22 10 2009

==========

૫૫૯

કવિનો જન્મ !

શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ

=======================

સનન એક ગોળી છૂટી

દેહ થયો વૈદેહી;

ત્યાં કક્કાનો ‘ક’લખાયો

ને પહેલી કવિતા લખાઈ.

રક્તનું ટીપું જ્યાં ઝરે છે

કવિતાનો અક્ષર ત્યાં ઠરે છે.

રક્તનું ટીપું જ્યાં ઠરે છે

કવિતાનો ત્યાં જન્મ થાય છે.

કવિનો અહીં પુનર્જન્મ થાય છે.

                                                 ===================     

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

2 responses

25 03 2010
સુનીલ શાહ

વાહ..સુંદર

2 07 2011
ભરત ચૌહાણ

ખૂબજ સુંદર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: