^y» A¡d S fl¡i¡, _ L¦ Apõdp_u-kyësp_u \i¡.

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡?
âhuZ b^y» l¡dM¡d, Ðép»_y» Ðép» A¡d S fl¡i¡.

SygpC 14,2005
=====================================

====================
311

==================
કલ્પનાને ના કિનારો !
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
===============================

મા ઉમા આવ્યા,સાથે ગજાનન ને હરહર આવ્યા
સીતા સહ લવકુશ,રામજી;હૂપાહૂપ વાનર આવ્યા.
રુક્મણિ,કૃષ્ણ,અનિરુદ્ધ,ગોપગોપીઓ પણ આવ્યાં.
એક દિન ઉજાણી કરવા સહુ માનસરોવરે આવ્યાં.

ડફ-ડમરુ શિવજી બાજે.કાન્હો બાજે બાંસ વાંસળી.
રામ મધુર મધુર મલકે.વાનર નાચે તાથૈ તાથૈ.
સીતા-માતા,રુક્મણિ સહુ એકબીજાને દેતાં તાલી.
સરોવરે હંસો ડોલે,ગોપગોપી રહ્યાં છે રાસે મ્હાલી

મથુરાને ગોકુળ નાચે.હિમાલયની ટોચો સહુ નાચે.
અયોધ્યામાં સરયૂ નાચે.ઈંદ્રલોકે ઉર્વશીરંભા નાચે.
નભમંડળના વીજચોકમાં રવિ,સોમ,સિતારા નાચે.
ધરા ધેનુ નાચે,મનુ નાચે.ને માળામાં પંખી નાચે.

પ્રવીણ આ વાત ગમી.જાણી નો’તી આવી ઉજાણી.
એકસાથે આવડી મોટી દીઠી ના દેવોની મિજબાની.
જગમાં જયજયકાર થયો સાંભળી આ નોખી કહાણી.
ધન્ય બન્યાં પશુપ્રાણી સૌ.ધન્યધન્ય આવી ઉજાણી.
===============================

7/4/2005
========================================

=================
310

L¡hu r_fp»s
==================
fõsp¡ R¡ _¡ dp¡Vfp¡ R¡
li¡,L¦L \éy» li¡;
Qpgp¡ Ap`Z¡ ApNm;
L¡Vgy» b^y» Lpd R¡?

lpi,Of¡ Aphu Nép!
“fp¡l_” L¡d Lép» R¡?
khpf\u Sp¡ép¡ _\u;
Rp¡Lfp¡ dp\pãf¡g R¡.

Lpf Mfpb Qgph¡;
Nd¡ Ðépf¡ Of¡ Aph¡;
SyAp¡,Lp¡_u f]N hpNu?
S{f fp¡l__u S.

Lpfdp» fp¡l_ Mgpk.
ap¡_ bp¡gu_¡ Qw` R¡.
fõsp¡ R¡ _¡ dp¡Vfp¡ R¡,
li¡ L¦L \éy» li¡.

6/28/2005
===================

====================
309

vuLfu b_u hlw
===========================
Rp¡Lfp¡ Rp¡Lfu_¡ dmhp Spé R¡;
Rp¡Lfu Rp¡Lfp_¡ dmhp Spé R¡;
bß¡_u hpsQus Sp¡ Spdu Spé R¡;
sp¡ bß¡_p gÁ_ `Z \C Spé R¡.

dpsp r`sp, cpC, bl¡_, Sw_y» Of;
kOmy» `pRm A¡hy» RwVu Spé R¡;
kpky, kkfp, rvéf, _Z»v, Of
Ap kOmy» õhpcprhL dmu Spé R¡.

kpkykkfp bpbp`p, rvéf cpC,
_Z»v bl¡_u, hmu àépfp¡ âusd,
àépfu fpsp¡ hpsp¡,bpmLp¡_u kp¡Npsp¡;
kh® `pdu Lfsu kyM_u M¡fpsp¡.

bp`_y» Of r_S, kvp kgpds;
SpZ¡ b¢Ldp» Xu`p¡TuV A_pds!
A_¡ Qpgy Mpsy»sp¡ âusdOf R¡
Llp¡ vuLfu iy» Rp¡Xu, iy» hkph¡ R¡?

kpky_u hlw, rvéf_u àépfu cpcu;
hf_u ìlpgu, k»sp_p¡_u ìlpgu dçdu;
b¡Vu kpkf¡, klydp» cmu Spé R¡?
SNdp» s¡\u A¡ gpXgu Ll¡hpé R¡.

6/25/2005
==============================

===========
308

Ad\y» Ad\y»
==============================

Ad\p Ad\p, A¡_u d¡m¡
ãX ãX Lfsy» fXhy» Apìéy»
Ad\p Ad\p A¡_u d¡m¡
MX MX Lfsy» lkhy» Apìéy»
kdSp¡ _p Ap Np»X`Z R¡
kdSp¡ _p Ap Xlp`Z R¡
Ad\y» Ad\y» bQ`Z Apìéy»
Ad\y» Ad\y» OX`Z Apìéy»
hÃQ¡ Sp¡b__¡ Tp¡Ly» Apìéy»
Ad\p Ad\p A¡_u d¡m¡
fXhy» Apìéy», lkhy» Apìéy»
bk b^y» Ap Ad\y» Ad\y»
sp¡ cwgu SpAp¡ Ad\y» Ad\y»
lp¡é kdShy» sp¡ kdÆ SpAp¡
Mpgu, cf¡gy» Ad\y» Ad\y»
================================
==============
307

`ph_ d¥ép
===========================
N»Np `X¡ rih rif¡,rih rif¡ ^f¡
Esf¡ rih SVp `f\u ^uf¡ ^uf¡
hmu Ðép»\u ãfu ApNm LwQ Lfsu
Esf¡ ^fp Df¡ _¡ Mm Mm hl¡.

suf `f¡ Ecf¡ `ph_ su\® ^pdp¡;
`ph_ Sm¡ õ_p_ Lfu b_¡ `rhÓ S_p¡;
k»Nd¡ Xwbu `yr_s lp¡ fpM v¡lp¡_u
spfsu kly_¡ Aphu dp lf lf N»N¡.

lp¡ rih Æhvpsp, S¡ Æhp¡_u kyMvpsp,
lp¡é _p Ap dpsp, isdyM rhr_`psp.

6/2/2005
============================

306

kpQp dlpdp_hp¡!
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
==================================

dlpdp_h SNdp» \ép dpZk b¡;
Lp¡Z A¡? SpZhp dpV¡ hp»Qp¡ _uQ¡..

A¡L sp¡ dyr_ ìépk,buSp sygkuvpk
SNs ApMy» ApS¡ R¡ A¡ bß¡_y» vpk..

rXk¡çbf 2006
====================================

=====================
305

_pvp_u dpZk_u!
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
========================================

h©np¡,dpZk,S_phfp¡ dpV¡ dãs `pZu!
Lyvfs¡ Lfu Ap L¡hu Lpéd_u ëlpZu!
h©np¡,S_phfp¡ sp¡ Ap ëlpZu dãs çlpZ¡,
_¡ dpZk!`pZu dpV¡ `¥kp Lf¡ `pZu.

rXk¡çbf 2006
==============================================
===============
304

Aphy» \pé sp¡?
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
==========================================

õhÃR lhp _¡ MmMm hl¡sy» r_d®m Sm
dmu Spé Sp¡ bß¡ sp¡ ^Þé Æh__u lf `m.

10/24/2006
==========================================

======
303

íhpk
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
===============================

Ap íhpk,Ap DÃíhpk,A¡ buSy» iy» R¡?
Æh_ Æhhp_p¡ ãLs kss âépk sp¡ R¡.

Ap¡LVp¡bf,22,2006
===============================

===========
302

A_phíéL
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
=============================================

_\u lp¡su A_ych_u S{fs Ap`Zp Æh_dp»
dpZk Æhu Spé R¡ r_S Æh__¡ A_ych hNf.
SyAp¡ dpZk L¡hp¡ cpÁéhp_ L¡ Æh_ Æhsp¡ füp¡
A_¡ dép¡® dfZ_p¡ Æh_dp» A_ych Lép® hNf.

10/3/2006
=============================================
===========
૩૦૧
કૃત્રિમતા
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
============================

માણસ બની ગયો મશીનરી. (યંત્રવત્)
જીવે જીવન બસ ઈમેજીનરી. (કાલ્પનિક)
દેખાવ કરતો જાણે વેરી હેપી. (બહુ સુખી)
પણ અંદર કોતરી ખાય વરી. (ચિંતા)

==============================
=================================

=======
300

âNrs
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
==================================

Sépf¡ âpZuAp¡A¡ Léy»® âõ\p_ âNrs sfã
SyAp¡ b^p» b_u_¡ dpZkp¡ ãfu füp» Qp¡sfã.

9/18/2006
=========================================
=====
299
rhh¡L

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
========================================

Lép» Lly» Ry» dpfy» kÞdp_ Lfp¡
Apd lksp» lksp» _p A`dp_ Lfp¡
ly» dpfp fõs¡ Qw`Qp` Qpgy» Ry»
sd¡ sdpfu sghpfp¡_¡ çép_ Lfp¡.

5/9/2006
========================================
=============
298
ky»vf Ahkf
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v
===================================

dpfp lp\dp» `Õ\f
spfp lp\dp» `Õ\f
sZMp Tfhp_p¡ Ap
L¡hp¡ ky»vf Ahkf?

5/2/2006
==========================
============================================
297

Of R¡ dpfy» bly vwf,vwf NN__u `¡gu `pf
Æhsf `wfy» \éy» lp¡é sp¡ Aphp¡,R¡ Of s¥épf.

============================================

============================
296

spf¡ Sphy» Lpiu DÑf
dpf¡ Sphy» vrnZ fpd¡íhf
bß¡ õ\p_¡ rbfpS¡ Cíhf
Rp¡_¡ d»rSg vrnZ DÑf.

============================
295

Ýé¡é fpMp¡ Sp¡ `fd
Ýé¡é fpMp¡ Sp¡ ^fd
_¡ Lfsp flp¡ Lfd
dfd Ap `dhp_p¡ `fd.

=============================

============================
294

lh¡ sp¡ Ap»Mp¡ fl¡ R¡ kss Dvpk Dvpk
rbXpé _p `m cf,lp¡ sdk L¡ lp¡ DSpk.

Mpsphlu_p Mp¡ëép» `p_p»,_uLýép» kly» Lp¡fp»
iy» g¡hy»,Lp¡_¡ iy» v¡hy»,_p dm¡ rlkpb rLspb.

============================================293

SÞd\u d©Ðéy ky^u_p¡ Ap Æh_ gukp¡Vp¡
Æh h_dp» füp¡ L¡Vgy» Mp¡Vy» cVLsp¡?

=============================================

==========================
292

sd¡ Ap`_pfp kd\®
Ad¡ g¡_pf Mp¡Vp, ìé\®
sp¡ v¡Sp¡ ^fu_¡ rhh¡L
Ad¡ LfuA¡ A_¡L_y» A¡L.

==========================
=============================================
291

SÞd\u d©Ðéy ky^u_p¡ Ap Æh_ gukp¡Vp¡
Æh h_dp» füp¡ L¡Vgy» Mp¡Vy» cVLsp¡?

=============================================

==========================
290

sd¡ Ap`_pfp kd\®
Ad¡ g¡_pf Mp¡Vp, ìé\®
sp¡ v¡Sp¡ ^fu_¡ rhh¡L
Ad¡ LfuA¡ A_¡L_y» A¡L.

==========================

=========================
289

Sép» `p¡jpé d_,s_
s¡ Ap`Zy» hlpgy» hs_
lp¡ cpfs L¡ lp¡ rb°V_
Sép» s_ s¡ S hs_

=========================
=========================
288

ly» sp¡ Sgtbvy Ry»
ku^p¡ kpvp¡ tk^y Ry»
ly» sp¡ A¡L tk^y Ry»
NfSsy» Smtbvy Ry»

=========================
=========================
૨૮૭
વતન એટલે….
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
====================

જ્યાં પોષાય આપણું તન
તેજ આપણું વહાલું વતન.
હોય ભારત કે ગ્રૅટ-બ્રિટન
જ્યાં હો તન તે જ વતન.

====================
=========================

===========
286

L¡d QYph¡ dpZk Lbf `f ãwg-lpf,ãwg-dpmp?
SN_¡ R¡ k»v¡i:dpZk_u lpf lh¡ cfp¡ DQpmp.

3/6/2006
=======================================================

===========================================
285

`pZudp» ãfhp_y»,`pZudp» sfhp_y»,Of Lfhp_y»
dÐõé Ry»,S_d `pZudp »_¡ `pZudp» dfhp_y»
Æh_ dpfy» `pZu `pZu,dfZ dpfy» TfZ TfZ
lp¡ RuRfy» L¡ lp¡ E»Xy»,`pZu\u iy» Xfhp_y»?

3/6/2006
===========================================

============================
284

Sépf¡ Sépf¡ dyV¹Wu Mp¡gu
lp\\u _uLmu lhp Mpgu
Sépf¡ Sépf¡ dyV¹Wu Mp¡gu
lksu Ecu Mpgu spgu.

2/27/2006
=============================
=================================
283

d_¡ Mbf R¡ bk A¡L hps_u
gp¡Lp¡ Lfhp_p hps SpsSps_u
âL©rs `Z rMgpã A¡L f»N_u
EN¡ âcps g¥ cps SpsSps_u?

2/27/2006

================================
282

Lp¡C rv_ Rp¡Vp Lp¡C rv_ dp¡Vp
Lp¡C rv_ lksp Lp¡C rv_ fp¡sp
hps hpsdp» husu Shp_p
VNf VNf flu SCiy» Sp¡sp

2/17/2006
================================
============================================281

Mp^y» A¡_y» Mpsf _¡ `u^y» A¡_y» `pZu
dp_h spfy» Æh_ sp¡ r_irv__u DSpZu.

2/11/2006
=============================================

=====================================
280

Adpfu dpdwgu cwg `Z dp¡Vp¡ Ny_p¡
sd¡ Lfu _pMp¡ Lsg s¡ `Z dpã
s¡\u füp¡ ly» ApÆh_ spfu L¡vdp»
Ap s¡ iy» Léy»® Ad¡ `p`,dpfp bp`

2/17/2006
=====================================

=====================================
279

sd¡ Ap¡Ry» vu^y» sp¡ Ap¡Ry» gu^y»
_¡ h^y» vu^y» sp¡ h^y» gu^y»
Ap¡Ry» h^y» v¡hy» sdpfu kdõép
Ad¡ kvp ãpévpdp»,Ap¡Ry» L¡ h^y».

2/17/2006

=============================
278

sd¡ kvp bp¡gpìép¡
ly» _p Lrvé¡ Apìép¡
sd¡ Mbf `yRpìép
d¢ Shpb _p hpýép¡.

Sp¡,ApS vp¡Xsp¡ Apìép¡
b^p»_u kp\ b¡Wp¡;
Ap»Mdp» b¡ Ap»ky gpìép¡
ãp¡Vp `f ãwglpf QYpìép¡.

_p dmsp¡sp¡ sp¡ _lp¡su gpNu A¡Lgsp;
ApS¡ kly_u hÃQ¡ gpN¡ R¡ A¡Lghpéy».

2/8/2006
===============================
277

Nyg_u hps R¡,Qd__u hps R¡
gpÁép¡ S¡ s¡ Lydmp ApOps_u hps R¡
`Ñu `f\u S¡ kfLu_¡ cp¢ `f `RXpéy»
s¡ TpLmtbvy_p ApOps_u hps R¡.

==================
276

sd¡ Lfp¡ s¡ Lpd
Adpfy» kly» lfpd;
Ad¡ bp¡guA¡ A¡ bLbL
sd¡ bp¡gp¡ s¡ lrf_pd.

Ad¡ fluA¡ R¡hpX¡ W¡W
sd¡ sp¡ Npd_p _Nfi¡W.

2/7/2006
==================
275

Sép» Sép» fZ lp¡é R¡
\p¡Xy» `pZu, `Z lp¡é R¡
cg¡ _¡ lp¡é h¡fZ R¡fZ
Ðép» Æh_ `Z lp¡é R¡.

2/7/2006
==================
======================
274

g¡Mp¡ gM_pf g¡ML
Lpìép¡_p¡ Lf_pf Lrh;
fps¡ EN¡ s¡ Qp»vrgép¡
âcps¡ âNV¡ s¡ frh.

2/5/2006

===============
273
Ap»^mp_u rh_»rs
===========================

iy» R¡ spfp lp\dp»? d_¡ iu Mbf?
ãwg R¡ L¡ `Õ\f R¡,d_¡ iu Mbf?
A»^ Ry» A¡S R¡ dlp kvcpÁé dpfy»
Lp¡Z iy» dpfi¡ A¡_u _p `X¡ Mbf.

Ap»^mp¡ LdSp¡f lp¡é R¡ A¡hy» _p dp_ip¡
ãwg \p¡Xy» gpNi¡ `Õ\f \p¡Xp¡ hpNi¡
`Z bp\dp» A¡_u Sp¡ Aphu Nép sp¡ SpZip¡
ãwgbv_ sdpfy» _uQp¡hpC AÑf \C Si¡.

Ap»^mp¡ Ry»,dp-bp`! dyS\u vwf fl¡ip¡
ãwg L¡ `Õ\f dpfhp_u Lp¡rij dp Lfip¡.

2/5/2006
============================================272

lp\dp» Lép» Lp¡C hõsy lp¡é R¡?
hNf hN¡ lp\dp» Aphu Spé R¡;
lhp_¡ Lp¡Z Ll¡ R¡ “Aph sy»”
lhp õhé» vddp» Aphu Spé R¡.

2/3/2006
===========================

==========================
271

\C Spé s¡ Lrhsp
gMhp¡ `X¡ s¡ g¡M
byTpC Spé s¡ vuhXp¡
rdÕép _p rhr^_p g¡M.

2/3/2006
==========================
========================
270

buS_¡ fp¡`u Ûp¡
dp ^fp_¡ kp¢`u Ûp¡
Lfhy» lp¡é s¡ Lf¡ A¡
Shpbvpfu Ap`u Ûp¡.

2/2/2006
=============================

============================================
269

Lp¡C Lp¡C_¡ L»C klpé Lfsy» _\u
b^p» L»C _¡ L»C ìép`pf Lfsp lp¡é R¡;
iåvp¡ b¡ Qpf kpfp bp¡gu Nép sp¡ iy» \éy»?
bwfp rhQpf d_dp» lSpf Lfsp lp¡é R¡.

2/2/2006
=============================================
268

S¡ ld¡ip» buSp_p¡ rhQpf Lf¡ R¡
_¡ buSp_y» Lpéd cgy» S Lf¡ R¡;
s¡ b^p» kh® k»LVp¡\u `f \C
k»kpf-kpNfdp» kyM\u sf¡ R¡.

2/2/2006
=============================================
=============================
267

bp¡gph A¡_¡ hf_u S¡d
_rl L¡ _p¡Lf_u S¡d;
Lf _rl Apd Op»VpOp»V
_ufM A¡_¡ `fÎép_u S¡d.

1/28/2006

===========

====================
==========
266
A¡Lg-`»\u
====================
_p ly» Lp¡C_p¡ g¡Zvpf Ry»
_p ly» Lp¡C_p¡ v¡Zvpf Ry»
Apìép¡ SN¡ ãfhp A¡Lgp¡
_¡ `pRp¡ A¡Lgp¡ S_pf Ry».

rXk¡çbf 28,2005
=====================
=======
265
kdShpv
=======

Lp¡C `Z vyMu _\u Al] kpçéhpvu.
Lp¡C `Z kyMu _\u Al] dwXuhpvu.
kly kfMp kyMu Ad¡ dp_hhpvu.
kdÆ_¡ Æh_pfp Ad¡ kp¥ kdShpvu.
SpÞéyApfu 06,2006

=============================

=====================
======
264
ApNd_
========================================

^d®fpSp lsp _¡ hmu Ó¡spéyN lsp¡;
SyNVy» _¡ rQflfZ_p¡ rifõsp¡ lsp¡.
L©óZ `p»Xh kpd¡ cuód-Öp¡Z Ecp lsp;
Ó¡sp `pRm LrméyN Lspfdp» Ecp¡ lsp¡.

7/24/2005

=======================================

==============================
263
NdNu_ lp¡ Ðépf¡ hp»QSp¡
==============================

Sépf¡ Sépf¡ d_¡ S{fs `Xu R¡
s¢ d_¡ Ðépf¡ kpJX A¡XhpCk Ap`¡gu R¡.
A¡_p¡ D`ép¡N d¢ _p Lép¡® Lvu `Z
s¡\u d_¡ ãÑ¡l kp¡ VLp dm¡gu R¡.
LpfZ `wRp¡ Rp¡ sp¡ SZu gp¡ A¡ LpfZ
A¡dp» 99% Sound, 1% Advice cf¡gu R¡.

================================
===============
262
Al]_y» Al]
===============
iy» gC_¡ Apìépsp,iy» gC_¡ Shy» R¡?
Al]_u hõsy Al] S dwLu_¡ Shy» R¡?

5/26/2005
================================
=============
261
bp` f¡ bp`
===============================
_p Aph¡ `pk,_ Shp v¡ vwf
cNhp_ S¡d lpSfplSwf;
Ap s¡ L¡hu DëT_ R¡, âcp¡!
Ap s¡ L¡hu vyël_ R¡,içcp¡!
5/11/2005
==============================

=============
260
LpLpLwLw
==============================

Lp¡ég LpNp kp\¡ b¡Wp.
bp¡g¡ bp¡gu duWu dpWu.
Lp¡ég_¡ Llp¡ Npsu Sp;
LpNp D`f D`X¡ gpWu.

5/10/2005

=============================

==========
259
L{Zp»rsLp
======================
ly» Nus Npsp¡ füp¡,
sd¡ Ap»M gwRsp füp;
Ap L¡hp¡ sdpip¡ lsp¡?
gp¡L kly Sp¡sp füp.

hph»Vp¡m_u `p»M¡ QYu
M¡sfp¡ _¡ MuZp¡ dl]
kwf Nusp¡ sZp EXsp füp
gp¡L kly Sp¡sp füp.

spf huZp sZp TZ TZ¡
õhf _c¡ âkfsp füp;
Ap»Mp¡ syS b_u kd»vf
gp¡L kly Sp¡sp füp.

ly» Nus Npsp¡ füp¡
Ap»Mp¡ syS hfksu flu;
L{Z L¡hp¡ Ap sdpip¡?
gp¡L kly Sp¡sp füp.

_h¡çbf 18,2005.

=======================
=========
258
kpQy» iy»?
==================
bp¡ghp_u iu S{f?
`¡_ R¡ _¡ `¡`f R¡;
lp¡Wp¡_¡ sy» kuhu g¡,
kp¡é R¡ _¡ vp¡f R¡.

Mphp_u iu rãLf?
M¡Xw R¡, M¡sf R¡.
Qpghy» iy» S{fu?
N¡k R¡, dp¡Vf R¡.

rbdpfu\u _p Xf;
vhp R¡, Xp¡LVf R¡.
d©Ðéy_u _p Lf rãLf;
sy» R¡ _¡ Cíhf R¡.

cusf\u _p Xf,
kpfy» R¡, ky»vf R¡;
`¡ku Sp sy» A»vf,
cusf ky»vfsf R¡.

_h¡çbf 02,2005
====================
============
257
_Sf _Sf_p¡ M¡g
=======================
Ap»M kÞdyM iåv R¡
iåv bfp¡bf h»Qpé R¡.
Ap»M kÞdyM R¡ Rbu
Rbu bfp¡bf v¡Mpé R¡.

ëép¡,OXucf Ap»Mp¡ b»^ Lfu;
iåv Lép» lh¡ h»Qpé R¡?
Rbu Lép» lh¡ v¡Mpé R¡?
iy» iåv, Rbu Npéb R¡?

SÞd kp\¡ Ap»Mp¡ b»^ lsu
iåv,Rbu,b^p» A¡d S lsp».
_Sf _Sf_u Ap cwg cwg¥ép
_Sf lp¡ sp¡, lpSf lSwf R¡.

_h¡çbf 02,2005
=====================
=======
256
lp _p ?
=====================

Ap¡LVp¡bf 17,2005.
_p `pXp¡sp¡ vy:M R¡
lp `pXp¡sp¡ kyM R¡?
sp¡ Qw` fl¡hy» L¡hy»?
`fdpÐdp_u L©`p S¡hy».
lrf-õdfZdp» fs fl¡hy»
lp _p\u bk LV fl¡hy».
======================

==============
255
^fsu ãfu NC !
==============
^fp ^fu `f ãf¡ R¡.
d_¡ Mbf R¡ sd¡ Ap SpZp¡ Rp¡.
ly» sdpfu `funp _\u Lfsp¡.

`Z Ap hps _hu R¡.
sd¡ ipmpdp» Ap cÎép _ lsp.
sdpfp rinL `Z Ap SpZsp _ lsp.
A¡Vg¡ d¢ Lüy»:
^fp ^fu `f ãf¡ R¡.

L¡Vgu hpf?
lh¡ Ap_p¡ Lp¡C rlkpb _\u.
dõsL ãfu Spé A¡hp Shpbp¡ R¡.
sd¡ A_¡ ly» S¡ cÎép A¡ b^y»
cwgu Shy» `X¡ sp¡ Ap kdSpi¡.

lh¡ Lrhsp_p¡ Ap buSp¡ ãLfp¡ hp»Qp¡.
`l¡gp¡ Atom Bomb T]Lpép¡
Ðép» ky^u sd¡ cÎép s¡d
^fp kdékf ãfsu”su ^fu `f.

`Ru Ap iõÓp¡_p¡ c»Xpf h^sp¡ Nép¡.
Hydrogen Bomb Apìép¡.missiles Apìép».
r_s _hp A¡_p hplL rhdp_p¡ Apìép.
`l¡gp b¡Qpf v¡ip¡ `pk¡ lsp.
lh¡ vyr_ép_p b^p v¡ip¡ `pk¡ Apìép.
Ap rhfpV `fdpZy irLs_p¡ c»Xpf
^fsu_p `¡Vpmdp» c¡Np¡ \sp¡ Qpëép¡.
^fp_u DSp® cép_L lv¡ h^u NC.
Llp¡ lh¡ A¡_u Q¾php_u Nrs h^u NC
A¡dp» _hpC S¡hy» Mfy»?
fp¡S¡fp¡S h^¡ A¡dp» `Z _hpC S¡hy» Mfy»?

^fp ^fu `f ãf¡ R¡.
A¡ kpQy».
`Z sd¡ A_¡ ly» cÎép”sp
A¡ Nrs\u _l].
Lp¡C `wR¡ sp¡ Sw_p¡ Shpb Ap`sp _l].
_`pk \C Sip¡.

Ap¡LVp¡bf 17,2005.
================================

========
254
Aé vp¡õsp¡ !!

=====================================

Ap dp»vNu `Z R¡ sdpfu v¡Z,vp¡õsp¡, iy» Lly»?
Apìép Rp¡ dmhp sp¡ ëép¡ dmu,Aé vp¡õsp¡,iy» Lly»?

blpf lksp¡ _¡ cusf fp¡sp¡ füp¡ ly» kvp;
sd¡ c¡V Ap`u L¡hu Ap Lmp, Aé vp¡õsp¡, iy» Lly»?

Ap sfbsf Ap»Mp¡ sdpfu Ll¡ R¡ _p¡Mu L\p;
A»vf sd¡ lku füp Rp¡, Aé vp¡õsp¡, iy» Lly»?

iu¿ép¡”sp¡ Æh_dp» L¡ h¡fu _ b_ Lp¡C_p¡;
DZ` A¡ sd¡ `wfu Lfu, Aé vp¡õsp¡, iy» Lly»?

âhuZ¡ A¡Vg¡ r_Z®é Lép¡® L¡ Sp sy» A¡Lgp¡;
Qpgp¡ Myi flp¡, Ap\u h^y, Aé vp¡õsp¡, iy» Lly»?

Ap¡LVp¡bf 09,2005.
=====================================

==============
253
`l¡gp `l¡gp àépf
=========================
â\d שróVA¡ sd¡ kpfp gpÁép
Lkd\u, `Ru bly kpfp gpÁép.
Ap»M_p spfp, SpZ¡ ãwg_p Lépfp,
bk àépfp S àépfp,bk dpfp S gpÁép.

SygpC 24,2005
=========================

=============
252.
cpÁé_u Qp¡`pV
=============================

d_¡ dýéy» SyAp¡ Ap cpÁé L¡hy»?
Ldphp_p rvhkp¡ _¡ dpNhpdp» Nép;
vyv®ip sp¡ SyAp¡ Lép» gC NC?
fps-rv_ kwsp» kwsp» SpNhpdp» Nép.

kàV¡çbf 28,2005
=============================

=======
251
gpQpfu
==================

gMpìép¡ R¡ Ap `Ó d¢
hp»Q ép sp¡ ãpXu _pM;
Shpb_u S{f _\u;
hp»Qhp _\u Ap»M.

kàV¡çbf 30,2005
==================

======
250
sy»S sy»
================
flu iLsp¡ _\u lh¡
OXucf spfp hNf;
Xp¡L VËpf _p Nh®\u
_Sf R¡ spfp D`f.

kàV¡çbf 30,2005
==================

=========
249
Æh_h_
=========

Apfçcdp» A¡ S¡hy» lsy»
A»sdp» A¡ s¡hy» S lsy»
SÞd\u s¡ d©Ðéy ky^u
Ap Æh_ , h_ lsy».

kàV¡çbf.12,2005
=====================

===================
248

d_¡ Qp»vp¡ gpN¡ ìlpgp¡
kwfS vpvp _p ENp¡;
Qp»v_u fpsp¡ _p gw»Vp¡
kwfS vpvp _p ENp¡.

23-7-05
===================
247
>>???
==================

sd¡ cgp lksp füp;
Ad¡ cp¡mp ãksp füp;
sd¡ ^uf¡ Mksp Nép;
Ad¡ lp\ Oksp füp.

7/24/2005
==================
======
246
ApNd_
======

^d®fpSp lsp _¡ hmu Ó¡spéyN lsp¡;
SyNVy» _¡ rQflfZ_p¡ rifõsp¡ lsp¡.
L©óZ `p»Xh kpd¡ cuód-Öp¡Z gX¡;
Lspfdp» `pRm LrméyN Ecp¡ lsp¡.
7/24/2005

=============================
=============
245
sd¡ Sip¡ Ðépf¡!
===================================
sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡?
Qp»v-kwfS,fps-âcps,A¡d S Qpëép Lfi¡.

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡?
kNp, hlpgp, rdÓp¡, bk rv_ vk épv Lfi¡.

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡?
`Ð_u-`yÓ-`yÓu,dp-bp`,dpk b¡ dpk épv Lfi¡.

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡?
S¡d sd¡ cwëépsp kp¥_¡, s¡d sd_¡ cwgu Si¡.

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡?
b^y» A¡d S fl¡i¡, _ L¦ Apõdp_u-kyësp_u \i¡.

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡?
âhuZ b^y» l¡dM¡d, Ðép»_y» Ðép» A¡d S fl¡i¡.

SygpC 14,2005
=====================================

=============
244
Ap s¡ L¡hu hpsp®!
==========================================
dp Ddp Apìép, kp\¡ NSp__ _¡ lflf Apìép
kusp kl gh Lyi,fpdÆ,lw`plw` hp_f Apìép
{LdrZ L©óZ,Ar_{Ù kp\¡ Np¡` Np¡`u Apìép
A¡L rv_ DSpZu Lfhp b^p» dp_ kfp¡hf Apìép.

Xã Xd{ rihÆ bpS¡,Lp_pA¡ R¡Xu d^yf b»ku
fpd dgL dgL dgL¡, hp_f _pQ¡ sp \¥ sp \¥
kusp dpsp, {LdrZ A¡L buSp_¡ lfM¡ v¡sp spgu
kfp¡hf¡ l»kp¡ Xp¡g¡, Np¡` Np¡`u füp fpk¡ çlpgu.

d\yfp _¡ Np¡Lym _pQ¡,rldpgé_u kly Vp¡Qp¡ _pQ¡
Aép¡Ýép_u kféw _pQ¡, IÖgp¡L¡ Dh®iu f»cp _pQ¡
_c d»Xm_p» huS Qp¡Ldp» frh, kp¡d, rkspfp _pQ¡
^fsu dp\¡ ^¡_y _pQ¡,d_y _pQ¡,dpmp_p» `»Mu _pQ¡.

âhuZ sdpfu hps Ndu ! SpZu _lp¡su Aphu rdSbp_u
A¡L kp\¡ Aphu Ad¡ Lrv _p vuWu v¡hp¡_u DSpZu.
SNdp» Sé SéLpf \ép¡ kp»cmu Ap _p¡Mu LlpZu
^Þé bÞép kly `iy `»Mu `Z, SpZu Ap _hu_ hpZu.

7/4/2005
========================================

========
243
d_ujp
=============================
A¡hy» L¦L Lfp¡ dmu Spé Rp¡fp¡ Rp¡fu;
êXu Spdu Spé A¡ Rp¡fp Rp¡fu_u Sp¡Xu.
6/30/2005
=============================

=========
242
L¡hu r_fp»s
==================
fõsp¡ R¡ _¡ dp¡Vfp¡ R¡
li¡,L¦L \éy» li¡;
Qpgp¡ Ap`Z¡ ApNm;
L¡Vgy» b^y» Lpd R¡?

lpi,Of¡ Aphu Nép!
“fp¡l_” L¡d Lép» R¡?
khpf\u Sp¡ép¡ _\u;
Rp¡Lfp¡ dp\pãf¡g R¡.

Lpf Mfpb Qgph¡;
Nd¡ Ðépf¡ Of¡ Aph¡;
SyAp¡,Lp¡_u f]N hpNu?
S{f fp¡l__u S.

Lpfdp» fp¡l_ Mgpk.
ap¡_ bp¡gu_¡ Qw` R¡.
fõsp¡ R¡ _¡ dp¡Vfp¡ R¡,
li¡ L¦L \éy» li¡.

6/28/2005
===================

==============
241
vuLfu b_u hlw
===========================
Rp¡Lfp¡ Rp¡Lfu_¡ dmhp Spé R¡;
Rp¡Lfu Rp¡Lfp_¡ dmhp Spé R¡;
bß¡_u hpsQus Sp¡ Spdu Spé R¡;
sp¡ bß¡_p gÁ_ `Z \C Spé R¡.

dpsp r`sp, cpC, bl¡_, Sw_y» Of;
kOmy» `pRm A¡hy» RwVu Spé R¡;
kpky, kkfp, rvéf, _Z»v, Of
Ap kOmy» õhpcprhL dmu Spé R¡.

kpkykkfp bpbp`p, rvéf cpC,
_Z»v bl¡_u, hmu àépfp¡ âusd,
àépfu fpsp¡ hpsp¡,bpmLp¡_u kp¡Npsp¡;
kh® `pdu Lfsu kyM_u M¡fpsp¡.

bp`_y» Of r_S, kvp kgpds;
SpZ¡ b¢Ldp» Xu`p¡TuV A_pds!
A_¡ Qpgy Mpsy»sp¡ âusdOf R¡
Llp¡ vuLfu iy» Rp¡Xu,iy» hkph¡ R¡?

kpky_u hlw, rvéf_u àépfu cpcu;
hf_u ìlpgu, k»sp_p¡_u ìlpgu dçdu;
b¡Vu kpkf¡, klydp» cmu Spé R¡?
SNdp» s¡\u A¡ gpXgu Ll¡hpé R¡.

6/25/2005
==============================

===========
240
Ad\y» Ad\y»
====================

Ad\p Ad\p, A¡_u d¡m¡
ãX ãX Lfsy» fXhy» Apìéy»
Ad\p Ad\p A¡_u d¡m¡
MX MX Lfsy» lkhy» Apìéy»
kdSp¡ _p Ap Np»X`Z R¡
kdSp¡ _p Ap Xlp`Z R¡
Ad\y» Ad\y» bQ`Z Apìéy»
Ad\y» Ad\y» OX`Z Apìéy»
hÃQ¡ Sp¡b__¡ Tp¡Ly» Apìéy»
Ad\p Ad\p A¡_u d¡m¡
fXhy» Apìéy», lkhy» Apìéy»
bk b^y» Ap Ad\y» Ad\y»
sp¡ cwgu SpAp¡ Ad\y» Ad\y»
lp¡é kdShy» sp¡ kdÆ SpAp¡
Mpgu, cf¡gy» Ad\y» Ad\y»

6/23/2005
=======================

===================
239
NdNu_ lp¡ Ðépf¡ hp»QSp¡
================================

Sépf¡ Sépf¡ d_¡ S{fs `Xu R¡
s¢ Ðépf¡ kpJX A¡XhpCk Ap`¡gu R¡.
A¡_p¡ D`ép¡N d¢ _p Lép¡® Lvu `Z
s¡\u d_¡ ãÑ¡l kp¡ VLp dm¡gu R¡.
LpfZ `wRp¡ Rp¡ sp¡ SZu gp¡ A¡ LpfZ
A¡dp» 99% kpJX*,1% A¡XhpCk cf¡gu R¡.

*Op¢OpV
================================

==========
238
`ph_ d¥ép
===========================
N»Np `X¡ rih rif¡,rih rif¡ ^f¡
Esf¡ rih SVp `f\u ^uf¡ ^uf¡
hmu Ðép»\u ãfu ApNm LwQ Lfsu
Esf¡ ^fp Df¡ _¡ Mm Mm hl¡.

suf `f¡ Ecf¡ `ph_ su\® ^pdp¡;
`ph_ Sm¡ õ_p_ Lfu b_¡ `rhÓ S_p¡;
k»Nd¡ Xwbu `yr_s lp¡ fpM v¡lp¡_u
spfsu kly_¡ Aphu dp lf lf N»N¡.

lp¡ rih Æhvpsp, S¡ Æhp¡_u kyMvpsp,
lp¡é _p Ap dpsp, isdyM rhr_`psp.

6/2/2005
============================

============
237
O¡gu f¡ O¡gu
===================================
Sépf¡ huS QdL¡ Apcdp», hfk¡ A_fp^pf
fps A»^pfu QVLp cf¡, âusd ìl¡g¡fp AphSp¡.

krléfp¡ kS^S ãf¡, g¡su spgu krléfy»_¡ k»N
ly» LwVy» lp\¡ dp\Xy», âusd ìl¡g¡fp AphSp¡.

bpf cdfp Ny_Ny_ Lf¡, Of¡ cdfu cVLpé
gp¡V cwgu spkL¡ Sm cfy», âusd ìl¡g¡fp AphSp¡.

QwXu QVL¡ lp\dp», _pL¡ _\ kp¡dZ_p¡ cpf
`pé¡ LXgp»_u b¡Xu `Xu, âusd ìl¡g¡fp AphSp¡.

ApS bp¡ëép¡ LpNXp¡, SpZ¡ v¡hf bp¡ëép¡ “dp¡VpcC!”
l¥Xy» bp¡g¡ dpf¡ Ap¡fX¡ r`éyÆ `f\d `^pfSp¡.

5/26/2005
===================================

=====================
236
d¢ sp¡ `Xsy» Apc `LX¹éy»
=====================

A»sf_p cph\u ly» sdpf¡ QfZ¡ `X¹ép¡ Ry»;
gpN¡ R¡ A¡hy» SpZ¡ â¡d_¡ Dvr^ QY¹ép¡ Ry».

õ`»v_p¡, gpNZuAp¡_p¡ dlp¡vr^ ERmu füp¡ R¡;
lf¡L ERpm¡ Ap`_u r_LV Aphu füp¡ Ry».

_ip¡ QY¹ép¡ _k _kdp»,dõsL¡,Lvddp»;
ly» g\Xy» Ry»,`Z Apc `Xsy» fp¡Lu füp¡ Ry».

vrfép¡ ip»s R¡, dp¡Sp» rõ\f R¡, Sm `Z õså^;
XNdN `N rõ\f Lfhp_¡ d\u füp¡ Ry»

âhuZ,iu Lds kwTu? NVfdp» iy» ip¡^p¡ Rp¡?
ly» Qpëép¡ O¡f,bpLu füp¡ s¡ `wfp¡ Lfu füp¡ Ry».

5/5/2005

=================================

========
235
Sp¡CA¡
========
WpWsp¡ SyAp¡ îud»spC_p Ap âvi®__p¡
fp¡S khpf¡ fdhp_¡ kp¡_¡fu kwfS Sp¡CA¡.

IVp¡ rvhpg_u OZu cg¡ Mfu `Xu lp¡é
Lp¡V_p Lp»Nfp `Xy `Xy, `Z bwfS Sp¡CA¡

NfS_u `Z R¡ lv; dpZk_u gpQpfu sp¡ SyAp¡;
dp\¡ v¡hp_p¡ Xy»Nf, sp¡é¡ _hy» LfS Sp¡CA¡.

vrfép_u S¡d Nl_ Ap vfv_y» iy» Lfy» ly»?
`pNg S¡d lku sp¡ gp¥,`Z bly ^ufS Sp¡CA¡.

lku _pM¡ R¡ SN_p gp¡Lp¡ d_¡ dpfp rhQpfp¡ `f;
L¡d lõép Ll¡sy»_\u;A¡Vgu sp¡ kdS Sp¡CA¡

âhuZ `¡Vdp» Ap S¡ ApN S¡hy»gpNu füy» R¡_¡?
s¡ Ap¡Ru drvfp,Nmsy»Spd gC dfuT lp¡hp Sp¡CA¡.

5/2/2005
=================================

====
234
A¡ sfã¹
=================================

b^p»é Lép» Spé R¡? s¡ `Z hmu bk A¡Lgp»?
S{f L¦L h^pf¡ kpfy» lp¡hy» Sp¡CA¡ A¡ sfã.

Lpãgp¡ b_¡ L¡hu fus¡? R¡ kly Ap`dsgbu;
A¡Vg¡ Ny`Qy` Qpëép Spé R¡, A¡Lgp A¡ sfã.

dp»vNu, L¡ sphsrfép¡, L¡ ø©vé_p¡ lwdgp¡;
XfpdZp» bsph¡ LpfZp¡ _¡ Spé A¡Lgp A¡ sfã.

iy» li¡ Ðép»? dpZkp¡ L¦ A¡d dwfM sp¡ _\u;
s`pkdp» _uLmu `X¡ R¡, `Z A¡Lgp, A¡ sfã.

Rp¡Xu kly_¡ E»Osp, Mbf _p `X¡ A¡ fus¡;
âhuZ,sd¡é _uLmu `Xp¡,A¡Lgp A¡ sfã.

d¡,1,2005
===============================

=============
233
lsp Ðép» _¡ Ðép»
=======================

d__u hpsp¡ d_dp» fpMu
op__u hpsp¡ op_u_¡ kp¢`u
Ap»Mp¡ b»^ Lfu Sp¡éy» sp¡?
Q`Vu fpM fpMdp» _pMu.

A¡râg,29,2005
=======================

=========
231
====
દીક્ષા
શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ
==========================

ગુરુ કહે ચેલાનેઃ’બેટા,ચિલમ જલાવ’
ચિપિયો ઝાડી જોરથી કહેઃકસ લગાવ.
ખોંખોંખોં કરતો ચેલો પડ્યો જેવો હેઠે
ગુરુ કહે વ્હાલથીઃ’બેટા,અલખ જ્ગાવ’

============================

==========
231
hs__p¡ kpv
==========

hkhy» R¡ rhv¡idp», _¡ lf hps¡ õhv¡i;
`l¡fhp» Lp¡V`pVgw_,hpsp¡dp» ^p¡su,M¡k.

L¡i _¡ Lgp`! iy» v¡i lp¡é L¡ lp¡é rhv¡i;
f»N A¡ S fl¡i¡,lp¡ kp^y,lp¡ `p¡`_p¡ h¡i.

A¡LS R¡ Nygpb S¡ Al], s¡ S Nygpb Ðép»;
ip¡c¡ Al] hpTdp», Ðép» b¡_u bp_¡ L¡i.

Of ApNm Al] dp¡Vfp¡, Of blpf Ðép» Ap¡Vgp¡;
Ðép» dp¢Oy `¡V²p¡g `X¡, Al] kõsp¡ `X¡ N¡k.

Qpg `l¡f `l¡fZ,Tåbp¡,^p¡su,dp\¡ Vp¡`u;
b_u Sp v¡iu,Lf Qw` Ap dpfp¡ v¡i dpfp¡ v¡i.

âhuZ, SpZy» Ry», R¡ LWZ cwghy» r_Shs_;
cfp DQpmp, bp»^ NWrfép,Qpgp¡ Ap`Z¡ v¡i.

A¡râg 27, 2005
==================================

===========
230
Lépf¡ rlkpb?
==================

dp¥_ Sépf¡ r_S dyM Mp¡g¡,
Ðépf¡ `wRu g¡Sp¡ rlkpb;
ApSLpg R¡ iåvp¡_p rvhkp¡,
hp»Qu gp¡ Qp¡`Xpdp» rlkpb.

Ap¡NóV 2, 2005
==================

===========
229
gpÁéy» sp¡ suf…
====================

rõds kpd¡ rõds ãfLphhy»;
hps _\u Ncfphp S¡hu.
gpÁéy» sp¡ suf, _rl sp¡ syLLp¡,
_rl sp¡ \C Spé Sp¡hp S¡hu.

2/10/2005
====================

======
228
NTg
===========================================

SNsdp» `l¡gu hpf,Ap»Mp¡\u Ap»Mp¡ Qpf, gXu `Xu li¡;
NTg `Z `l¡gu hpf, lp¡Wp¡\u MXMXpV, lku `Xu li¡.

`Ru `l¡gu hpf,rh_p LpfZ rhQpf,gXu `X¹ép li¡ â¡du;
NTg `Z Ðépf¡ `l¡gu hpf,Sp¡C Ap hl¡hpf, gXMXu li¡.

h©n _uQ¡ b¡ â¡du,rh_p iåvp¡ÃQpf,hps Lfu füp li¡;
NTg `Z rhhi, gpQpf,rh_p rhQpf,Ec¡ `N¡ MXu li¡.

ip¡L,L{Zp,D‚ bp¡gQpg,d_pdZp» _¡ dyM EgVp» Sp¡C;
NTg b_u hpvmu, `p¡L¡ `p¡L¡ dwim^pf hfku `Xu li¡.

`pNg â¡du_p¡ `õsphp¡ M¢Qu Nép¡ li¡ A¡_¡ déMp_pdp»;
NTg_¡ `Z Ðépf¡ k_d,kpLu,kyfp, idp_u Apvs `Xu li¡.

âhuZ, sd¡ sp¡ Lrhsp Lfsp lsp,Lp» NTg `f QYu Nép?
NTgp¡_p» Ap kpLu kyfp gpN¡ R¡ sd_¡ `Z QY¹ép» li¡.

d¡ 2,2005
============================================

====
227
SNp¡ !
=============================

A¡L lsp¡ Rp¡Lfp¡, lsy» SNp¡ A¡_y» _pd
gp¡Lp¡ Ll¡sp A¡_¡ YNp¡, Lfsp¡ A¡hy» Lpd.

bp`¡ Lüy»:gC Aph A¡L i¡f LpSy-LÓu
SNp¡ gC Apìép¡: A¡L i¡f_u byL Ap¡_ `p¡A¡V²u.

_LLu \éy» Sp¡hp Sphy»:ã¡LVfu Ap¡ã Vp¡èT
SNp¡ `lp¢Ãép¡ ãpJ@²u,gC A¡L XT_ bp¡èT.

VuQf Ll¡ Lgpk_¡: Lp¡_¡ Sp¡hu R¡ `p¡Vfu?
SNpA¡ ip¡ Lfu: rdrgA_ Xp¡gf_u gp¡Vfu.

VuQf¡ ãwV`Ëu LpYu SNp_¡ dpfu vu^u b¡Qpf
SNp¡ Lf¡ rhQpf,VuQf Lp» d_¡ dpf¡ dpf?

A¡S rv SNp_u gpNu gp¡Vfu, SNp¡ SNpgpg;
_pZp hNf_p¡ S¡ _pr\ép¡,_pZ¡ _p\pgpg.

d¡ 2, 2005

=============================

============
226
fLs _usf¡ Apc
================================

EX¡ Nu^p¡ ApLpi¡, kdmu _uQ¡ Lf¡ s`pk
_uQ¡ L¦L sp¡ R¡, rkhpé fp¡Vgp¡ L¡ Rpi.

gpg gpg gp»bu gp»bu ëlpé gbL¡ Apcdp»
cX cX cXL¡ Ap iy» bm¡? Lp¡L Lfp¡ s`pk.

kÑpO¡gp,iõÓp¡O¡gp gpN¡ R¡ bÞép `pNg
_rl sp¡ _p b_¡ Ap, dp ^fsu iy» fX¡ Dvpk?

hZSpfp¡ dp_h_u Ap? iy» \¥ füy» R¡ Ap?
Lp¡C L sp¡ bp¡gp¡, Lp» ^fsu_p¡ gpg rgbpi?

Qpf¡ bpSy Ap hpOhê, _uQ¡ _du Sdu füp»
âhuZ, Lf s`pk, R¡ _¡ kgpds spfu gpi?

A¡râg 24,2005
==============================

=======
225
A_lp¡_u
==============================
d©NSm_u Lë`_p SwWu Wfu,
d©Np¡A¡ d©NSm\u sfk Ru`phu.
L¡hp¡ Ap Ry`pRy`u_p¡ M¡g cép¡?
fZp¡A¡ kwfS_u Nfdu Lép» Ry`phu?

A¡râg 25, 2005
==============================

==================
224
Apkud `wR¡ Aprvg_¡
=======================================

Apkud `wR¡ Aprvg_¡: `lp¢Qu Lrhsp L¡Vg¡ vwf?
Aprvg Ll¡R¡ Apkud_¡: Al] sp¡ NTgp¡_p Op¡Xp`wf.

ANd-r_Nd_u hpsp¡ Lfsu Lrhsp Qpgu NC bly vwf,
k_d,kpLu,kyfp_u NTgp¡ lh¡ Lf¡ R¡ tQs_ cf`wf.

Rp¡_¡ Lrhsp fpZu cf bSpf¡ _pQ¡ `pé¡ Opgu _w`yf,
kpvpCdp» Splp¡Sgpgu gugp_u fl¡i¡ Lpéd cf`wf.

b¡ãpd¡ dp¡Lëép¡ R¡ sd_¡ `¥Npd:Apkud kp”b ,Apvpb,
\pLép¡ Ry» Lép»? Ry» Of\u Lbf S¡Vgp¡ S vwf.

k¥ã Ll¡ R¡: Qp»v_u fps¡ _plL \C Nép¡ bv_pd.
kly_¡ Ll¡Sp¡ L¡ k¥ã lsp¡ kpã rvg fdspfpd cf`wf.

Aprvg_u Ap hpsp¡ kp»cmu Apkud_p SS®f v¡l¡ Apìéy» Sp¡f;
ggLpf Lép¡®, ÓpX `pXu,Ðép» lZpC Néy» SN_y» _wf.

âhuZ sdpfy» Lp¥hs iy» \éy»? Lgd L¡d AVLu NC?
Apkud_u ÓpX kp»cmu LXXcwk dyS Nus_p kwf.

dpQ® 31,2005
=====================================

===============
223
ApC gh éy
(s_¡ Qply» Ry»)
=======================================

iåv sp¡ ãLs ÓZ lsp, `Z dpfy» rhíh sdpd lsp;
Apd sp¡ A¡ Apd lsp, `Z dpfy» Mpk C_pd lsp.

_é_ d]Qu íhpk gu^p¡, _¡ `Ru `p¡Yu Nép;
L¦ `Z bp¡ëép _rl, S{f A¡ R¡‰p fpd fpd lsp.

Qpëép Nép Sép» kly Spé R¡; Lp¡B _p fp¡Lu iLéy»;
`Z `wRhy» sp¡ Sp¡Bsy»sy: L¦ Mpk bpLu Lpd lsp»?

A¡L rLõkp¡ `wfp¡ \ép¡; A¡L _pVL_p¡ `Xvp¡ `Xu Nép¡;
_hu cwrdLp,_hy» _pVL, rLõkp `Z _h¡ _pd lsp.

ãLs ÓZ iåvp¡ L¡hp cfQL, L¡hp MpguMd lsp?
âhuZ A¡L vp¡ su_; ãfu A¡LX¡ A¡L; i{ kly _hp Apépd lsp.

dpQ® 30,2005
=======================================

=======
222
Spvw
================================

ly» syS_¡ àépf Lfy», sy» Ll¡ Lép» ky^u?
sy» lh¡ sp¡ `f_u Adp_s \C NC.

ly» syS_¡ àépf Lfy», sy» Ll¡ Lép» ky^u?
sy» lh¡ sp¡ `f_u bpbs \C NC.

ly» syS_¡ àépf Lfy», sy» Ll¡ Lép» ky^u?
sy» lh¡ sp¡ N¡f_u dlp¡åbs \C NC.

ly» s_¡ àépf Lfy», sy» _p `fpC Ðép» ky^u.
lh¡ s_¡ Sp¡ àépf Lfy», Lp¡Xu Cˆs \C NC.

bß¡ Lp»W¡ àépf R¡, bp»^u v¡ b_u Dvr^
“âhuZ,” L¡hu Spvw S¡hu Nçds \C NC?

dpQ®28,2005

====================
221
v¡l_p vpd bk b¡ bvpd?
========================================

cg¡ lsp» Ad¡ gpLXy», Ad¡ sd_¡ `p¡YpX¹ép `pfZ¡.
A»s kdé¡ hmu `p¡YpXhp Ad¡ __pdu \C Nép».

Lép» Lp¡C _pd L¡ Wpd lsy», A¡dS S_d `pdu Nép».
Sfu WfuWpd \ép», _¡ hmu `pRp A_pdu \C Nép».

Of, Npd, õhS_ rh_p, _p Lp¡C `Z Ap¡mMsy» lsy»;
vrfép¡ SfuL cXLu Nép¡; kly ky_pdu \C Nép».

Npép¡ lsu; c¢kp¡ lsu; MX, Mpsf A_¡ M¡sf lsp»;
hV _¡ hl¡hpf; v¡l kp\¡,Lp¡C klNpdu \C _p Nép.

âhuZ rif¡ idi¡f R¡, Nfv_ TwLu, NC kdS;
fpM fpMu iL¡ VËpf sp¡; Sp¡, kly õh^pdu \C Nép.

dpQ® 17,2005.
=========================================

==========
220
AVg rhíhpk
=================================

S¡_y» _\u Lp¡C kNy», s¡_p¡ kNp¡ cNhp_ R¡;
Sp¡ _p kdS¡ ApVgy»é¡, sp¡ sy» Mf¡ _pvp_ R¡.

dpQ® 3, 2005
================================

================================
tlvudp» AÞé_u gM¡gu A_¡ Cd¡gdp»
Aph¡gu L¡VguL lpõéLrZLpAp¡_y» NySfpsuLfZ.
================================
(1)
Vu iV®dp» gpNp¡ Rp¡ àépfp àépfp;
@²¡kdp» gpNp¡ Rp¡ Mwb S Þépfp;
`Z kpXudp» Sp¡ép_y» épv _\u;
Sêf sd¡ gpNp¡ Rp¡, Rp¡ Ly»hpfp.
———

(2)
sy» lku Ðépf¡ spfp Npgdp»
iy» MpXp `X¹ép?
ly» NZsp¡ S flu Nép¡,
L¡Vgp A¡ MpXpdp» `X¹ép?
———

(3)
Ll¡hpé R¡ lk¡ A¡_y» Of hk¡ R¡;
Of hõép `Ru iy» Lp¡C lku iL¡ R¡?
SygpC 1, 2004
==================================
===================
219
â¡ddp» `Xsp» `l¡gp»
======================================

Lp¡C_¡ Lfhp¡ lp¡é â¡d sp¡ Lfsp» `l¡gp» d_¡ dmSp¡;
kp¡vp¡ kp¡ VLp gpc_p¡ sd_¡, Sp¡ dpfu kgpl dp_ip¡.
`Ru Ll¡sp» _rl sd_¡ Ap hps_u Mbf lsu _rl;
Sp¡ Mp¡Vdp» SpAp¡, tQsp _rl, `Ru `Z d_¡ dmSp¡.

Lwhp¡ A_¡ â¡d; dp_h A_¡ âcy_u sdpfp `f fl¡d;
bß¡ bly E»Xp; `Z Lp¡C Lwhpdp» _p `X¡ A¡d;
A¡L sd¡ Rp¡ cgp, T»`gphu vp¡ Rp¡ SfuL Sp¡ép¡ â¡d;
Xwåép? sfh¥ép Ad¡ s¥épf, LpYiy» blpf l¡dM¡d.

iy» \pé? â¡d R¡ Ap»^mp¡; A»^_¡ iu Mbf `X¡
Ap Lwhp¡ R¡ L¡ â¡d? rbQpfp A»^_¡ iu kdS `X¡?
gpN¡ sfk sp¡ Sph OXwgp `pk; `u Sm sfk Ru`prhé¡;
sfsp _p AphXsy» lp¡é _¡ SC Lwh¡ A¡d _p T»`gprhé¡.

sp¡ â\d iuM R¡: `Xsp `l¡gp» sfsp iuMu g¡Sp¡.
_¡ Lwhp¡ lp¡é L¡ â¡d, _uLmhy» blpf L¡d, A¡ iuMu g¡Sp¡.
sp¡ kyM\u kfi¡ k»kpf, sfu Sip¡ Ap ch`pf,Sp¡C g¡Sp¡.
ãp¡NVdp» Ap`u kgpl,Lfi¡ b¡Xp¡`pf,Ap hps dp_u g¡Sp¡

Ap¡NóV 2, 2005

=====
218
AfS
===================================

Myvp spfu Lkp¡Vu_u â\p lh¡ sp¡ \p¡Xu bvg;
lp¡é Mp¡Vp s¡_¡ `Z b_phu v¡ kpQp Akg.

SpÞéyApfu 31,2005
===================================

=======
217
rLõds
=====================================

ãm_¡ h©n\u Mfhy»,bk A¡ âL©rs_p¡ k»v¡i R¡.
sd¡ kpQp,sd¡ Mp¡Vp; _p tQsp A¡d_¡ ghg¡i R¡.

SpÞéyApfu 31,2005
=====================================

===============
216
Ap Ap`Z¡
=================================
hZ ^phZ dp¡Vp» \ép» `u^ bp¡Vg vw^;
bp¡Vg_u Apvs `Xu,b¡Wp» Mp¡C ky^by^.

rXk¢bf 23,2004
================================
==============
215
`Õ\f `fd¡íhf
================================
d_¡ iuMhp dýéy» `Õ\f `pk\u
L¡d b_u iLpé R¡ `fd¡íhf;
_¡ dmu rinp `fd¡íhf `pk\u
L¡ `wSphp b_hy» `X¡ R¡ `Õ\f

rXk¢bf 23,2004
================================
=================
214
Lrhsp A¡S Æh_
================================
ApS ky^u LrhspAp¡ Mwb Mwb gMu;
A_¡ hp»Qu `Z LrhspAp¡ bly b^u;
Apdp»_y» Lép» g¡i `Z R¡ épv d_¡?
Rsp» A¡ kpQy» A¡Z¡ S Æhsp riMìéy».

lh¡ LrhspAp¡ gMhp_y» b»^ Lfy»;
A_¡ LrhspAp¡ hp»Qhp_y» b»^ Lfy»;
hp»Qu_¡ gMu_¡ `Ru cwgu S Shy» _¡?
Æhhp_y» sp¡ LrhspA¡ iuMhu vu^y».

f¡ Æh, S¡ Æhsp» iuMh¡ s¡ cygpé?
_¡ S¡ cwgsp» iuMh¡ s¡ Lvu cygpé?
i{ Lfu v¡ ãfu Lrhsp gMhp_y»;
_p cwgu Ssp¡ Æhhy» sy» S¡ ri¿ép¡.

âcy sy» R¡ dpfu Lrhsp, dpã LfS¡
gMui,hp»Qui Lrhsp, dpã LfS¡.

rXk¢bf 6,2004
================================

============================
213
`pZu spfu hpZu Þépfu
================================
ApLpi¡ SC spfy» Ap L¡hy» gVLphy»!
Lwhpdp» `¡ku_¡ E»X¡ spfy» Ap k»sphy»!
^p¡^ b_u SC `RXphy» Ap E»Q¡\u;
_¡ b¡ku dVLudp» `pRy» RgLphy»!

Lvu _rl `mcf `Z Qw` fl¡ sy»;
QYu dp¡c¡ _¡h¡ V` V` V`L¡ sy»;
Ypm dýép¡ SfuL L¡ vXbX vXsy»;
Sép» hpV dmu _p L¡ MmMm hl¡sy».

Sp Ap¡ Sm, Sép» Nd¡ Ðép» r_hpk Lf sy»;
Sp Ap¡ Sm, Sép Nd¡ Ðép» âhpk Lf sy»;
ApMf kpNfdp» SC cmhp_y» R¡;
b_u Mfy» SN_¡ duWy» Lfhp_y» R¡.

Ap¡NóV 13,2004
================================

==========
212
kÐéd¡hSés¡
=======================

ly» kvp kpQy» bp¡gy» Ry»
A¡ kpQy» R¡;
`Z gp¡Lp¡_¡ A¡ _\u Ndsy»,
A¡ kpQy» R¡.
sp¡ `Z ly» kpQy» bp¡gsp¡ füp¡,
A¡ kpQy» R¡.
gp¡Lp¡_¡ A¡ lh¡ Ndhp gpÁéy» R¡
A¡ kpQy» R¡.
A»s¡ kpQ_u S Æs \pé R¡,
A¡ kpQy» R¡.
sp¡ ApS\u bp¡gp¡ kÐéd¡hSés¡,
S¡ kpQy» R¡.

Sy_ 25 2004
=======================
==========
211
Ny{ QfZ¡
================================
õdfy» Ry» âcps¡ âcy_¡ ly» Sépf¡
_Sfdp» sf¡ R¡ Rbu sdpfu Ðépf¡.

hp»Qy» Ry» L¦ `Z ly» Sépf¡ Sépf¡
gpN¡ R¡ Ecp Rp¡ dpfu kpd¡ Ðépf¡.

rhQpfy» Ry» dpWy» Lp¡C_y» ly» Sépf¡
W`Lp¡ v¡ R¡ Ap`_u Ap»Mp¡ Ðépf¡.

épv Aphp¡ Sépf¡, kp»S¡ L¡ khpf¡;
kdé kp¡_p_p¡ A¡hy» gpN¡ R¡ Ðépf¡.

âcy Lép»? _p Mbf R¡ Lp¡C_¡?
sd¡ S âcy dpfp, Al] AÐépf¡.

õhuLpfSp¡ _d_ dpfy», v¡Sp¡ vyhp
sfu SCi ch A¡_p klpf¡.

(Sy_ 7,2004)
======================================

===========
210
õhpcprhLsp
=========================

Lrh lp¡é s¡ Lf¡ Lrhsp
g¡ML lp¡é s¡ gM¡ g¡M.
lkphhp_y» lp¡é AphXsy»,
lkphhp_p¡ gC g¡ c¡M.

rQÓLpf Sp¡ vp¡f¡ _p rQÓ,
gp¡L Ll¡i¡ A¡sp¡ rhrQÓ;
S¡_¡ AphXsy» S¡hy»,A¡hy»,
Lfsp fl¡Sp¡ dpfp rdÓ.

fS lp¡é sp¡ Ll¡Sp¡ fS.
fS_¡ Llp¡ _p A¡ R¡ NS.
âí_ Ap \ép R¡ Ecp
vu^p DÑf, rh_p kdS.

L¦ _p lp¡, bk fl¡Sp¡ Qw`;
Of¡ dmhp Aphi¡ cw`.

(A¡râg 23,2004)
=========================

======
209
vy:M ?
===============

vy:M R¡, vv® R¡;
dpZ¡ A¡ dv® R¡.

(dpQ® 9, 2004)
===============
208
Mbfvpf
====================

lk¡ A¡_y» Of hk¡;
fX¡ A¡_y» Of `X¡;
SpN¡ A¡_y» Of ApN¡;
E»O¡ A¡_y» Qp¡f kw»O¡.

(ã¡b°yApfu 17,2004)
===================

======
207
Of
==========================

Sp¡CA¡ S Sp¡CA¡, A¡L kpfy» dSp_y» Of;
dfZ bpv `Z SyAp¡, fQu gu^u Lbf.

SpÞéyApfu 1,2004
==========================

=====
206
AL\
==========================

Ap bpSy vrfép, `¡gu `p Xy»Nfp;
^fsu LvpQ kd\m b_¡.

kwfS bm¡ Ðép», `¡Vpmdp» gphp;
fp¡S ãwgp¡ `f A¡ TpLm b_¡.

ø©vé¡ õ`»v_p¡, dõsL¡ Ap»QLp;
Ap»M_p Lw`dp», cd»Xg b_¡.

`»Ns_u L\p, rdóVpß_u ìé\p;
Lp¡Z Lp¡_¡ iy» Ll¡? `¡Vdp» hm b_¡.

Qw` \p “âhuZ”,h^pf¡ bp¡g dp;
b^p_¡ SpZ R¡, ãwg ãm b_¡.

rXk¢bf 18,2003
===========================

205
MyvpA¡ Lüy» :Ly_
sp¡ vyr_ép b_u NC;
dlp¡åbs bp¡gu :Ly_
spS dlpg b_u NC.

(Ly_=b_u Sp)

SygpC 10,2005
==================
204
Myvp_¡ Llp Ly_,
Ap¥f Slp» b_ Nép;
dlp¡åbs_¡ Llp Ly_,
Ap¥f spS dlg b_ Nép.
(Ly_=lp¡ Sp)
==================
203
spfu Ap»M_p¡ AZkpf
dpfp àépf S¡hp¡ R¡;
dpfu Ap»M_p¡ AZkpf
spfp àépf S¡hp¡ R¡;
Lfu d¢ bpvbpLu
àépf _¡ AZkpf L¡fu sp¡;
hÝép¡ S¡ àépf s¡ Ap`Zu
Ap»Mp¡_p AZkpf S¡hp¡ R¡.
==================

========================
202
Sép» ly» S Myv r_óâpZ lsp¡
Ðép» â¡fZp_p» `p_?
Sép» ly» S Myv d©Ðéy lsp¡
Ðép» dp¢Op» Æh__p» vp_?

========================

======================
201
`l¡gu,R¡‰u spfuMdp»
Ap A¡L S sãphs R¡;
`l¡gudp» Qpls R¡,
R¡‰udp» bNphs R¡.

=======================

======================
200
vyr_ép cg¡ d_¡ r_óWyf dp_¡,
ly» r_óWyf Ry»;
SNs spfu riõs âZprg\u
Mf¡ S ly» vwf Ry»;
dpfu ø®vév¡hu `Z d_¡
Sp¡ _p kdÆ iLu;
sp¡ b¡Q¡_ Ry», b¡rvg Ry»,
r_óWyf Ry», ly» ¾wf Ry».

=====================

===================
199
hpk _p Cíhf sZp¡
Sép» cph_p bwfu li¡;
hpk Ðép» Cíhf sZp¡,
Sép» cph_p kpfu li¡.

====================

===================
198
dyS Æh__p¡ cN® ApS¡
syS Æh_\u k»Lmpé R¡;
syS Æh__p¡ AL® ApS¡
dyS Æh_\u k»Lmpé R¡.

==================

==================
197
kvp lksu s_¡ ly»ApS \u Sp¡hp Qly»;
NdNu_u spfu kvp syS\u vwf Sp¡hp Qly»;
A¡ syS Myipgu_¡ klQfu dyS b_phu,
dyS Æh_ syS Æh_ Æhsy» Sp¡hp Qly».

===================

=========
196
kpd¡ d»Æg
=========

bp¡g_pf kdÆ_¡ bp¡g¡
kyZ_pf kdÆ_¡ Qpg¡,
sp¡ fõsp¡ õhéd A»Lpé;
d»Æg kpd¡ Aphu_¡ dm¡.

(d¡, 5,2000)
==================

======
195
rÓf»Np¡
=========================

ãfãf gl¡f¡ rÓf»Np¡ Sép» Sép»,
EW¡ lp\ Lfhp kgpd Ðép» Ðép».

(Sy_, 30,2000)
=========================

======
194
cwg
===================

cwg Lfu, Léy»® gN_
_¡ ãép¡® ã¡fp Qpf;
L¡d \hy» sySdp» dN_?
_p Lép¡® Sfu rhQpf.

_h¢bf,26,2000
===================

======
193
âprá
===================

A¡_¡ iy» Npvu-srLép¡?
L¡ A¡_¡ iy» h_hNXp¡?
A¡ fl¡ bk dõs r_Sdp»;
_p Lip\u A¡_¡ TOXp¡.

_h¢bf, 26,2000.
==================

=======
192
dSg
================

ly» spfpdp»
sy» dpfpdp»,
ly» dpfpdp»
sy» spfpdp»;
Lp¡Z Lp¡_pdp»
Lp¡Z ãf¡ Ap?
OXu OXu
spfp-dpfpdp»?

_h¡çbf 26,2000.
=======

======
191
klLpf
===================

A¡L `n Sp¡ `Xsy» dwL¡,
buSp¡ `Z \p¡Xy» A¡d S TwL¡;
sp¡ Æhsf_u kuXu `f\u
õhN®kyM Esfsy» gpN¡.

(rXk¢bf 6,2000)
====================

===========
190
_hp» dLp_p¡
=======================

lh¡ QZpi¡ S¡ dLp_p¡,
Ðép» kuXu-guã¹V li¡ _l]
ãVpL D`f `lp¢Qu Shpi¡,
ãwVi¡ bp¢b Sép» ^XpL vC.

(rXk¢bf 6,2000)
=======================

========
189
õhcph
===============

vw^¡ ^whp¡ Lp¡gkp¡,
bvg¡ _ Lpmp¡ hp_;
^p¡my» `Z Lpmy» Lf¡,
A¡L S hps_y» cp_.

rXk¢bf 6,2000

===============

============
188
`wZp®s `wZ®d
==========================
(fprÓ_p kpXp
ÓZ_p¡ kdé.
kwdkpd,_ufh
Aiåv Nrs.A»sf_p
DÝh®Nd__p¡ âQ»X
Sp¡i.)
…………………………

L»C _\u..L»C _\u
Rsp» b^y»é R¡.
vwf vwf
Ars kdu`
Rsp»é âpá _p.
âLpi_u brlf®¡Mp..
iwÞé iwÞé
A»sf ^Þé ^Þé.
iy» b^y» Ap?
L»C _l] L»C _l]
ly» _l] sy» _l]..
iwÞé iwÞé?..
_p ……. _p
`wZ® ….. `wZ®.
lp,
`wZ® `wZ®
=========================

===============
187
dp¢»Ou dp_hsp!
s_¡ Lfu A`®Z,
klS dp_h b_y»!
=============

=====================
186
ly» _SvuL Aphy» Ry»,
sd¡ vwf SpAp¡Rp¡;
Æh__u vXdSgdp»
r_fpipAp¡ g»bphp¡Rp¡.
`pk¡ _p b¡kp¡, L»C _l],
Sfp vwf\u sp¡ Sp¡hp vp¡,
sdpfp ê`_u IÖSpm¡,
d_¡ Sfp sp¡ ãkphp vp¡.
=====================

===============================
185
huSmu_p vuhpdp» R¡ d_¡ îÙp,
Qp»` vpbp¡ _¡ A¡ k¡hpdp» lpSf R¡.
huSmu_p TbLpfpdp» _p Sfu îÙp,
nZ A¡L TbLu A¡ \hp_p¡ ãfpf R¡.
===============================

==========================
184
Sp¡C_¡ Lrh_u r_dÁ_sp vwf\u,
cpC A¡L bp¡ëép hvu rõds\u;
iy» gMp¡ Rp¡? Lrhsp gMp¡ Rp¡?
r_dÁ_sp NC Lrh_u d_ dp»l¡\u.
Apvéy»® A^wfy» fü», Lgd Ðép»\u kfu,
_¡ r_b»^ Nép¡ Ap Lrhspdp» ãfu.
=========================

======================
183
àépf A¡L A¡hp¡ ArÁ_ R¡,
S¡ kvp buSp_¡ bpm¡ R¡;
Lp¡C b¡_¡ hps Lfsp» Sp¡C
SyAp¡ L¡Vgp» l¥ép» âSm¡ R¡?
======================

==========================
182
bly dp¡Vp b_p¡ _p Lrv,
dp¡VpCdp» _p dpg bly R¡;
dp¡Vp¡ bÞép¡ Ap SyAp¡ kd»vf,
sp¡ A¡_p» Mpfp» `pZu bÞép» R¡.
==========================

============================
181
E»Q¡ QYp¡ Sp¡ Lrv sd¡ sp¡
`s_ sdpfu kpd¡ Ecy» R¡;
E»Q¡ QY¡gp Ap Smtbvy_¡
`Xu ^fsudp» kdphy» `X¹éy» R¡.
=================
180
LpSm Lpmu fps lsu,
kud¡ kOmu ip»s lsu;
hkdu h__u hpV lsu,
AprNép_u hZSpf lsu.
=====================
179
Lp¡” LÞép_p cpg_u VugXu kdu,
A¡L _ph flu vrfé¡ kfLu;
r_S l¥ép_p S»` AS»` cwgu,
A¡L spfL ^°yh flu _ufMu.
======================
178
Ap k»kpf¡ õhpf\ LpS¡,
dp_h d\sp A¡sp¡ kl¡g;
Q»v_ kd `f LpS Okphy»,
A¡S Mf¡Mf R¡ dyíL¡g.
======================
177
d¢ Qplu vyr_ép_u d¥Óu,
d¢ vu^u vyr_ép_¡ d¥Óu;
vyM_p» hpvm O¡ép®» Ðépf¡,
^fu _p Lp¡CA¡ rif¡ RÓu.
======================
176
sdpfp ÆNfdp» vv® R¡,
Adpfp vv®dp» ÆNf R¡.
======================
175
Myvp_p MëL_u dp»l¡,
füp¡ R¡ àépf éyNp¡\u;
lSy é¡ s©á _p CÃRp,
L¡ Æh¡R¡ àépf éyNp¡\u.
====================
174
Myvp_¡ Qplu sy» g¡S¡,
L¡ A¡_p¡ àépf R¡ `wfp¡;
ANf Qplu iL¡ _p sp¡,
â¡d spfp¡ R¡ A^wfp¡.
===================
173
dl¢Lsy» dp¢Oy ãwg Nygpbu,
Lfdpsy» sy» iuv_¡ Apbu;
kyMX Sps¡ r_Ðé OkpC,
âkfph¡ kyN»^ Nygpbu.
======================
172
`yó` L¡fp â¡duAp¡
Ap `p»MXu Sp¡sp SSp¡,
â¡d O¡gp Ap Apvdu_u,
Ap»MXu gp¡sp SSp¡.
=====================
171
dlp¡åbs_p¡ vuhp_p¡ Ry»,
ly» vyr_ép\u _\u Xfsp¡;
Lfy» Ry» àépf `yó`p¡\u,
ly» L»VL\u _\u Xfsp¡.
====================
170
dlp¡åbs_p¡ vuhp_p¡ Ry»,
ly» idp_p¡ `fhp_p¡ Ry»;
Mbf R¡ Ap â¡d `s»Np_¡
ly» A¡L rv_ bmu Shp_p¡ Ry».
====================
169
râé¡ râé¡ syS ùvé_u
ApNdp» Sp¡ bmy» ly»;
sp¡é¡ spfp _é_`Vdp»
sp¡é* Lp» ly» _p cpmy»?
d¢ dpÁéy» s¡ dýéy» _p dyS_¡;
ip¡L s¡_p¡ Sfu _p;
Qply» ly» sp¡ b_u L»LZ
lõs spfp¡ kylphy».

*sp¡é=`pZu
=====================
168
hfk Ym¡_¡ gp¡L-rvhpmu,
dmsu hfk¡ A¡L rvhpmu;
kp»S Ym¡ _¡ f»N Ym¡,
dmsu dyS_¡ fp¡S rvhpmu.
=====================
167
dlp¡åbs¡ Lüy»:êL Sp;
`Z rvg¡ Lüy»:TwL Sp.
======================
166
Of Of rLip¡fp¡_¡ Af¡
Sép» Aß _u _p Api R¡,
íhpk _p Ðép»;
D_p ùvé_p,
fLs sZp r_íhpk R¡.
=====================
165
lSpfp¡ â¡d_u ¾uXp Al]
d¢ M¡gpsu vuWu R¡;
lSpfp¡ vv®_u `uXp Al]
d¢ f¡gpsu vuWu R¡;
Cíhf_p SNs_y» Ap _pVL
kS®_ Sw_y» R¡ Rsp»,
â¡d_u ¾uXp, vv®_u `uXp,
Al] _p AVLpsu vuWu R¡.
========================
164
Mp¡hpé¡gu L\p cgu,
Rp¡ õhà_dp» _p Aphsu,
tLsy tQsp Df¡ R¡ A¡Vgu
Ðép»\u _p Mp¡hpC Spsu.
========================
163
dyLØfdp» sp¡ dpfp
l¡s_p kpNf gMpép R¡;
sp¡ rdÓp¡_p l¡sdp» d¢
kpNf_u Mpfpi cpmu R¡;
Æh__p L¡Vgp»é¡
kÐép¡_u d^yf`dp»
kÐép¡_u sõhuf_¡ S
d¢ hpf»hpf cpmu R¡.
======================
162
Qp¡Nd ãfsu ^fsu spfy»*
L¡hy» ê`pmy» rbõsf R¡?
AÖíé Ap hpéy_y» spfy»
L¡hy» r_fpmy» hõsf R¡?
_¡ âcy_u Ap _Á_ dwrs®_¡
Al] h»v_ lSpfp¡ hpf R¡;
^Þé dp_h,
spfu S Ap r_h®õÓ dwrs®_¡
Al] r^LLpfp¡ lSpf R¡.
(*r_h®õÓ rcMpfu_¡ Sp¡C_¡)
====================
161
ndp LfSp¡ L»C
b¡-Avbu \pé sp¡,
A»sf dpfy» DL¡gu hp»QSp¡;
g¿éy» R¡ fLs\u dpfp d¢
kvp dpfy» bwfy» \pSp¡,
kvp kly_y» cgy» \pSp¡.
=======================
160
Ap kp\u Adpfp¡ ApS
kp¥\u `l¡gp¡ RwVp¡ \pé R¡,
Ad_¡ kp¥_¡ `pRm dwLu
SyAp¡ L¡hp¡ ApNm Spé R¡?
ãVf¡ cw»Xp _lp¡sp¡ SpÎép¡
sy» lp¡Ci Aphp¡ kl¡gpZu!
L¡ dfu_¡ `Z sy» Adpfu
Lp»^¡ QYu_¡ Spé R¡.
=======================
159
â\d Qy»b_,â\d Dódp
Æh__u c¡V L»C ^fi¡;
Af¡ Sprgd d¢ ^péy»®sy»
s_¡ rvgdp» L»C \pi¡;
A_¡ sy»sp¡ Ll¡ R¡ L¡
“d_¡ L»C `Z _\u \psy»”,
_lp¡sy» d¢ Lvu ^péy»®
L¡ sy» Aphp¡ rvg rh_p_p¡ li¡.
=======================
158
Æh_dp» ApS d¢ dpfp
_hu A¡L hps SpZu R¡;
àépfp¡ R¡ `s»N *vu`L_¡
_p A¡ hps Rp_u R¡;
`s»N LpS¡ TOXsp¡ ApS
d¢ **vu`L_¡ vuWp¡ R¡,
dýép¡ Sépf¡ d¢ Sp¡éy» sp¡,
`s»N_u `p»M spZu R¡.
(**_pd; A_¡ vu`L=vuhp¡;)
(`s»N A¡Vg¡ `s»rNéy» A_¡ DÑfpZ_p¡
`s»N(LpCV))
==========================
157
LpfZ hNf
===========

sd_¡ fXhy» Aph¡ R¡
Ad_¡ lkhy» Aph¡ R¡
sd_¡ `Z LpfZ hNf
Ad_¡ `Z LpfZ hNf
sdpfu Ap»Mp¡dp» Ap»ky
Aph¡ Lp¡C `Z LpfZ hNf
Adpfu Ap»Mp¡dp» Ap»ky
Aph¡ Lp¡C `Z LpfZ hNf
gnZ Ap kpQp â¡d_y»
rhj_p¡ àépgp¡ `usu dufp_y»
gnZ Ap kpQp â¡d_y»
sp\¥ sp \¥ _pQsu dufp_y».
(Sy_ 1,2001)
=============
156
lpg_p¡ kwfS
———————-
â\d kwfS W»Xp¡ lsp¡.
A¡L rvhk _c\u A¡hp¡ `X¹ép¡
bwfS_u sp¡` `f
L¡ b_u Nép¡ `gusp¡ sp¡`_p¡.
sp¡`_p¡ Np¡mp¡ `Ru A¡hp¡ hRwV¹ép¡
_c D`f kwfS b_u Qp¢Vu `X¹ép¡.
lh¡ kdSpé R¡?
rvhkcf Ap bpm¡ R¡ A¡ Lp¡Z?
lp, A¡ b_u b¡W¡gp¡ kwfS,
bwfS_u sp¡`_p¡ Np¡mp¡.
(Sy_ 14,2001)
============
155
Sm ,hpvm ,Sm
SÞd,d©Ðéy,SÞd
============
vrfé¡ cýéy»
_vu_y» Sm ;
lh¡ A¡ Sm
Néy» Apc_p Npcdp»;
b_u hpvm
ãfu `pRy»
_vudp» cmu
Qpgu _uLm¡
vrfép sfã
b_hp hpvm.

kdS `X¡ _p.
kdõép SrVg Ap.
SÞd d©Ðéy
hmu SÞd
S¡hu SrVg
Ap kdõép.

Qpghp vp¡ Ðépf¡
Qpgu Aphsu
Ap r_íQgsp_¡.

Ap`Z¡ sp¡ bk lh¡\u Sm
kp\¡ fpMp¡ k»b»^ kfm;
`u^p Lfp¡ r`hpé A¡Vgy» _uf.
iy» _vu lp¡é L¡ iy» lp¡é hpvm?
(Sy_ 15,2001)
==========
154
ly» sy» A¡L S
============
ly» h©»vph_, ly» Ry» Lpiu;
ly» `prZ`s _¡ ly» S Ap Tp»ku;
ly» S byÙ Ry» _¡ Np»^u;
ly» S Ap ip»s lhpdp» Ap»^u.

ly» LpN_u LpLp, _¡ Lp¡ég_u LwLw;
FsyAp¡dp» hk»s L¡ `sTX s¡ ly»;
Ap `wS_ `Z ly» _¡ crLs `Z ly»;
kyvpdp¡ L¡ kyvi®_ irLs `Z ly».

ly» S kpS_ _¡ ly» S Ry» kS_u;
ly» S rvhpLf _¡ ly» S Ry» fS_u;
ãwg `Z ly» Ry», Ap dpmp `Z ly»;
`l¡fu gE» dyS Xp¡L¡, SpZ¡ ly» S Ry» sy».

Ll¡ lh¡ sy» Lp¡Z _¡ Lp¡Z Ry» ly»?
sy» fl¡ dySdp», sySdp» fl¡sp¡ s¡ ly».
(Sy_,2,2001)
==========================

153
vu`L Sép¡s Tgpé¡
=============
fps A¡LpLu,ly»é A¡LpLu
Æh_ A^wfy» cpk¡,
Ap»M RgLsu Df Ap»ky\u
vu`L Sép¡s Tgpé¡
râé¡, vu`L Sép¡s ÈSgpé¡.

d_ dyfTpZy», ùyvé OhpZy»
â¡dm A¡ `rfsp`¡,
ApS d_¡ A¡ Mwb k»sp`¡
Ap»Mp¡dp» Ap»ky _p dpé¡
râé¡, vu`L Sép¡s Tgpé¡.

l¥épdp» hku_¡, vwf Mku_¡
vu^p¡ s¢ Apsdsp` f¡,
Ap»Mp¡ hlphu, `Z sy» _p Aphu
vwf flu dgLpé¡.
râé¡, vu`L Sép¡s Tgpé¡.
========================
152
b¡rãLf
———-
S¡Z¡ `l¡fu gu^y» dp\¡ Lã_
A¡_¡ iy» tklpk_ L¡ iy» vã_?
(07-20-2001)
———————————————
151
`pOXu
—————
S¡Z¡ bp»^u dp\¡ `pOXu
àépfu Cˆs A¡_¡ lfOXu;
Esf¡ _p rif\u A¡ Lp¡” OXu
Æh_ Spé¡ Ap OXu L¡ s¡ OXu.
(07-20-2001)
———————————————
150
`¥kp¡ L»C _\u
———————–
`¥kp¡ hõsy Mfuvu iL¡
Sp¡ hõsy h¡QpZ¡ lp¡é;
`Z ly» Lp¡C hõsy _\u
d_¡ Mfuvu iL¡ _p Lp¡C.
(07-20-2001)
———————————————-
149
rhLpk
——-
Cíhf L©`p
tbvy b_u
_c\u Tf¡
^fsu Df¡;
TfZy» b_u
_vudp» ãfu
kpNf b_¡;
Cíhf L©`p
SÞdu riiy-s_¡
L©`pmy Ciy b_¡.
(07-20-2001)
================
148
d_yS Ahspf
=============
buS \C sXpL ãpVu Shy»;
\X `f ãVpãV QYu Shy»;
ipMp âipMp,ãwg A_¡ ãm \hy»;
ãfu buS b_u sXpL ãpVu Shy»;
ãfu \X,ipMp âipMp ãwg,ãm;
h©n_p¡ kf¡fpk Ap S Crslpk R¡.

kwé® \C hl¡gy» ENu Shy»;
b_u âcps âkfu Shy»;
âlfp¡dp» huMfpC SC_¡
kp»S \C fpsdp» kfu Shy»;
ãfu âcps,âlf A_¡ fps;
kwé®_p¡ kf¡fpk Ap S Crslpk R¡.

bw»v,b¡bu,bpmL, dp_h A_¡ d©Ðéy;
d©Ðéy bpv dýép¡ Sp¡ dp¡n sp¡? s¡ `Ru?
s¡ `Ru bk fl¡ A_»s Aìépbp^ kyM;
L¡hp¡ dlp_ dp_h sZp¡ Ahspf R¡?
_ ãfu b_hy» bw»v, bpmL _¡ dp_hu.
ãLs dp_h_p¡ S Ap kf¡fpk Crslpk R¡.
========================
147
nZ nZ Æh_ dfZ
======================
khpf Llp¡L¡ Llp¡ kp»S
Llp¡ NC Lpg L¡ Llp¡ ApS;
hmu âLpi hp A»^Lpf,
bp¡gp¡ cfb`p¡f L¡ A^u®fps.

hpf A_¡ rvhkp¡
rsr\ A_¡ spfuMp¡;
káplp¡ A_¡ `np¡
dpk,Fsy A_¡ hfkp¡.

Lpm_u Qpvf Ap
b_u `mp¡ A_¡ nZp¡_u;
Ap»VuOw»Vu Qpvf Ap,
LpmQLLf Qpvf Ap.

nZp¡_y» cS_-Lus®_,
A¡S d©Ðéy, _¡ A¡S Æh_.
=====================
146
sd¡-Ad¡
===========
sd¡ õhf b_u NShSp¡,
Ad¡ âNViy» NpC kwf;
Ad¡ Mugiy» bpN Nygpb,
sd¡ b_Sp¡ bphm iwm.
6/4/2002
================
145
f¡su
=====
ly» f¡su Ry», LZ LZ Æhsu,
fZ,kpNfLp»W¡ r_hpk Lfsu;
Lvdp» LuXu, A¡L ãw»L¡ EXy»,
dwV¹Wudp» dpsu, kf kff kfsu.

r_dw®ëé SN _Sf¡ ly» kvp,
f¡su ly s¡g rh_p_u,fõs¡ Twfsu;
dpf¡ LpS¡ Lp¡C Al] _p fp¡sy»,
f¡su Ry» _¡! kly_u lXã¡Vp¡ Mpsu.

`Z fZdp» iy» Lrv ãép® Rp¡?
Lv dpfy» L¡hy»? h¥ipMu hpéf Sp¡;
cf bà`p¡f¡ `N dwLu Sp¡Sp¡,
LwV¡ dp\y» vrfép¡ d¢ L¡hp¡ _pÕép¡ Sp¡.

_bmu dp_u _p Wp¡Lf dpfp¡;
dwLy» gpS, ^fsu-A»bf A¡L Lfy» Sp¡.

==============================

==============
144
cpN Al]\u
=====================
k»s_¡ `Z S¡ Ap`¡ k»sp`,
`lp¢Q¡ s¡_¡ Lp¡Z? Llp¡ Ap`.

k»sp_p¡_¡ S¡ Lfph¡ rhgp`,
`lp¢Q¡ s¡_¡ Lp¡Z? dpfp bp`.

XNg¡ `Ng¡, Mp¡Vp¡ rlkpb,
spmp¡ L¡d dm¡? R¡ L¦ Shpb?

`N¡ `Xy» âcy, iy» Lfy» lh¡?
Aphp SZ\u fnp¡, vu_p_p\.

cpN âhuZ cpN, Sëvu cpN;
ldZp Aphi¡ A¡, M¢Qi¡ lp\.

===================

143
ãmãmprv
Aß,`¡V_p¡ Lwhp¡,
kwLp¡_¡kwLp¡.
====

142
huSLXpLp
d¡O A_fp^pf
gugp¡vyLpm.
====
141
Lp¡V_y» rMõky»
Mpgu;b¢L_y» Mpsy»
céy»® cpvéy»®.
====
140
ly»kpsyku_p¡
M¡g;c¡{ ApMX¡,
`pXp¡-`Mpgu.
====
139
Ldf _du
vpvp;M¡g Apéy_p¡,
Lpm M¡gsp¡.
====

=====
138
Spd cép¡® R¡
kpLu;`u^p» `l¡gp»
Mép®» `p»vXp.

=====
=====
137
lÆ khpf
hpf;dpmpdp» `»Mu
Op¡f t_vf¡.

=====
136
Ap»Mp¡dp» Ap»ky
kwLp Npg D`f;
rsfpX c]s¡.

=====
135
ગામ ગોંદરે
ભેરુ;મોયદાંડિયાં
વાટ જુએ છે.
=====
134
ભરમ ભાંગે
જોગી;ચપ ચિપિયો
ચલમ ઊડે.
=====
133
નદીઓ સૂકી
દોડે જળ શોધવા
સાગર તીર.
====
132
ભૂખરાં પર્ણો
લીલાં વસસંત વેણે
ચકલી બોલી.
====
131
કબૂતરનું
જોડું;નીરસ રાતે
પ્રેમ પ્રગટે.

=====
130
====

====
129

====

====
128
====

====
127
====

====
126
=====
૧૨૫
મદારી,સાપ,
કરંડિયે રેશમી
ગૂંચળું સૂતું.

====

====
૧૨૪
ગુલ ગુલાબ
કાંટાના મહેલમાં
સલામત છે.
====

====
૧૨૩
કેસર ક્યારી
રંગ છે કાળી માટી
જણે કેસર.

====

====
૧૨૨
વાણિયો વેચે
તલ,તમાકુ,તેલ;
ખેડૂ ખેતરે.====

====
૧૨૧
કડકડતી
ના ઊનનાં કપડાં.
સૂરજ તપો.

====

====
૧૨૦
સૂકું પાંદડું
કીડીબાઈની હોડી
નદી તરે છે.

====

====
૧૧૯
માથે સૂરજ
બળે આભ અટારી.
તરુ શીતળ.

====

====
૧૧૮
મનમયૂર
બાવળની ડાળીએ
તાથૈ તા થૈથૈ.

====

117
Ad¡ sp¡ Nép
Of¡; sd¡ iy» Lpd?
hps fps_u.
==============
116
Mpgu Lp¡rXéy»
Np¡M¡; ãp_k fpd.
Of¡ TNpfp.
==============
115
bpfZ¡ spmy»;
bpfu DOpXu ãV;
fX¡ rsSp¡fu.
====

114
Lfd¡ g¿éy»
Lpd;^fd¡ ^pX;
^fd Ld®.
====
113
L¡mp_y ipL;
bVpVp_u kp¡Xd;
Æ‹p ^d®.
=========
9/10/2004
=========
112
D`f b¡Wp¡,
ApNm `pRm sy»
bk sy»lu sy».
=====
111
Ad¡ sp¡ vwf;
sd¡é _p _uLV;
hpV rhLV.
=====
NpXu NNXu;
`pVp gukp g`k;
hNXp¡ iwÞép.
=====
109
`pX _p Op»Vp;
br^f Lp_ R¡ Ap;
QLgu Q]Q].
====
108
_p gM `Ó;
dp¡Lg Cd¡g sy»;
V`L V`.
====
107
dpf XwbLu
ApLpiu fÐ_pLf¡;
dp¡su spfgp.
=====
106
dZ dZ_p
Np¡m Np¡m gpXhp
Qp»vp¡kwfS.
=================

105
———
dp¡Sp» ERm¡,
sm¡;NN_ Xwb¡,
d_ dN_.
———
104
d©NSm R¡
Rm; sfõéy» fZ
Sm `u Néy».
———
103
vwfvi®_

Mfy»,lkhy» Aph¡
`Xvp `f.
———
102
vwfÝhr__p¡
fh,_ufh \ép¡;
hpsp¡ bkwfu.
———
101
ldZp» lõép»,
kpQy»? sd¡S SpZp¡,
A»sf Qw`.
———
100
OrXépmdp»
hpN¡ VLp¡fpb»^,
kdé Qw`.
———
99
E»»Âép sd¡sp¡
Mwb;Lp¡Z SpN¡ R¡?
spmy» Æ‹pé¡.
———
98
ãpCg Mwgu
NC;b^y» è b»^,
cwM EOvu.
———
97
hpvm NpS¡
`pZu,Nygpbãyg
TpLm Xwåéy»
———
96
kfhf_y»
Sm LpN `u Nép¡;
OX¡ Lp»Lfp.
———
95
SdZhpf
Mwb kpfp¡ lsp¡_¡?
{h¡ `pVgp.
———
94
Ap»Mp¡ DOXu
LpQu;rbõsf kwd
ép¡Z fÛy» Ap?
———
93
ldZp» spfy»
_pd;Lpd R¡ spf¡?
AhpS b»^.
———
92
lp¡W buX¡gp
kpfp;_éZp» b»^.
kyMu \hy» R¡?
———
91
âLpi Mwëép¡,
b»^ Ap»Mp¡dp» DÁép¡
AN_ Np¡mp¡.
———
90
Np¡m dVp¡m
`¡V;krvép¡_u cwM
DOXu NC?
———
89
ApS sdpfy»
_pd OfOfdp»
vu` âNÐép.
———
88
Ad¡ SpNiy»
sd¡ E»Op¡ r_fp»s¡.
OZy» Lpd R¡.
———
87
`s»rNép_u
`p»Mp¡;cps cps_p
f»Np¡_u lp¡mu.
———
86
Myfku dp\¡
b¡Wp¡ â^p_ kpfp¡,
âSp Myipg.
———
85
kfNd_u
sSp¡®;cu_u `p»`Z,
LdLdpVu.
———
84
lp¡mu bpmi¡
Lpó\;A»sf bm¡,
Lp¡Z bpm¡ R¡?
———
83
ãwgip» ãp¡fp»;
hfk¡ Qpf¡ Lp¡f;
Lp¡fp _¡ Lp¡fp.
========
82
cusf cu_p»
h©n,blpf kwLp»;
`p_Mfp¡dp».
========
81
h__u hpsp¡
hpV¡,hps_p h¡gp
h_ h_dp».
========
80
i¡fudp» RwV¹ép»
gp¡L,^Zdp» Npép¡
Nus Np¢vf¡.
=======
79
A\pL \pL
Apd,rhi¡j \pL,
op_ rh`pL.
=======
78
_mdp» `pZu
QLL,Lwhp lhpXp
Lf¡ cS_.
=======
77
kwfS DÁép¡
gpg,Ap\d¡ gpg,
hQdp» ^p¡mp¡.
=======
76
dé»L A»L¡
vw^,Yp¡mpéy» fps¡,
Ahr_ A»N¡.
=======
75
kwfS sp`¡
v¡l,bg¡ cXL¡
ius s{dp».
=======
74
Yýéy» Æh_
A»s¡,cfu Shp_u,
bpmL fp¡sy».
======
73
S_d S\p
L\p;âcps fps,
Crs A\¡su.
=======
72
DÁép bphm
Apc¡,b_u hpvm
hfk¡ iwmp¡.
========
71
sXLp¡ S»M¡
`pZu;Ap»»Mp¡ Xwbsu
Apc EOX¡.
———–
70
f¡su_p» fZ
EX¡;r_g®S `pZu,
E»V Xwbsy».
———–
69
`Ndp» `pZu
^k¡,ãwg Mugsy»
f»Nb¡f»Nu.
—————
68
dp¡Sp» ERm¡
E»»Q¡,NN_ sm¡
kwLy» _¡ kwLy».
—————
67
vrfép¡ Xwb¡
ApO¡,`h_ kf¡,
_Sf Mpfu.
—————
66
kwé® rLjrsS¡
rõ\f,lh¡ iy» \i¡
AShpmp_y»?
—————
65
dp¡f Nl¡L¡
d¡O A_fp^pf,
Lp`¡ LpmSy».
—————
64
Lp¡ég bp¡gu
bp¡g,ãwg DOX¹ép»,
f»Nb¡f»Nu.
—————
63
TpLm dp\¡
Twg,`s»rNép_u
`»Ns EXu.
—————
62
cf bà`p¡f¡
Qp»vp¡,tZvf fps¡,
iy».Þ lh¡ \pi¡?
—————
61
L¡fp¡ku__p¡
Xåbp¡;TpLdTp¡m,
A»Np¡ bmsp».
—————
60
`pgh kpXu
Qp¡mu,cpsuNm Ap
Ap»Mp¡ Qp¡msu.
—————
59
Ofdp» Aphu
hly;kw_y» Ap»NZy»,
blpf Aphu.
—————
58
rL_¡dp Aphu
Xåb¡,A¡L `¥kpdp»,
kSm Ap»Mp¡.
—————
57
SNs r`sp
SpN; spfy» r_fpmy»,
dpfy»,sdpfy».
—————
56
âp\®_p \i¡
`wfu;h»v_ dpfp»,
hp»rTép d¡Zy»
————
૫૫
ઝળહળતું
ઘર;દી જવાયું;
કાજળકાળું
———–
૫૪
પેટમાં આગ
લાગી;ખાલી હાથમાં
કોળિયો વાયુ.
———–
૫૩
કિરણ કોરાં
સાવ;સૂરજ સૂનો;
વાદળ સૂકાં.
————
૫૨
ફોટે મઢેલું
રૂપ;સોના કિનારી;
રંગની રાણી
———–
૫૧
દરિયો ડોલે
બોલે,લહેર મોજાં
ગાંજે માને ના.
———–
૫૦
લાડ લડે છે
લાડી;ઘરની વાડી
ખીલી જવાની.
———–
૪૯
આંખો બોલે છે
ચૂપ;ખેલ ખેલતી
લાડકવાયી.
———–
૪૮
ઘરની ભીંતો
ખડી;નિંદરભીન
ચિરવિદાય
————
૪૭
બાવળ ડાળે
મોર કરતો શોર
સહુ સાંભળે.
——————–૪૬પોપટ મીટ્ઠુંતીખો;પિંજર પેઠો;નકલી વાતો.—————- ૪૫ચીંચીં ચકલીમાળે;ગૂંથતી જાળી;ભવની ભારી —————- ૪૪ખોવાઈ ગયોઅહીં,ભવાટવીમાં;સંસારી શેરી.—————- ૪૩નકલી નાતોતારો,લાગે છે સારો;મધની ઝારી. —————- ૪૨ચાર દિશાનાસ્થંભ,પવનસીડીનભે તારલા. —————- ૪૧આંખો નિશ્ચલગતિ;ધ્રુવતારક,ચળ-અચળ. —————- ૪૦રુપ નિરાળુંતારું,હે ભગવાન,દરદાગિને. —————- ૩૯હું શોધું ઘરમારું;પગ ડગતા,પૂછવું કોને?—————- ૩૮સિદ્ધપુરનીજાત્રા,સાવ સસ્તેથીઘરમંદિરે. —————- ૩૭મૃગજળની વાતું રણ સાંભળે;સૂરજ હસે. —————- ૩૬મનનું મોતીમોળું;ટપાક તુટ્યું;ધોળું વાદળ. —————- ૩૫આશા પંખીની પાંખ શિકારી કાપેહસતે મુખે.—————- ૩૪આજ હું ખુશખુશ;ખુશ ધરા નેગગન ખુશ. —————-૩૩ભર બપોરેચાંદો;અડધી રાતેસૂર્ય ઊગશે?——–૩૨લાડ લડે છેલાડી;ઘરની વાડીખીલી જવાની——–૩૧તન ટબમાંન્હાય;તનનો મેલટબમાં ન્હાય.——–૩૦ફૂંફાડા મારેસાપ;બહાર શૂરો;ઘરમાં ફોસી.——–૨૯છોકરોડરીગયો;બાપ બગડે બૈરી ઉપર.——–૨૮બારી ઊઘડીકર લંબાયો;કૂંડુપીવાનું પાણી.——–૨૬પોપટ બેઠોખાય મરચું તીખુ;મધથી મીઠું.——–૨૬કોયલ બોલેઆંબે;મોર ગહેકે;તનમાં તાપ.——–25પાણી વરસેઆભ;વીજ ઝબૂકે;થડકે છાતી..——–24વીજ ઝબૂકે;આકાશ મારે આંખવસુંધરાને.——–23પાનખરે એખરે;વસંત દાળેજોબન ઝૂલે.——–22મનનાં મીતમટે;તનનાં ગીતરણે ભટકે.——–21વનનાં વનઘટે;મન ભીતરતપે સૂરજ.——–20વાતો કરતીઘડી આજ અરવટકટકમાં.============19પલંગ બંધઆંખે કરે ચિંતનકોણ સૂવાનું?——-18ઝરઝરતીઆંખો;મીઠું વહન;હળવી ફૂલ.——-17ઘરની વાતોઘરે;બહાર શોભેઝાકઝમાળ.——16મંગળ ગીતો ગાય;મનનાં મીત;નીર રણમાં.

——-

15

તનનો હાર્યો થાકે;

મનનો માર્યો

પૂર્ણવિરામ.

==============

14

ચાંદો ચમકે આભે;

ચાંદની ચોકે

ચૂડી રણકે.

==============

13

વાદળી ખેલે આભે

 આંખમિચોલી

વાદળ સંગે.

==============

12

ધોળો પડદો લાલ,

પીળુંને લીલું,

બધું બતાવે.

==============

11

અમારા ઘરે તમે?

સૂરજ શોભે

ઝળહળતો..

==============

10દીપમાં વાટ પડી;

દરમાં સાપ

સળવળે છે.

==============

9

કરંડિયામાં ફૂલો;

છોડ બાગમા

રુદન કરે.

==============

8

ટેબલ પરપવાલું

તરસે છે;

પાણી રે પાણી.

==============

7

કૂકર મારે સીટી;

ચેતો જરાક;

આભ ફાટશે?.

==============

6

ધુંવાધાર છે ધોધ;

પાણી સંતાયું;

માત્ર વાદળો.

 

==============

5

વૃક્ષની નીચે દર;

દરમાં સાપ;

બાપ રે બાપ.

==============

4

સાપ ઉપરડાળે;

નીચે ચકલી

ચીંચીં કરતી.

===========

===3===

મોરે ટહૂકો કર્યો;

આભ ઝબક્યું

અનરાધાર.

==2==

કોણ કહે છે નથી?

હાથ લંબાવો.

મૂઠ્ઠીમાં હવા.

==1==

નભ ઝૂક્યું તે કાનો;

કેડી ચઢે તે

રાધા રાણી કે?

(ઉપકૃત સ્વ.પ્રિયકાંત મણિયાર)

==============